Βοηθήστε το Ελληνικό KDE !

Όπως φαίνεται και από τον αντίστοιχο δικτυακό τόπο, η ομάδα εξελληνισμού του KDE αναζητάει εθελοντές προκειμένου να μπορέσει να συνεχίσει το έργο της.

Υπήρξε ένα διάστημα που η ομάδα είχε αναστείλει τη λειτουργία της λόγω έλλειψης προσφοράς εργασίας. Το αποτέλεσμα είναι ότι έχει μείνει αμετάφραστο μεγάλο μέρος του περιβάλλοντος (ίσως γύρω στο 60%) και κάποιες διανομές δεν θα περιλάβουν ελληνικές μεταφράσεις (του KDE 3.4) στις επόμενες εκδόσεις τους.

Από την 16η Μαρτίου 2005 έχει ξεκινήσει μία προσπάθεια ανασύστασης της ομάδας, σε συνεργασία με την βασική λίστα ελληνοποίησης του linux I18ngr. Αν αυτή δεν καταστεί δυνατή, η προσπάθεια ελληνοποίησης του KDE θα σταματήσει οριστικά.

Όσοι λοιπόν ενδιαφέρεστε να βοηθήσετε, επικοινωνήστε με το συντονιστή της ομάδας ή και την λίστα.

Περισσότερα:

Ομάδα εξελληνισμού KDE