Ανοικτό υλικό, Arduino

arduino.pngΤο Ελεύθερο Λογισμικό και το Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ), έχει αρχίσει να κερδίζει την θέση του στον χώρο της πληροφορικής. Τα πλεονεκτήματά του είναι γνωστά, και αυτό αρχίζει να γίνεται αντιληπτό από όλο και περισσότερους ανθρώπους. Έτσι γίνεται ένα παράδειγμα προς μίμηση σε άλλους διαφορετικούς χώρους. Η σχεδίαση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων είναι μια αντίστοιχη διαδικασία με την παραγωγή λογισμικού, καθώς χρησιμοποιούμε δομικά στοιχεία (ηλεκτρονικό υλικό), που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και ο διαφορετικός τρόπος συνδεσμολογίας, μπορεί να έχει ένα διαφορετικό κάθε φορά αποτέλεσμα, όπως και ο κώδικας λογισμικού. 

Ενώ στον προγραμματισμό, έχουμε υπορουτίνες που συμπληρώνουν ένα σύνολο, σε μια ηλεκτρονική σχεδίαση έχουμε αυτόνομα τμήματα που συνδέονται μεταξύ τους και παράγουν κάποιο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η ιδέα να μοιραζόμαστε τον κώδικα, αντιστοιχεί, με την ιδέα του να μοιραζόμαστε το σχέδιο που περιγάφει την διασύνδεση των υλικών μεταξύ τους. Υπάρχουν μικροί επεξεργαστές που ονομάζονται microcontrollers, και προγραμματίζονται με λογισμικό. Έτσι ή σχεδίαση των κυκλωμάτων και ο προγραμματισμός των μικροελεγκτών, πλησιάζει πολύ με την ανάπτυξη κώδικα. Οπότε το ερώτημα είναι απλό: Γιατί να μην εφαρμόσουμε τις αρχές του ΕΛ/ΛΑΚ στην σχεδίαση και προγραμματίσμό ηλεκτρονικών συσκευών, ώστε να έχουμε τα αντίστοιχα οφέλη; Η απάντηση είναι θετική και δημιουργήθηκε ο όρος Open Source Hardware (ανοικτό υλικό). Με τον όρο αυτό ορίζεται οποιαδήποτε υλικό έχει σχεδιαστεί με τις αρχές του ανοικτού κώδικα, δηλαδή τα ηλεκτρονικά σχέδια είναι διαθέσιμα για οποιαδήποτε θέλει να κατασκευάσει ή ακόμα και να βελτιώσει την σχεδίαση του υλικού ή να βασιστεί για την δημιουργία κάποιου άλλου υλικού. Το λογισμικό των μικροελεγκτών, έχει διαθέσιμο τον πηγαίο κώδικα για να μπορεί να βελτιωθεί/επαναχρησιμοποιηθεί και εκείνο.

 

Ένα παράδειγμα αυτής της προσπάθειας είναι το Arduino. To Arduino είναι μια ανοικτή πλατφόρμα δημιοργίας πρωτοτύπων ηλεκτρονικών συσκευών, που βασίζεται σε ευέλικτο και εύχρηστο υλικό και λογισμικό. Απευθυνεται σε δημιουργούς, όπως καλλιτέχνες, χομπίστες και σχεδιατές όπως και σε οποιονδήποτε άλλον ενδιαφέρεται για αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα και συσκευές. Πάνω σε αυτή την πλατφόρμα, έχουν αναπτυχθεί περιφερειακά που ονομάζονται Shields. Με αυτά, κάποιος που έχει κάποιες βασικές γνώσεις στα ηλεκτρονικά μπορεί να σχεδιάσει εξειδικευμένες συσκευές και συγκεκριμένες χρήσεις.

 

Υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με το Arduino σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά μπορούμε να βρούμε και κάποιες πληροφορίες για έργα στα Ελληνικά. Πληροφορίες για το Arduino μπορείτε να βρείτε εδώ και εδώ. Ένα πολύ ενδιαφέρον έργο που έχει δημιουργηθεί με το Arduino είναι ένας τρισδίαστατος εκτυπωτής που μπορεί να δημιουργεί αντικείμενα πολύ εύκολα, με ανοικτό λογισμικό τρισδίαστατης σχεδίασης. Περισσότερα για τον εκτυπωτή τριών διαστάσεων εδώ.