Παρέμβαση ΕΕΛ/ΛΑΚ προς Υπουργείο Εσωτερικών

Πηγή: www.opensource.com

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ στο πλαίσιο των δράσεών της για την προώθηση του Ελεύθερου Λογισμικού λαμβάνοντας υπόψιν επιστολή που έχει σταλεί σε όλους τους δήμους της χώρας από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Προγραμμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών για τη λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος Ληξιαρχικών Πράξεων, ζητά ενημέρωση και αιτιολόγηση για την άνιση αντιμετώπιση που προκύπτει από το έγγραφο απέναντι στο ανοιχτό λογισμικό.

Η συγκεκριμένη επιστολή που έχει αποσταλεί από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Προγραμμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών αποκλείει τη χρήση λογισμικού και εφαρμογών ανοικτού κώδικα. Κυρίως όμως παρουσιάζει τη χρήση συγκεκριμένου κλειστού λογισμικού και λειτουργικού συστήματος ως τη μοναδική και επίσημη επιλογή της δημόσιας διοίκησης δημιουργώντας αρνητικό προηγούμενο, αλλά πρωτίστως παρέκκλιση από το εθνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας, καθώς και τις επιταγές του νόμου 3979/2011 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Οι κλειστές και αδιαφανείς διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ληξιαρχείων Πράξεων (ΛΠ) δημιουργούν πολλά ερωτήματα αλλά κυρίως υποβαθμίζουν το ανθρώπινο δυναμικό της δημοσίας διοίκησης που διαθέτει την τεχνογνωσία αλλά και τις υποδομές για να αναπτύξει και να λειτουργήσει αντίστοιχες εφαρμογές.

Σε μια περίοδο βαθιάς οικονομικής κρίσης, σε μια περίοδο που οι ΟΤΑ καλούνται σε δύσκολες αποφάσεις μείωσης του προσωπικού τους, η δημιουργία φοβικού κλίματος στη χρήση ελεύθερου λογισμικού και η παρεμπόδιση χρήσης του για σημαντικές λειτουργίες της Δημόσιας Διοίκησης είναι αντίθετη στην προσπάθεια για μείωση των δημόσιων δαπανών. Ο αποκλεισμός οποιασδήποτε άλλης τεχνολογίας και η μη ισότιμη αντιμετώπιση του ανοιχτού λογισμικού οδηγεί στη defacto εξυπηρέτηση συμφερόντων της μοναδικής εταιρίας που παρέχει το αναφερθέν στην επιστολή κλειστό λογισμικό με ότι συνέπειες ηθικές και θεσμικές έχει αυτό.

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ με βάση τα παραπάνω ζητά ενημέρωση, γιατί για μια τόσο σχετικά απλή εφαρμογή επιλέχθηκε μια τόσο κλειστή τεχνολογική λύση και ποιος είναι ο σχεδιασμός ώστε να αρθεί η ασυμβατότητα της εφαρμογής με άλλα λειτουργικά συστήματα όπως προβλέπεται από το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας και τον νόμο 3979/2011. Ζητά επίσης ενημέρωση για τις διαδικασίες και το κόστος υλοποίησης του συγκεκριμένου Πληροφοριακού Συστήματος αλλά και για την ενσωμάτωση του στο ψηφιακό “Εθνικό Ληξιαρχείο”, όταν αυτό ολοκληρωθεί.

Το έγγραφο που έχει σταλεί από την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Προγραμμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών βρίσκεται διαθέσιμο εδώ και η σχετική επιστολή της ΕΕΛ/ΛΑΚ εδώ.

Αφήστε μια απάντηση