Η Ελληνική Αρχειακή Εταιρία πραγματοποίησε με επιτυχία ημερίδα με θέμα “Αρχεία και Πνευματικά Δικαιώματα”

Στις 15.05.13 η Ελληνική Αρχειακή Εταιρία πραγματοποίησε με επιτυχία ημερίδα με θέμα “Αρχεία και Πνευματικά Δικαιώματα” στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Δάφνης 61, Ψυχικό). Το θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας και των αρχείων είναι ένα θέμα που γίνεται ολοένα και σημαντικότερο, καθώς η ψηφιοποίηση των αρχείων εισάγει ουσιαστικά θέματα πρόσβασης στην πληροφορία και διασύνδεσης της πληροφορίας που υπάρχει στα αρχεία με ανοικτές πλατφόρμες που έχουν δεκάδες εκατομμύρια χρήστες, όπως η wikipedia ή η Europeana. Η ανάγκη του ανοίγματος του αρχείου στο δάσκαλο, στον ερευνητή, στον πολίτη και στην κοινωνία εν γένει διαφάνηκε ως βασικό αίτημα στις περισσότερες παρουσιάσεις της ημερίδας.

Η παρουσίαση της Εταιρίας Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) εστιάστηκε ακριβώς στην αλλαγή του οικονομικού μοντέλου που οι διαδικτυακές τεχνολογίες δεύτερης και τρίτης γενιάς επιφέρουν και στη συνακόλουθη ανάγκη ενός νέου μοντέλου για τη ρύθμιση της ροής της πληροφορίας και της γνώσης. Καθώς η αξία της πληροφορίας αυξάνεται μάλλον παρά μειώνεται από τη χρήση της και καθώς η μεταπληροφορία ή τεκμηρίωση αποκτούν ολόενα και πιο σημαντικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο βρίσκουμε και διαχειριζόμαστε τη γνώση, η ανάγκη για τη χρήση ανοικτών αδειών και την προώθηση της περαιτέρω χρήσης της δημόσιας πληροφορίας καθίσταται βασικός άξονας της οποιασδήποτε πολιτικής έντασης γνώσης. Η παρουσίαση που έγινε από τον κ.Τσιαβό έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις διατάξεις του Ν. 3979/2011 που αφορούν στην τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων από τη δημόσια διοίκηση και ιδιαιτέρως στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ) που πρόκειται να εκδοθεί κατά εξουσιοδότηση των άρθρων 14 και 15 του Ν. 3979/2011. Το σχέδιο ΠΔ για τα ηλεκτρονικά αρχεία ουσιαστικά εντάσσεται στο ευρύτερο πλέγμα των διατάξεων για τη διαχείριση του ψηφιακού εγγράφου και της περαιτέρω χρήσης της δημόσιας πληροφορίας. Μολονότι δεν περιέχει ρητή αναφορά σε ανοικτές άδειες, επιτυγχάνει το στόχο της θεσμοθέτησης της περαιτέρω χρήσης της δημόσιας πληροφορίας επιβάλλοντας την ενσωμάτωσης της περαιτέρω χρήσης στη λειτουργία του ηλεκτρονικού αρχείου. Επιπλέον το ΠΔ κάνει ρητή αναφορά στη χρήση αδειών περαιτέρω χρήσης και την εκκαθάρισης δικαιωμάτων και προσωπικών δεδομένων κατά το στάδιο εισαγωγής των εγγράφων στο ηλεκτρονικό αρχείο. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ μέσα από τη δράση MyContent παρέχει οδηγούς, τυποποιημένες άδειες Creative Commons και υλικό αναφοράς που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα αρχεία προκειμένου να μπορεί να διατεθεί το υλικό με ανοικτές άδειες, εφόσον το αρχείο επιθυμεί κάτι τέτοιο. Δράσεις όπως αυτές του Smithsonian Archives of American Art και του Bundesarchiv σε σχέση με τη χρήση της wikipedia και αδειών Creative Commons για τη διάθεσή του υλικού του με ανοικτό τρόπο, δείχνει ότι η ανοικτή πληροφορία στα αρχεία δεν είναι απλά μια επιθυμία: είναι η πραγματικότητα.

Η παρουσίαση του κ.Τσιαβού( ΓΑΚ_15_05_13PDF ).

Αφήστε μια απάντηση