Το Enterprise Europe Network: Ο Ελληνικός κόμβος και η συμβολή της ΕΕΛ/ΛΑΚ

Ο ελληνικός κόμβος του Enterprise Europe Network ( http://www.enterprise-hellas.gr/ ), αποτελείται από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στον χώρο της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και παρέχει ευρωπαϊκή πληροφόρηση στις επιχειρήσεις για όλα τα θέματα που τις αφορούν.

Πιο συγκεκριμένα, παρέχεται:

Ενημέρωση για ευρωπαϊκές πολιτικές, οδηγίες, κανονισμούς και πρότυπα, χρηματοδοτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες, δημόσιες προκηρύξεις στην Ευρώπη μέσω περιοδικών εκδόσεων, ηλεκτρονικών μέσων, αλλά και εξατομικευμένων υπηρεσιών που παρέχονται ύστερα από επικοινωνία της επιχείρησης με το τοπικό γραφείο του δικτύου.

Ενημέρωση για την ευρωπαϊκή πολιτική Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνολογίας και τα σχετικά χρηματοδοτικά προγράμματα. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές Καινοτομίας, Μεταφοράς Τεχνολογίας και σχετικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών, που προωθούνται μέσω του Προγράμματος Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP) καθώς και συναφών προγραμμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανίας και Επιχειρήσεων, συγκεντρώνονται από τα μέλη του Enterprise Europe Network – Hellas και προωθούνται προς τα εγγεγραμμένα μέλη μέσω περιοδικών εκδόσεων, ηλεκτρονικών μέσων, αλλά και εξατομικευμένων υπηρεσιών που παρέχονται ύστερα από επικοινωνία της επιχείρησης με το τοπικό γραφείο του δικτύου.

Επιπλέον, διοργανώνονται εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια και συναντήσεις εργασίας προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων.

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ http://www.ellak.gr/ ), αποτελείται από 29 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Τεχνολογικά Ιδρύματα και κοινωφελείς φορείς, που είναι μέλη της και  συνεργάζεται με το ΕΚΤ  για την υλοποίηση του Enterprise Europe Network Hellas, παρέχοντας υποστήριξη σε θέματα Ελεύθερου Λογισμικού, Ανοιχτού Περιεχομένου και Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής, με σκοπό να βοηθηθούν οι Ελληνικές επιχειρήσεις ώστε να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, με βάση τη γνώση και την καινοτομία.

Γι αυτό πρόκειται να διοργανωθούν εκδηλώσεις-συναντήσεις των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στις “Ημέρες συνεργασίας” της ΕΕΛ/ΛΑΚ, αλλά και επιχειρήσεων από όλη την Ε.Ε., με σκοπό, εκτός από την Ευρωπαϊκή πληροφόρηση, οι επιχειρήσεις να ανταλλάξουν ιδέες και καινοτόμες δράσεις ώστε να βελτιώσουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα τους.

Περισσότερες πληροφορίες για το δίκτυο στο www.enterprise-hellas.gr

Αφήστε μια απάντηση