Σε τροχιά το πρώτο εθνικό cluster διαστημικής τεχνολογίας

O si-Cluster -o Ελληνικός Συνεργατικός Σχηματισμός Διαστημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών- βρίσκεται σε τροχιά απογείωσης με την έναρξη των εργασιών των συνεργατικών δράσεων των μελών του στο πλαίσιο του προγράμματος της ΓΓΕΤ «Δημιουργία Καινοτομικών Συστάδων Επιχειρήσεων – Ένα Ελληνικό Προϊόν, Μία Αγορά: Ο Πλανήτης».

Τα μέλη και οι συνεργαζόμενοι φορείς του si-Cluster (ώριμες εταιρείες και startups, πανεπιστημιακά εργαστήρια και ερευνητικά ινστιτούτα), βασισμένα στην υψηλή ποιότητα και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού τους και την ευρεία προϊοντική βάση τους, ενώνουν τις δυνάμεις τους, σε μια κοινή προσπάθεια προώθησης της ελληνικής τεχνολογίας διαστήματος και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της χώρας στον τομέα διεθνώς.

Το Corallia Clusters Initiative και η Ένωση Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας και Εφαρμογών (ΕΒΙΔΙΤΕ) έχουν διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην έναρξη και την ανάπτυξη ενός cluster παγκόσμιας εμβέλειας στον τομέα των διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών, το οποίο ήδη διαθέτει το πιστοποιητικό αριστείας Bronze Label του European Secretary for Cluster Analysis. Τα μέλη του si-Cluster με περισσότερα από 1.000 στελέχη υψηλής εξειδίκευσης και κατάρτισης και με έντονη γεωγραφική εστίαση στις περιφέρειες Αττικής και Δυτικής Ελλάδας, έχουν ήδη αναπτύξει κοινά κανάλια πωλήσεων και προμηθειών και χρησιμοποιούν κοινές υποδομές και υπηρεσίες, επιτυγχάνοντας σημαντικές οικονομίες κλίμακας.

Από το 2005, τα περισσότερα μέλη του si-Cluster συμμετέχουν σε έργα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος και του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Πλαισίου, συλλογικά, αλλά και ανεξάρτητα, έχοντας συσσωρεύσει σημαντική τεχνογνωσία και υψηλή εξειδίκευση σε διαστημικές επικοινωνίες, τηλε-αισθητήρες, νέα υλικά και εφαρμογές σχετικές με θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Ελλάδα όπως: παρακολούθηση του περιβάλλοντος, προστασία πολιτών σε καταστάσεις ανάγκης, εφαρμογές GIS, ασφάλεια συνόρων και ακτών, έξυπνα ηλεκτρικά συστήματα, έξυπνα και ασφαλή μεταφορικά συστήματα (θαλάσσιες, εναέριες, οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές). Οι εδραιωμένες συνεργασίες έχουν ευνοήσει το σχηματισμό αξιοσημείωτων αλυσίδων αξίας. Αναμένεται ότι τα τρία συνεργατικά έργα αιχμής και ένα σύνολο 13 επιχειρηματικών σχεδίων που θα υλοποιηθούν στο επόμενο διάστημα θα ισχυροποιήσουν ακόμα περισσότερο και αποφασιστικά τους εμπορικούς και άλλους δεσμούς ανάμεσα στα μέλη του si-Cluster καθώς επίσης με νέους προμηθευτές και πελάτες, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών δεικτών των επιχειρήσεων καθώς και των δεικτών καινοτομίας (πατέντες, πιστοποιήσεις ποιότητας, κ.λπ).

Με αφορμή την έναρξη του προγράμματος, ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Δρ. Χρήστος Βασιλάκος ανέφερε: «Οι συνέργειες που αναπτύσσονται στο εσωτερικό των clusters δημιουργούν μια σειρά από σημαντικά πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις, οι οποίες τα αξιολογούν και οργανώνονται για να τα αξιοποιήσουν. Μέσα από αυτήν την οργάνωση επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας με κοινούς προμηθευτές, δίκτυα και πελάτες, προβολή προϊόντων, υπηρεσιών και επιτευγμάτων, ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, πρόσβαση σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, σε γνώση και σε αξιοποιήσιμα ερευνητικά αποτελέσματα. Δημιουργείται ένα οικοσύστημα στο οποίο συνυπάρχει η συνεργασία και ο ανταγωνισμός (co-petition, όπως συνηθίζεται να ονομάζεται). Η εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών και εργαλείων στήριξης από την πλευρά της πολιτείας μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανάπτυξή τους». Επίσης, σημείωσε «τη βούληση της ΓΓΕΤ για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη όλων των clusters έτσι ώστε σε μία διετία να καταστούν βιώσιμα και να αποτελέσουν σημαντικούς μοχλούς για την ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας».

Ο Δρ. Jorge-A. Sanchez-P., Υπεύθυνος Στρατηγικής και Οικονομικών του Corallia και μέλος του Συντονιστικού Συμβουλίου του si-Cluster υπογράμμισε: «Το si-Cluster μπαίνει σήμερα σε τροχιά επιτάχυνσης για να κατακτήσει ένα μέρος μιας ταχέως αναπτυσσόμενης αγοράς 200 δις € σήμερα. Ξεκινά με τον καλύτερο πυρήνα επιχειρήσεων, startups, πανεπιστημιακών εργαστηρίων και ερευνητικών ινστιτούτων της χώρας με σκοπό να αποτελέσει τα επόμενα χρόνια το πιο high-tech project στην Ελλάδα».

Ο Δρ. Θανάσης Πότσης, Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας και Εφαρμογών (ΕΒΙΔΙΤΕ) και μέλος του Συντονιστικού Συμβουλίου του si-Cluster δήλωσε: «Για πρώτη φορά η καινοτομία στην Ελλάδα αποκτά δυναμική και όραμα στον τομέα του διαστήματος. Το σημαντικότερο ίσως όλων είναι ότι το si-cluster θα μπορέσει να δώσει εργασία στο εγχώριο επιστημονικό δυναμικό και να συμβάλει στην προσπάθεια να μείνουν οι Έλληνες επιστήμονες στην χώρα μας ενισχύοντας την προσπάθεια για ανάπτυξη της χώρας».

Ο Δρ. Σωκράτης Κωστίκογλου, Διευθυντής ΙΤ, Εφαρμογών και R&D της Space Hellas και μέλος του Συντονιστικού Συμβουλίου του si-Cluster σχολίασε: «Οι συνέργειες που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια της συστάδας αλλά και των συνεργατικών μπορούν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για άμεσα αξιοποιήσιμα αποτελέσματα που θα μετατραπούν σε καινοτομικά και εξαγώγιμα προϊόντα ή υπηρεσίες από τις εταιρείες».

Σχετικά με το si-Cluster

O Ελληνικός Συνεργατικός Σχηματισμός Διαστημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών (si-Cluster) είναι ένα δυναμικό και σταθερά αναπτυσσόμενο βιομηχανικό cluster καινοτομίας στην Ελλάδα, με έντονη γεωγραφική εστίαση στην περιφέρεια της Αττικής και δομικά στοιχεία ενός οικοσυστήματος ικανού να παράγει και να προσελκύσει υψηλής στάθμης έρευνα, ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα, ώστε να ανταγωνιστεί σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά, όπως αυτή του τομέα των διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών. Tο si-Cluster αποτελείται από περισσότερα από 20 βιομηχανικά μέλη, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων επιχειρήσεων και startups, ενώ πέρα από τη βιομηχανική του βάση, ισχυροποιούνται οι δεσμοί συνεργασίας του με όλους τους παράγοντες του οικοσυστήματος της καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της ακαδημαϊκής κοινότητας, των ερευνητικών κέντρων, δικτύων και ενώσεων, των εθνικών, ευρωπαϊκών, και περιφερειακών αρχών καθώς και άλλων εμπλεκομένων φορέων σε αυτόν το απαιτητικό τεχνολογικό τομέα.

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ),  συνεργάζεται με το ΕΚΤ  για την υλοποίηση του Enterprise Europe Network-Hellas, έναν από τους κόμβους του Enterprise Europe Network, παρέχοντας υποστήριξη σε θέματα Ελεύθερου Λογισμικού, Ανοιχτού Περιεχομένου και Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής, με σκοπό να βοηθηθούν οι Ελληνικές επιχειρήσεις ώστε να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, με βάση τη γνώση και την καινοτομία.

Αφήστε μια απάντηση