Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα για την ενίσχυση της τεχνολογικής επιχειρηματικότητας

moocs-for-webskills-network-logoΤη δημιουργία ενός δικτύου παρόχων Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων (Massive Open Online Courses – MOOCs) με έμφαση στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ανακοίνωσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος “Startup Europe” για την ενίσχυση των τεχνολογικών δεξιοτήτων και της διαδικτυακής επιχειρηματικότητας σε ευρωπαϊκό και, πιο συγκεκριμένα, σε περιφερειακό επίπεδο.

Η βιομηχανία και οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τον τομέα των ΤΠΕ είναι υπεύθυνες για το μεγαλύτερο ποσοστό της συστηματικής οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη, ωστόσο διαπιστώνεται πληθώρα κενών θέσεων εργασίας στο συγκεκριμένο τομέα, κυρίως λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού.

Στόχος του συγκεκριμένου δικτύου παρόχων MOOCs είναι η χαρτογράφηση των τεχνολογικών δεξιοτήτων με τη μεγαλύτερη ζήτηση στη συγκεκριμένη αγορά εργασίας ανά την Ευρώπη και ανά περιφέρεια, καθώς και η ενίσχυση των ικανοτήτων και τη δημιουργία τοπικού δυναμικού στον τομέα των ΤΠΕ, με έμφαση στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών. Η πρωτοβουλία αυτή συνάδει με τη δρομολόγηση του πρώτου από κοινού πανευρωπαϊκού σχεδίου MOOCs και την προώθησή τους ως ενδεδειγμένη προσιτή και ποιοτική εκπαιδευτική λύση και βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για το άνοιγμα της εκπαίδευσης.

Η πρόσκληση για συμμετοχή στο ευρωπαϊκό αυτό δίκτυο απευθύνεται σε εκπροσώπους από την κοινότητα της διαδικτυακής επιχειρηματικότητας, σε πανεπιστήμια και παρόχους MOOCs, ενώ, όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο δίκτυο, μπορούν να ανταλλάσσουν τις ιδέες και τις εμπειρίες τους μέσω της ειδικά διαμορφωμένης ομάδας συζήτησης στη διαδικτυακή πύλη Open Education Europa. Το συντονισμό της πρωτοβουλίας για τη δημιουργία του δικτύου έχουν αναλάβει το P.A.U. Education και το iversity.

Δείτε περισσότερα:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-335_en.htm

http://techcrunch.com/2014/03/28/ec-moocs-for-web-skills/

https://ec.europa.eu/digital-agenda/about-startup-europe

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-349_en.htm

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/grand-coalition-digital-jobs-0

Αφήστε μια απάντηση