Επιστολή στα κόμματα για την Ανοικτή Διακυβέρνηση

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) στο πλαίσιο των δράσεών της απέστειλε ανοιχτή επιστολή στα κόμματα προσβλέποντας στην κινητοποίησή τους για την υλοποίηση του ελληνικού σχεδίου δράσης για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση (2014-2016).

Το σχέδιο αυτό καταρτίστηκε στο πλαίσιο της παγκόσμιας πρωτοβουλίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση (Open Government Partnership –www.opengovpartnership.org), στην οποία συμμετέχει η Ελλάδα ήδη από το 2012, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της διακυβέρνησης, αυξάνοντας την ανοικτότητά της. Παρόλα αυτά, η υλοποίηση του ελληνικού σχεδίου φαίνεται να χωλαίνει ιδιαίτερα, καθώς – παρά την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις επιταγές του σχεδίου  – δεν φαίνεται να υλοποιούνται οι πιο πολλές από τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η χώρα μας για το 2012 και 2013 σχετικά με το άνοιγμα των δημόσιων δεδομένων και την ανοικτή διακυβέρνηση γιατί δεν εκδίδονται οι απαραίτητες διοικητικές πράξεις και δεν υλοποιούνται τα έργα που είχαν προβλεφθεί.

Αντίθετα, μολονότι η προώθηση πολιτικών ανοικτής διακυβέρνησης συμβάλλει στη αντιμετώπιση παθογενειών του πολιτικού μας συστήματος, όπως η κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς, η διαφθορά, το πελατειακό σύστημα και, παρά το γεγονός της συμμετοχής της χώρας μας στο OGP, ουσιαστικά δεν υπάρχει πολιτική συζήτηση για τα θέματα που προκύπτουν από τις δεσμεύσεις του σχεδίου δράσης.

Επιπλέον, σύμφωνα με ανάλυση των δεδομένων για την υλοποίηση των έως τώρα δεσμεύσεων, η Ελλάδα κατατάσσεται, μαζί με την Εσθονία και τη Ρουμανία, στις χώρες που αναλαμβάνουν φιλόδοξες δεσμεύσεις, τις οποίες όμως αποτυγχάνουν να υλοποιήσουν!

Για τον λόγο αυτό, η συμβολή των ελληνικών πολιτικών κομμάτων με κριτική, θέσεις και προτάσεις στην υλοποίηση του εθνικού σχεδίου δράσης για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση, την προώθηση πολιτικών διαφάνειας, λογοδοσίας και συνεργατικότητας, την ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων και την καταπολέμηση της διαφθοράς, κρίνεται επιτακτική.

Η ανοικτή διακυβέρνηση δεν αποτελεί ένα τεχνικό ζήτημα που αφορά λίγους επιστήμονες, τη δημόσια διοίκηση ή κάποιους τεχνοκράτες.

Η ανοικτή διακυβέρνηση αφορά όλους μας.

Αφορά τον πολίτη που θέλει να γνωρίζει πώς αξιοποιούνται οι φόροι του, αφορά τον μαθητή που θέλει να βλέπει τα δρομολόγια του λεωφορείου στο κινητό του, αφορά τον επαγγελματία που έχει ανάγκη την ανοικτή πρόσβαση σε δημόσια συστήματα που του επιτρέπουν να ελέγξει τυχόν πλαστότητα τιμολογίων κοκ.

Θεωρώντας μάλλον δεδομένη τη μειωμένη  εμπιστοσύνη της κοινωνίας στα πολιτικά κόμματα, η συμμετοχή της Ελλάδας στην Πρωτοβουλία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση είναι μία ευκαιρία για τα ελληνικά πολιτικά κόμματα να ανατρέψουν αυτήν την εικόνα. Να συμβάλουν με συγκεκριμένο προγραμματικό και πολιτικό λόγο στον συνεχή διάλογο μεταξύ δημόσιας διοίκησης και κοινωνίας των πολιτών για την πορεία υλοποίησης των  εθνικών δεσμεύσεων, για τις κατευθύνσεις που οφείλουν να ακολουθήσουν οι δεσμεύσεις του νέου σχεδίου δράσης, για την έμπρακτη – επιτέλους – εφαρμογή του.

Αναλυτικά ολόκληρη η επιστολή της ΕΕΛ/ΛΑΚ υπάρχει διαθέσιμη εδώ.

Αφήστε μια απάντηση