SMART: Ανοιχτό λογισμικό αναζήτησης για πολυμεσικά δεδομένα

Την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014, στα πλαίσια της εκδήλωσης του ΣΕΚΕΕ, σε συνεργασία με την Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιώνinnovathens1 Ελλάδος (ΕΜηΠΕΕ) και την ΕΕΛ/ΛΑΚ,  πραγματοποιήθηκε στο INNOVATHENS (Kόμβος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων) η παρουσιαση της πλατφόρμα SMART (www.smartfp7.eu).

Το SMART, ειναι μια πλατφόρμα αναζήτησης σε δεδομένα που παράγονται στις τις πόλεις σε σημεία δημοσίου χαρακτήρα και ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα, αποτελεί framework ελεύθερου λογισμικού/λογισμικού ανοιχτού κώδικα, για εκτέλεση λειτουργιών αναζήτησης πάνω σε πολυμεσικά δεδομένα με σκοπό την αξιοποίηση τους σε εφαρμογές όπως οδηγοί πόλης κ.α.

Στο άμεσο μέλλον, στο διαδίκτυο θα βρίσκεται συνδεδεμένος ένα μεγάλος αριθμός αισθητήρων, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφικών μηχανών, καμερών, συστοιχίες από μικρόφωνα κ.λ.π. Παρά την εμφάνιση πολλών τεχνικών για την αναζήτηση σε πολυμέσα που συλλέγονται από τον φυσικό κόσμο, οι υπάρχουσες λύσεις δεν παρέχουν αποτελεσματική αναζήτηση για αυθαίρετες μεγάλες και ποικίλες πηγές πολυμεσικών δεδομένων που προέρχονται από το φυσικό κόσμο.

logo

Απεναντίας, το SMART (Search Engine for Environment-Generated Multimedia Content) φιλοδοξεί να συμβάλλει στην αναζήτηση και ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων/πολυμέσων από τον φυσικό κόσμο, από τους ανθρώπους και τις αλληλεπιδράσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τέλος την ενσωμάτωσή τους και σε εφαρμογές προστιθέμενης αξίας, αναπτύσσοντας μια  μηχανή αναζήτησης για το περιεχόμενο που παράγεται από δικτύα αισθητήρων καταγραφής ήχου / βίντεο και επιτρέποντας έτσι τη σύνθεση των υπηρεσιών για τις έξυπνες πόλεις.

Παραδείγματα όπου το πλαίσιο αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο να περιλαμβάνει έξυπνες πόλεις όπου οι κάτοικοι έχουν ανάγκες πληροφόρησης, όπως ποια τμήματα της πόλης έχει ζωντανή μουσική και το τι σκέφτονται οι άνθρωποι για αυτά τα γεγονότα μουσικής. Οι προκλήσεις της οικοδόμησης ενός τέτοιου framework είναι μεγάλες,  και τα κίνητρα πίσω από την opensource ανοικτή αρχιτεκτονική του πλαισίου επιφέρουν δυνατότητες για την ανάπτυξη και την επέκτασή του σε ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων εφαρμογών.

Το σύστημα SMART  ως πολυεπίπεδο σύστημα ανοικτής αρχιτεκτονικής αποτελείται από τρία κύρια στρώματα, και συγκεκριμένα:

Smart_Achitecture

1ο Επίπεδο:  Γίνεται η διασύνδεση του SMART με τα δεδομένα που προκύπτουν από τον πραγματικό κόσμο. Υπάρχει συστοιχία διακομιστών Sensor Edge Servers η οποία αναλαμβάνει τα καθήκοντα της απόκτησης των φυσικών δεδομένων του έξω κόσμου μέσω αισθητήρων (κυρίως κάμερες και μικρόφωνα). Στο επίπεδο αυτό πραγματοποιείται και η δόμηση των δεδομένων σε τυπικές μορφές όπως XML, RDF / Linked Data και η προωθηση της δομημένης πληροφορίας στα ανώτερα στρώματα για την περεταίρω επεξεργασία τους.

2ο Επίπεδο: Περιλαμβάνει μια προσαρμοσμένη έκδοση της μηχανής αναζήτησης Τεριέ, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του SMART. Η αναζήτηση πραγματοποιείται πάνω στα δεδομένα που ανακτούνται από το επίπεδο των Sensor Edge Servers. Ταυτόχρονα γίνεται ανάκτηση και αναλύση των ερωτημάτων  τα οποία χρησιμοποιούνται για την επιλογή των κατάλληλων Sensor Edge Servers, από τους οποίους θα μπορούν στο μέλλον να βρίσκουν στοιχεία που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Το SMART υποστηρίζει event-driven ερωτήματα, όπου η μηχανή αναζήτησης εξάγει τα γεγονότα και ενημερώνει το 3ο Επίπεδο της αρχιτεκτονικής για την ύπαρξη αυτών των “γεγονότων”.

3ο Επίπεδο: Είναι το επίπεδο εφαρμογών του τελικού χρήστη συμπεριλαμβανομένων της υποβολής διαδραστικών ερωτημάτων από τους πολίτες,  και  της παρουσίασης των αποτελεσμάτων με mash-up εργαλεία. 

Συμπερασματικά ,

Βασισμένο στην υποστήριξη της  επεκτάσιμότητας τοσο αισθητήρων και των αλγορίθμων επεξεργασίας δεδομένων πολυμέσων, το SMART εισαγάγει μία ανοικτού κώδικα ολιστική αναζήτηση πολυμεσικών δεδομένων που προκύπτουν από το φυσικό κόσμο, βασισμένο σε έξυπνες τεχνικές επεξεργασίας σε πραγματικό χρόνο.

Υπάρχει διαθέσιμο για εγκατάσταση  εδώ , συμπληρώνοντας πρώτα ένα σύντομο ερωτηματολόγιο και λαμβάνοντας σε email  το SMART μαζί με βασικές οδηγίες εγκατάστασης.

Μπορείτε να περιηγηθείτε δοκιμαστικά στις βασικές λειτουργίες μεσω των συνδέσμων που βρίσκονται εδώ.

Μπορείτε να ακολουθήσετε το SMART , μέσω των λογαριασμών που διατηρεί στα κοινωνικά δίκτυα twitter.com & linkedin.com

https://twitter.com/smartfp7

https://www.linkedin.com/groups/smart-fp7-Search-Engine-Multimedia-4512702

Αφήστε μια απάντηση