Το Moodle στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

imagesΓενικά για το Moodle

Το Moodle (Modular Object Oriented Developmental Learning Environment) είναι από τα πλέον διαδεδομένα, παγκοσμίως, συστήματα διαχείρισης μάθησης Learning Management System (LMS).

Προσφορά του Moodle στους χρήστες του

Στον διαχειριστή:

 • Παρέχεται δωρεάν ως λογισμικό ανοικτού κώδικα και μπορεί να τρέξει σε οποιαδήποτε σύστημα που υποστηρίζει PHP, ενώ έχει τη δυνατότητα να συνδυάζεται με πολλούς τύπους βάσεων δεδομένων (ιδιαίτερα MySQL)

 • Παρέχει τη δυνατότητα παραμετροποίησης της μορφής και των επιτρεπτών/ επιθυμητών λειτουργιών του καθότι μπορούν να προστεθούν πολλά διαφορετικά αρθρώματα (modules)

 • Παρέχει πολλαπλές μεθόδους εγγραφής των μελών με πολλές βαθμίδες ασφαλείας, εργαλεία διαχείρισης των εγγραφών και δυνατότητα δημιουργίας ρόλων (διδάσκοντα, βοηθού, σπουδαστή, κλπ)

 • Δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας, επεξεργασίας, δημιουργίας αντιγράφων (backup), επαναφοράς (restore), επανέναρξης (reset), εισαγωγής (import) των μαθημάτων και της ελεγχόμενης εγγραφής των μελών σε αυτά

 • Παρέχει τη δυνατότητα αναφορών για κάθε ενέργεια οποιουδήποτε χρήστη

Στον διδάσκοντα:

 • Επιλογή τη μορφής εμφάνισης του μαθήματος ανάλογα με τις απαιτήσεις του (θεματική, εβδομαδιαία, κλπ.)

 • Εισαγωγή ποικίλων πηγών πληροφοριών (αρχεία κειμένου, multimedia, κα), υποστήριξη δραστηριοτήτων (εργασίες ατομικές ή ομαδικές, τεστ ανοικτού ή κλειστού τύπου, λεξικά, κα)

 • Διαχείριση των σπουδαστών σε ομάδες και ανάθεση καθηκόντων σε βοηθούς

 • Επικοινωνία με τους σπουδαστές (forum, chats, messaging, blogs) και πολλαπλά αρθρώματα (modules) που υπενθυμίζουν τις υποχρεώσεις, προβάλλουν γενικές ανακοινώσεις, κλπ

Στον φοιτητή:

 • Δημιουργία προσωπικού προφίλ

 • Δυνατότητα αυτοεγγραφής στα μαθήματα για την απόκτηση πρόσβασης σε όλο το υλικό του μαθήματος

 • Ηλεκτρονική υποβολή εργασιών και εμφάνιση της βαθμολογίας τους σε αυτές

 • Υπενθυμίσεις σχετικά με διάφορες υποχρεώσεις των μαθημάτων, υποστήριξη ημερολογίου και αποστολή ανακοινώσεων και στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο

 • Επικοινωνία με τους διδάσκοντες αλλά και τα υπόλοιπα μέλη των μαθημάτων

Το Moodle στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μετάβαση στο Moodle


Το Τμήμα πριν το
Moodle χρησιμοποιούσε μία άλλη εκπαιδευτική πύλη μαθημάτων (Eduportal) βασισμένη σε σύστημα που είχε αναπτυχθεί εσωτερικά από το Τμήμα.

Για την ομαλή μετάβαση από το παλιό στο νέο σύστημα έγιναν δύο βασικές ενέργειες:
α) η παραμετροποίηση της διεπαφής της αρχικής οθόνης του
Moodle με τέτοιο τρόπο ώστε να ακολουθεί την φιλοσοφία του παλιού συστήματος, β) η δημιουργία οδηγών τεκμηρίωσης που να περιγράφουν την υλοποίηση των βασικών λειτουργιών (σε αντιστοιχία με το παλιό σύστημα), καθώς και τις νέες δυνατότητες.

Η λειτουργία του νέου συστήματος ξεκίνησε το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, μόνο με τα πέντε (5) μαθήματα του 1ου εξαμήνου καθώς και κάποια σεμιναριακά μαθήματα του διδακτορικού προγράμματος του Τμήματος και συνεχίστηκε στο εαρινό εξάμηνο με τα πέντε (5) μαθήματα του 2ου και τα πέντε (5) μαθήματα του 4ου εξαμήνου.

Η μετάβαση ολοκληρώθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, όπου στην πλατφόρμα λειτούργησαν πλήρως όλα τα μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, τα προσφερόμενα μαθήματα σε φοιτητές Erasmus καθώς και τα σεμιναριακά μαθήματα του διδακτορικού προγράμματος του Τμήματος.

Χρήση του Moodle


Αυτή τη στιγμή η πλατφόρμα φιλοξενεί συνολικά
74 μαθήματα, εκ των οποίων τα 57 είναι του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, 7 τα προσφερόμενα σε φοιτητές Erasmus και 10 του διδακτορικού προγράμματος του Τμήματος.

Οι ενεργοί χρήστες ανέρχονται στους 805, εκ των οποίων οι 39 είναι διδάσκοντες (μέλη ΔΕΠ και βοηθοί) και 766 σπουδαστές. Επίσης υπάρχουν αρκετοί χρήστες που εισέρχονται στο σύστημα ως επισκέπτες με συγκεκριμένο κωδικό που έχει ορισθεί και μπορούν να βλέπουν το υλικό των μαθημάτων, αλλά όχι να συμμετέχουν στις δραστηριότητες τους.

Οι πόροι που έχουν αναρτηθεί στα μαθήματα έως αυτή τη στιγμή περιλαμβάνουν κυρίως:

 • Περιγραφές μαθημάτων

 • Υλικό διαλέξεων, φροντιστηρίων και εργαστηριών

 • Χρήσιμους συνδέσμους

 • Ανακοινώσεις και γεγονότα που αφορούν τα μαθήματα

 • Ανάθεση και υποβολή ατομικών και ομαδικών εργασιών

Αφήστε μια απάντηση