Το Open Innovation 2.0 Yearbook 2014: σας δίνει ώθηση και ιδέες

Innovation_year_bookΕίναι ήδη προφανής η επιρροή της ανοικτής καινοτομίας 2.0, η οποία αξιοποιεί πλήρως την απρόσκοπτη αλληλεπίδραση μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών, σε όλα τα οικοσυστήματα καινοτομίας: ο τετραπλός έλικας καινοτομίας! Ωστόσο, η αναζήτηση νέων διασυνδέσεων και περιοχών δράσης στα διάφορα clusters πρέπει να συνεχιστεί.

Οι νέες προσεγγίσεις καινοτομίας δημιουργούν αναδόμηση και, ταυτόχρονα, απροσδόκητες ευκαιρίες. Ως εκ τούτου, κρίνεται ζωτικής σημασίας για τον δημόσιο τομέα η δημιουργία ενός ρευστού, γόνιμου χώρου καινοτομίας, όπου όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να μοιραστούν τις ιδέες τους, να τις δοκιμάσουν και να φτάσουν γρήγορα στην επιτυχία. Γρήγορη αποτυχία, γρήγορη επιτυχία!

Σε επίπεδο ΕΕ, η επίδραση της ανοικτής καινοτομίας παρατηρείται κυρίως στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020, μέσα από τους στρατηγικούς στόχους που απαιτούν από τους χρήστες να συμμετέχουν από την αρχή του έργου, όχι μόνο στο τελικό στάδιο της επαλήθευσης. Οι χρήστες θεωρούνται πλέον ενεργοί παράγοντες για την καινοτομία. Η Ανοικτή Καινοτομία εκπροσωπείται ευρέως στο σχέδιο της Ανοικτής Καινοτομίας Αναδόμησης (Open Disruptive Innovation (ODI)), καθώς και σε πολλά βραβεία «παρακίνησης».

Από το 2003, όταν ο Henry Chesbrough επινόησε τον όρο αυτό, έχουν υπάρξει αρκετές σχετικές ερευνητικές εργασίες. Λαμβάνοντας υπόψη τόσο αυτές, όσο και την έμπρακτη εμπειρία, η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών της ΕΕ και η Ομάδα για την Στρατηγική και τις Πολιτικές Καινοτομίας (OISPG), έχοντας από κοινού ένα σημαντικό ρόλο στη δόμηση της φιλοσοφία της ανοικτής καινοτομίας, παρουσιάζουν την «Ανοικτή Καινοτομία 2.0».

Η σειρά Open Innovation 2.0 Yearbook καταφέρνει να εισάγει ένα φρέσκο ​​τρόπο σκέψης, καθώς και συναρπαστικά παραδείγματα της προσέγγισης «OI2». Ορισμένοι από τους κορυφαίους εμπειρογνώμονες και ακαδημαϊκούς στον κόσμο καταθέτουν την άποψή τους για το πώς η Ανοικτή Καινοτομία 2.0 μπορεί να υιοθετηθεί και να εφαρμοστεί στην πράξη από πολλούς οργανισμούς, ενώ άλλοι κάνουν προβλέψεις σχετικά με τις κατευθύνσεις της περαιτέρω ανάπτυξής της.

Σχετικά Αρχεία: The OI2 Yearbook 2014

Αφήστε μια απάντηση