Εκδήλωση καινοτομίας Innovation Forum 2014 στις 19-21 Δεκεμβρίου στην Αθήνα

Innovation_Forum_2014_largeΤην πολυήμερη εκδήλωση καινοτομίας Innovation Forum 2014 διοργανώνουν το Money Show και το τεχνολογικό portal “Καινοτομία” στις 19-21 Δεκεμβρίου στην Αθήνα (Ξενοδοχείο Hliton), στο πλαίσιο της εκδήλωσης Money Show Athens 2014. Η Εκδήλωση περιλαμβάνει Έκθεση Καινοτομίας και Design (Exhibition), Ημερίδες για θέματα Καινοτομίας (Workshops) και Συνέδριο Καινοτομίας (Conference). Κύριος στόχος του Innovation Forum 2014 είναι η συνέργεια κρατικών και ιδιωτικών φορέων.

Στη διάρκεια των Ημερίδων ενδεικτικά θα παρουσιαστούν θέματα Κατοχύρωσης Βιομηχανικής & Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Μεταφοράς Τεχνολογίας και Κατοχύρωσης Εμπορικών Σημάτων. Επίσης, θα παρουσιαστούν Venture Capitals, Θερμοκοιτίδες και Επιχειρηματικοί Επιταχυντές, Spin-offs Ελληνικών Ερευνητικών Κέντρων, Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων και άλλα ενδιαφέροντα θέματα για ερευνητές, ευρεσιτέχνες και για επιχειρηματίες.

To Innovation Forum 2014 έχει ως σκοπό να συγκεντρώσει στον ίδιο εκθεσιακό χώρο όλους τους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς που εμπλέκονται σε όλη τη διαδικασία παραγωγής νέων τεχνολογιών και καινοτομίας. Συγκεκριμένα, έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν κρατικοί και ιδιωτικοί Φορείς Υποστήριξης Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνολογίας, Χρηματοδότησης, Έρευνας & Τεχνολογίας / Καινοτομίας, Παροχής Υπηρεσιών.

Το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας, ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, το Enterprise Europe Network-Hellas, η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος”, το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, το Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας, ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας και το Thessaloniki Smart Up Innovation Hub υποστηρίζουν το Innovation Forum και θα συμμετέχουν ενεργά στις προγραμματισμένες εκδηλώσεις.

Σημειώνεται ότι την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου (13:30-16:00) θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) με θέμα “Πρωτοβουλίες του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών για την Προώθηση της Έρευνας και της Καινοτομίας” (Lobby 1 – THALIA 1). Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν οι καινοτομικές δραστηριότητες του Ινστιτούτων του ΕΙΕ στους τομείς των ανθρωπιστικών, φυσικών και τεχνικών επιστημών. Επίσης, θα παρουσιαστούν οι δράσεις του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, για την υποστήριξη της ελληνικής ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας, όσον αφορά τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα και την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων (το ΕΚΤ υποστηρίζει ενεργά την καινοτομία και επιχειρηματικότητα ως συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas και ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ορίζοντας 2020).

Το Innovation Forum 2014 έχει συμπεριληφθεί στις Εκδηλώσεις Business Angels Week που διοργανώνονται κάθε χρόνο ταυτόχρονα σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, ενώ έχει ξεκινήσει συνεργασία με τις Εκθέσεις Brussels Innova και iENA, το Innovation Forum και το Global Innovation Forum.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Greek Innovation Forum, ΕΚΤ

 

Αφήστε μια απάντηση