Λογισμικό ανοιχτού κώδικα για μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία των emails!

Δεosdc_odf_1109ayδομένου ότι το ανοιχτό λογισμικό χαρακτηρίζεται από πλήρη διαφάνεια όσον αφορά στον κώδικά του και συνοδεύεται από μία ενεργή κοινότητα που το υποστηρίζει, οι κυβερνήσεις έχουν αρχίσει να στρέφουν το ενδιαφέρον τους στο ανοιχτό λογισμικό. Το ανοιχτό λογισμικό τους εξασφαλίζει τρία ισχυρά πλεονεκτήματα: χαμηλό κόστος, βελτιωμένη ποιότητα και μεγαλύτερη ασφάλεια και ιδιωτικότητα.

Όσον αφορά στην ασφάλεια και την ιδιωτικότητα, η κοινότητα που υποστηρίζει το ανοιχτό λογισμικό είναι καθοριστικός παράγοντας, καθώς ο μεγάλος αριθμός των ενεργών μελών της συμβάλει στον έγκαιρο εντοπισμό και την άμεση επίλυση προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν. Οι κυβερνήσεις δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην έγκαιρη αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια, επομένως το ανοιχτό λογισμικό είναι ιδανική επιλογή για αυτές τις περιπτώσεις.

Η ανοιχτότητα που χαρακτηρίζει το ανοιχτό λογισμικό γίνεται ακόμη πιο ξεκάθαρη, καθώς ανά πάσα στιγμή οι χρήστες έχουν πρόσβαση στον κώδικα, προκειμένου να ελέγξουν ότι δεν υπάρχουν κρυμμένα στοιχεία στο λογισμικό ή «αντικλείδια» ή άλλα στοιχεία που θα έθεταν σε κίνδυνο την ασφάλεια των δεδομένων και του συστήματος.

Τέλος, η ανοιχτότητα παρέχει στους κυνερνητικούς οργανισμούς τη δυνατότητα να επεκτείνουν τα έργα ανάπτυξης λογισμικού και να τροποποιήσουν το ανοιχτό λογισμικό ανάλογα με τις ανάγκες τους, κάτι ιδιαίτερα ελκυστικό για οργανισμούς που υπόκεινται σε διαφορετικά καθεστώτα νομοθεσίας σχετικά με την ασφάλεια ανά τον κόσμο. Ένα απόλυτα εξατομικευμένο ανοιχτό λογισμικό μπορεί να διευκολύνει δραματικά τη διαλειτουργικότητα των κυβερνητικών οργανισμών ανάλογα με τα δεδομένα ασφαλείας, μειώνοντας τις περίπλωκες υποδομές που μπορούν να προκαλέσουν «πονοκέφαλο» στη διαχείρισή τους.

Συνοψίζοντας, οι δυνατότητες για γρήγορη διαχείριση προβλημάτων, εξατομικευμένη και εύκολη ένταξη στα συστήματα ενός οργανισμού και επιθεώρηση της ασφάλειας του κώδικα ανά πάσα στιγμή καθιστούν το λογισμικό ανοιχτού κώδικα ολοένα και περισσότερο δημοφιλή επιλογή οργανισμών που δίνουν βαρύτητα στην ασφάλεια. Δεδομένου ότι μέσω των emails γίνεταισυχνά ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών που οι οργανισμοί θέλουν να διαφυλάξουν, τα πλεονεκτήματα του ανοχτού λογισμικού αποτελούν ιδανική επιλογή και σε αυτές τις περιπτώσεις.

 

Πηγή: https://opensource.com/government/14/12/open-source-sensitive-materials-email

Αφήστε μια απάντηση