Το Linux ως λειτουργικό σύστημα συνεχίζει την κυριαρχία του σύμφωνα με νέα έρευνα του The Linux Foundation

photo:  Linux Foundation finds enterprise Linux growing at Windows' expense - http://www.zdnet.com/article/linux-foundation-finds-enterprise-linux-growing-at-windows-expense/#ftag=RSSbaffb68
Photo: Linux Foundation finds enterprise Linux growing at Windows’ expense – http://www.zdnet.com/article/linux-foundation-finds-enterprise-linux-growing-at-windows-expense/#ftag=RSSbaffb68

Tο Linux και το ελεύθευρο λογισμικό συνεχίζει να εδραιώνεται ως η κορυφαία λύση επιχειρησιακού λογισμικού για διακομιστές και cloud περιβάλλοντα , σύμφωνα με το”Enterprise End User Trends Report 2014” του “The Linux Foundation“. Η ανάπτυξη εφαρμογών με ελεύθερο λογισμικό έχει αυξηθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου 2011-2014, από 65 στο 79%, ενώ η ανάπτυξη των Windows έχει πέσει από το 45 στο 36%.

Αυτή η αναφορά βασίζεται σε δεδομένα της έρευνας που έκανε το Enterprise End User Council του The Linux Foundation, καθώς και από εταιρίες και οργανισμούς (Deutsche Bank , Morgan Stanley, την Goldman ) με κύκλο εργασιών πάνω από $500 εκατομμύρια δολάρια.

Το Linux είναι η κυρίαρχη επιλογή των επιχειρήσεων στο cloud και είναι άξιο παρατήρησης το πόσο πολλές εταιρίες του Fortune 500 και χρηματοπιστωτικές υπερδυνάμεις εμπιστεύονται το ανοιχτό λογισμικό για κρίσιμης σημασίας υποδομές. Συγκεκριμένα, το 75% των επιχειρήσεων αυτών αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν το ανοιχτό λογισμικό ως την πρωταρχική πλατφόρμα cloud.

Πράγματι, ακόμα και ο CEO Microsoft, Satya Nadella, πρόσφατα αναφέρθηκε στις μεγάλες δυνατότητες και προοπτικές του Linux και του ελεύθερου λογισμικού.

Οι επιχειρήσεις θεωρούν ότι το Linux είναι ανώτερο σε τεχνικές ικανότητες, ασφάλεια και κόστος.

Συμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, το 78% των επιχειρήσεων θεωρούν ότι το Linux είναι περισσότερο ασφαλές από άλλα λειτουργικά συστήματα, ένα σημαντικό θέμα, υπό το πρίσμα του αυξανόμενου ελέγχου για την ασφάλεια των έργων που υποστηρίζουν την παγκόσμια υποδομή λογισμικού.

Η ραγδαία ανάπτυξη συνεχίζει να εγείρει ανησυχίες για την εύρεση ταλέντων στο Linux.

Η ανησυχία των μεγαλύτερων εταιριών του κόσμου για την εύρεση προσωπικού εκπαιδευμένου στο Linux είναι μόλις άνω από 40% . Άρα, γιατί μετακινούνται οι εταιρίες στο Linux, εκτός από λόγους ασφάλειας; Η έρευνα έδειξε ότι τα τρία κορυφαία κίνητρα για την υιοθέτηση του Linux συνεχίζει να είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών του σε ποσοστό 74% η ασφάλεια σε ποσοστό 69% και  το χαμηλότερο συνολικό κόστος κτήσης σε ποσοστό 69%.

Ποιο είναι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε; Το Linux και το ελεύθερο λογισμικό συνεχίζει να εδραιώνεται ως το λειτουργικό σύστημα που επιλέγουν οι εταιρίες σε datacenters, εφαρμογές και cloud υποδομές .

 

Σχετικοί σύνδεσμοι: The Linux Foundation http://www.linuxfoundation.org/  , 2014 Enterprise End User Trends Report  linux adoption trends  user report-2014

Αφήστε μια απάντηση