Θέσεις Εργασίας στην ΕΕΛ/ΛΑΚ

 

OSDC_Jobs_code_article_image_540x292_12428177_0714MM_2 Η  μη-κερδοσκοπική Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού /Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛΛΑΚ) ενδιαφέρεται να προσλάβει δύο συνεργάτες.

 

 

 • 1. Συνεργάτης τεχνικών θεμάτων(Web Developer), Μερικής ή/και Πλήρους Απασχόλησης.

Aρμοδιότητες:

 •   Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υποστήριξη  δικτυακών τόπων κυρίως σε PHP, wordpress και MySQL
 •   Διαχείριση της πληροφοριακής υποδομής της ΕΕΛ/ΛΑΚ
 •   Διαχείριση και ανάπτυξη περιεχομένου των δικτυακών τόπων της ΕΕΛ/ΛΑΚ
 •   Συνεργασία και υποστήριξη κοινοτήτων Ανοιχτών Τεχνολογιών
 •   Εκπροσώπηση της ΕΕΛ/ΛΑΚ σε συναντήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Απαιτούμενα Προσόντα

 •     Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 •     WordPress CMS deployment & administration, PHP Programming
 •     RDBMS, Mysql
 •     Εμπειρία στη χρήση εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης
 •     Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

 

Επιθυμητά Προσόντα   

 •     Ικανότητα καλής προσωπικής επικοινωνίας
 •     Debian Linux System Administration
 •             Monitoring tools (Nagios, Monit, etc)
 •     Διαχείριση αποθετηρίων κώδικα(Git, Github, Subversion etc)
 •     Redmine deployment & administration
 •     CKAN & DRUPAL deploymet & administration
 •     Sibboleth federated SSO
 •     KVM virtualization
 •     Cloud cluster management
 •     Postgresql administration
 •     Python Programming
 •     Ruby Programming

Απαιτείται καθημερινή 4ώρη παρουσία στα γραφεία της ΕΕΛ/ΛΑΚ.

 

2. Συνεργάτης υποστήριξης κοινοτήτων(community officer), Μερικής ή/και Πλήρους Απασχόλησης.

Aρμοδιότητες:

 •   Υποστήριξη  κοινοτήτων εθελοντών, σύμφωνα με την μελέτη: “Χτίζοντας μια κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού
 • Συνδρομή στις επικοινωνιακές ενέργειες προβολής της ΕΕΛ/ΛΑΚ και των δράσεων της
 • Εκπροσώπηση της ΕΕΛ/ΛΑΚ σε συναντήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Επεξεργασία & εισήγηση δράσεων προς το ΔΣ και μέριμνα για την υλοποίηση των αποφάσεων
 • Παρακολούθηση και διαχείριση των λιστών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των φόρουμ, και των wiki της ΕΕΛ/ΛΑΚ
 • Διαχείριση των λογαριασμών της ΕΕΛ/ΛΑΚ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • Υποστήριξη δράσεων/εκδηλώσεων που υλοποιούνται από την ΕΕΛ/ΛΑΚ
 • Εμπειρία στη Διαχείριση Έργων

Απαιτούμενα Προσόντα

 •   Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 •   Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 •   Άριστη γνώση εφαρμογών γραφείου, κλπ
 •   Εμπειρία στη χρήση εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης

Επιθυμητά Προσόντα

 •   Επαγγελματική εμπειρία στη σύνταξη, επιμέλεια και διόρθωση κειμένων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα που  αφορούν θέματα τεχνολογίας και επιστήμης
 •    Ικανότητα καλής προσωπικής επικοινωνίας και παρουσιάσεων

Απαιτείται καθημερινή 4ώρη παρουσία στα γραφεία της ΕΕΛ/ΛΑΚ.

 

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν τα βιογραφικά τους στο info AT ellak DΟΤ gr έως τις 31 Μαρτίου 2015.

 

 

Αφήστε μια απάντηση