Οι εκδηλώσεις της εβδομάδας, για τις ανοιχτές τεχνολογίες και την καινοτομία!

date-163208_1280Αυτήν την εβδομάδα πραγματοποιούνται ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις για το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτου Κώδικα, τις ανοιχτές τεχνολογίες και την καινοτομία!

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ σας προτείνει να τις παρακολουθήσετε και να τις διαδώσετε:

Ημέρα Ημερομηνία Θεματική Θέμα Διοργανωτής Σύντομη Περιγραφή
Δευτέρα
18/05/2015 Μονάδες Αριστείας Ανοιχτό Λογισμικό για την Αγροτική Ανάπτυξη, την Υγεία και τη Δημόσια Διοίκηση Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου Η Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων έχει ως στόχο να εισάγει τους συμμετέχοντες στις εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ, να τους δώσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν και να αναπτύξουν εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ με θέμα την Αγροτική Ανάπτυξη, την Υγεία και τη Δημόσια Διοίκηση. Σε συνέχεια του Πέμπτου Κύκλου Σεμιναρίων, τα σεμινάρια εκπαίδευσης θα περιέχουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση η οποία θα παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις αντίστοιχες γνώσεις για τον περαιτέρω σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση των έργων ΕΛ/ΛΑΚ που θα αναλάβουν στο πλαίσιο εκπαίδευσής τους στην Μονάδα Αριστείας. (Περισσότερα)
Δευτέρα
18/05/2015 ΕΕΛ/ΛΑΚ Τελετή λήξης για τη δράση «Μαραθώνιος Βικιπαίδειας για την 25η Μαρτίου με επίκεντρο το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο» Υπό την Αιγίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ (21-10-2014, Αρ.Πρωτ.170949/Γ7) με πρωτοβουλία της Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), το Σχολικό Δίκτυο, με τη συμμετοχή και υποστήριξη της εταιρίας ψηφιακού πολιτισμού PostScriptum (PS) και την εθελοντική συμμετοχή του Σχολείου της Βικιπαίδειας
Στόχος της δράσης ήταν ο εμπλουτισμός της Βικιπαίδειας με λήμματα σχετικά με την Ελληνική Επανάσταση και τη θεματογραφία του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου  μέσα από την ενεργή συμμετοχή διδασκόντων και μαθητών καθώς και η διάδοση στην εκπαιδευτική κοινότητα της ορθής χρήσης και της σημασίας της Βικιπαίδειας μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων. (Περισσότερα)
Δευτέρα
18-22/05/2015 Γενικά Τhe OpenStack Summit OpenStack
The OpenStack Summit is a five-day conference for developers, users, and administrators of OpenStack Cloud Software. It’s a great place to get started with OpenStack. (Περισσότερα)
Δευτέρα
18/05/2015 Γενικά Qodemo Tech Ministry, του Hackerspace της Θεσσαλονίκης
Qodemo is building humanity engineering brain, completely open source. The project is part of a broader experimentQ.com project, that aims at bringing all world’s open engineering knowledge into one place and make it accessible for anyone to play with, modify and share forward. To make sure the voice of the open hardware community is present in Qodemo’s work, they built a complete remote team and are spending the next 1+ year as nomads in hackerspaces around the world.(Περισσότερα)
Δευτέρα 18/05/2015 Μονάδες Αριστείας Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – Ανοιχτό Λογισμικό στις Μεταφορές και τη Ναυτιλία ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά» Στο σεμινάριο αυτό θα παρουσιαστεί η γεωχωρική βάση δεδομένων PostgreSQL/PostGIS με παραδείγματα και δοκιμαστικά δεδομένα για την εξοικείωση των χρηστών με τις προηγμένες δυνατόητες διαχείρισης και επερώτησης δεδομένων που προσφέρει. Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με την αντικειμενοστραφή-σχεσιακή λογική της PostGIS που υποστηρίζει τον ορισμό γεωγραφικών αντικειμένων για την υποστήριξη ερωτημάτων σχετικών με το χώρο. Επίσης, θα παρουσιαστεί το πακέτο λειτουργιών pgRouting που επεκτείνει μια PostgreSQL/PostGIS βάση δεδομένων και υποστηρίζει επιπλέον λειτουργικότητα σχετικά με επερωτήσεις δρομολόγησης, εφοδιαστικής, εύρεσης ελαχίστων μονοπατιών κτλ. (Περισσότερα)
Δευτέρα 18/05/2015 Μονάδες Αριστείας Θερινό Σχολειο με Αντικειμενο το Λογισμικο Οικονομετρικης Αναλυσης gretl Πανεπιστήμιο Πατρών Στόχος της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Πανεπιστημίου Πατρών είναι να ενισχύσει την κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα, φέρνοντας σε επαφή χρήστες, προγραμματιστές, ερευνητές, επαγγελματίες και γενικά φορείς που ασχολούνται με το ελεύθερο και ανοικτό λογισμικό ή που έχουν ανάγκες οι οποίες θα μπορούσαν να καλυφθούν από αυτό.
Η Μονάδα Αριστείας του Πανεπιστημίου Πατρών σκοπεύει να ενισχύσει τους δεσμούς της κοινότητας μέσα από εκπαιδευτικές δράσεις (σεμινάρια), προγραμματιστικές δράσεις (ομάδες εργασίες και σχολεία κώδικα) και δράσεις διάχυσης (ημερίδες), οι οποίες θα επαναλαμβάνονται περιοδικά ώστε να μπορούν να δώσουν την ευκαιρία σε όσο το δυνατόν περισσότερους να συμμετέχουν.
(Περισσότερα)
Δευτέρα 18/05/2015 Μονάδες Αριστείας Βασικές Εφαρμογές/Εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ» και ειδικότερα στo λογισμικό ανοιχτού κώδικα R Πανεπιστήμιο Πατρών Στόχος της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Πανεπιστημίου Πατρών είναι να ενισχύσει την κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα, φέρνοντας σε επαφή χρήστες, προγραμματιστές, ερευνητές, επαγγελματίες και γενικά φορείς που ασχολούνται με το ελεύθερο και ανοικτό λογισμικό ή που έχουν ανάγκες οι οποίες θα μπορούσαν να καλυφθούν από αυτό. (Περισσότερα)
Δευτέρα 18/05/2015 Μονάδες Αριστείας

2η ημερίδα

ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά» Αντικείμενο της ημερίδας αποτελούν αφενός το ίδιο το ΕΛ/ΛΑΚ και το κίνημά του και αφετέρου το πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση των ανοικτών δεδομένων. Επιπλέον θα παρουσιαστεί το έργο της μονάδας αριστείας ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά» ενώ θα πραγματοποιηθεί ανασκόπηση στα πεπραγμένα της δεύτερης εκπαιδευτικής σειράς (Α’ και Β’ κύκλος εκπαίδευσης και Σχολείο Ανάπτυξης Κώδικα), και παρουσίαση του προγραμματισμού για την τρίτη. (Περισσότερα)
Τρίτη 19/05/2015 Μονάδες Αριστείας

Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών

ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά» Στο σεμινάριο αυτό θα ασχοληθεί με τα συστήματα γεωγραφικών συντεταγμένων και προβολών χάρτη ενώ θα παρουσιαστούν και οι τρόποι με τους οποίος τα γεωχωρικά δεδομένα μπορούν να προβληθούν στο QGIS. Στη συνέχεια θα επιδειχθεί το πως μπορεί να ψηφιοποιηθούν σαρωμένοι χάρτες, θα γίνει εισαγωγή στην προβολή και ανάλυση δεδομένων τηλεπισκόπησης αλλά και επίδειξη των βασικών τεχνικών χωρικής ανάλυσης. (Περισσότερα)
Τρίτη 19/05/2015 Γενικά

meeting

hackerspace.gr Διαχειριστική συνάντηση των μελών του Hackerspace. Τα meetings είναι ανοιχτά σε όλους (μέλη και μη-μέλη).(Περισσότερα)
Τετάρτη 20/05/2015 ΕΕΛ/ΛΑΚ The Danger of Software Patents ΕΕΛ/ΛΑΚ, INNOVATHENS Η μη κερδοσκοπική Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr) ανακοινώνει με μεγάλη χαρά την εκδήλωση με κεντρικό ομιλητή τον  “πατέρα του κινήματος για το ελεύθερο λογισμικό” Dr Richard Stallman με τίτλο “The Danger of Software Patents”! (Περισσότερα)
Τετάρτη 20/05/2015 Γενικά 1η συνάντηση για“open designs that can be manufactured locally” ΕΠΙ.νοώ, σε συνεργασία με τη μη κερδοσκοπική Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού /Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr) Η συνάντηση αυτή απότελεί το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού καινοτομίας με θέμα “open designs that can be manufactured locally” Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη ενός σχεδιαστικού συστήματος που μοντελοποιείται και παράγει διαφορετικά έπιπλα στο χώρο ανάλογα με τις ανάγκες. Βασικές αρχές του συστήματος αυτού είναι η οικονομία κατασκευής και η αντοχή στο χρόνο. (Περισσότερα)
Πέμπτη 21/05/2015 Γενικά

LibreOffice CambridgeHackfest 2015

Document Foundation

The first ever UK LibreOffice Hackfest will take place in the city of Cambridge (UK) on May 21st to 23rd (Thur / Fri / Sat)  (Περισσότερα)
Παρασκευή 22/05/2015 Γενικά 2nd GREEK INNOVATION FORUM MMONEY SHOW και το Τεχνολογικό Portal «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» Το 2nd GREEK INNOVATION FORUM περιλαμβάνει Έκθεση Καινοτομίας και Design (Exhibition), Ημερίδες για θέματα Καινοτομίας (Workshops) και Συνέδριο Καινοτομίας (Conference). (Περισσότερα)
Παρασκευή 22-23/05/2015 ΕΕΛ/ΛΑΚ PS Value Talks: Ψηφιακή Αειφορία / Νέες Προοπτικές για Μουσεία και Πολιτιστικούς Οργανισμούς PostScriptum σε συνεργασία με την Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕEΛ/ΛΑΚ) και με τον κόμβο καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, INNOVATHENS Η εκδήλωση απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε ανώτερα στελέχη των πιο σημαντικών μουσείων και πολιτιστικών οργανισμών της χώρας καθώς και σε στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και εν γένει σε άτομα που κατέχουν κομβικές θέσεις στη διαμόρφωση πολιτιστικής πολιτικής στη χώρα μας. Απευθύνεται επίσης σε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, της τουριστικής βιομηχανίας και των δημιουργικών βιομηχανιών και βεβαίως σε κάθε ενδιαφερόμενο. (Περισσότερα)
Παρασκευή 22/05/2015 Μονάδες Αριστείας

Χρήση εικονικού κόσμου στην εκπαιδευτική διαδικασία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο To Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο του έργου «Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ» σας προσκαλεί στο σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Πανεπιστημίου με θέμα Χρήση εικονικού κόσμου στην εκπαιδευτική διαδικασία.Στόχος της Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου είναι να ενισχύσει την κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα, φέρνοντας σε επαφή προγραμματιστές και χρήστες, ερευνητές, επαγγελματίες και φορείς που ασχολούνται με το ελεύθερο και ανοικτό λογισμικό ή που έχουν ανάγκες οι οποίες θα μπορούσαν να καλυφθούν από αυτό. (Περισσότερα)
Σάββατο 22/05/2015 Γενικά
Space Saturdays
P-Space All day event, αφιερωμένο στην φροντίδα και την ανάπτυξη του P-Space σαν φυσικό χώρο. Φτιάχνουμε projects και χρήσιμα πράγματα για το χώρο και επισκευάζουμε ό,τι έχει χαλάσει.Υποστηρικτικά υπάρχει και σελίδα στο wiki (http://wiki.p-space.gr/events/space_saturdays) με τις τρέχουσες και μελλοντικές εργασίες. Feel free to join us! (Περισσότερα)
Κυριακή 23/05/2015  Γενικά CryptoParty hackerspace.gr Athens CryptoParty!(Περισσότερα)
Κυριακή 23/05/2015 Γενικά ΓενικάΜαθήματα Αστρονομίας Σ.Ε.Α. – Workshop “Εισαγωγή στην Παρατήρηση Διαττόντων Αστέρων” – 2 hackerspace.gr Η διάλεξη/μάθημα θα διαρκέσει περίπου 2 ώρες. Πιο αναλυτικά, στη διάλεξη αυτή μπορείτε να μάθετε: -) Τι είναι οι διάττοντες αστέρες και πώς δημιουργούνται; -) Πώς μπορεί κανείς να τους παρατηρήσει;(Περισσότερα)

Αφήστε μια απάντηση