Loading…

Επιχειρηματικές συναντήσεις στον τομέα των ΤΠΕ στο πλαίσιο της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής εκδήλωσης δικτύωσης ICT 2015

Εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων στο πλαίσιο του ICT 2015, του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού event δικτύωσης για τον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Information Communication Technologies, ICT) που πραγματοποιείται 20-22 Οκτωβρίου στη Λισαβόνα (Πορτογαλία), διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ICT 2015 αναμένεται να συγκεντρώσει περισσότερους από 5.000 ακαδημαϊκούς, επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, βιομηχανίες, policy makers και δημόσιους φορείς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε κάποια από τις αναμενόμενες προκηρύξεις του Ορίζοντα 2020 για το έτος 2016. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, εταίρος του Ideal-ist και μέλος του δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης Enterprise Europe Network-Hellas, υποστηρίζει τη συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων στη συγκεκριμένη εκδήλωση.

ekt

Η εκδήλωση στοχεύει στην προώθηση των επιχειρηματικών συνεργασιών και θα δώσει τη δυνατότητα σε συμμετέχοντες από όλη την Ευρώπη να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και να βρουν τους κατάλληλους συνεργάτες. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα πραγματοποιηθούν διμερείς προκαθορισμένες συναντήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων, με βάση τη ζήτηση και την προσφορά τεχνολογίας (προϊόντα & τεχνογνωσία) και τις επιχειρηματικές προτάσεις συνεργασίας.

Τα θεματικά πεδία που καλύπτονται στο ICT 2015 και τις επιχειρηματικές συναντήσεις αφορούν 3 πυλώνες του προγράμματος Ορίζοντας 2020: LEIT (Leadership in Enabling & Industrial Technologies), Excellent Science και Societal Challenges. Περισσότερες λεπτομέρειες για τα θεματικά πεδία είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης επιχειρηματικών συναντήσεων.

Στο πλαίσιο του ICT 2015 event θα λάβει χώρα συνέδριο πολιτικής, στο οποίο θα παρουσιαστούν οι προτεραιότητες για την νέα Ενιαία Ψηφιακή Αγορά, ενώ θα γίνει και η επίσημη παρουσίαση του Προγράμματος Εργασίας ICT 2016-2017 από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, workshops δικτύωσης, εκθέσεις παρουσίασης έργων, στοχευμένες face-2-face συναντήσεις με εκπροσώπους οργανισμών που ενδιαφέρονται να υποβάλουν προτάσεις, ενώ θα υπάρξει η δυνατότητα προ-αξιολόγησης προτάσεων σε συνεργασία με το δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής Ideal-ist.

Η συμμετοχή στο ICT 2015 και στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων είναι δωρεάν (δεν καλύπτονται τα ταξιδιωτικά έξοδα). Η εγγραφή στο ICT 2015 και στις διμερείς face-2-face συναντήσεις (brokerage event) είναι εφικτή μέχρι την 1η Οκτωβρίου. Ο προσδιορισμός των συναντήσεων θα γίνει από 20 Σεπτεμβρίου έως 10 Οκτωβρίου 2015. Κάθε συμμετέχων θα λάβει το προσωπικό του πρόγραμμα συναντήσεων πριν τη διοργάνωση. Η εγγραφή στις επιχειρηματικές συναντήσεις είναι εφικτή μόνο εφόσον ολοκληρωθεί η κεντρική εγγραφή στο ICT 2015, και επιλέγοντας στη συνέχεια “Participate in the Ideal-ist face2face brokerage event at ICT 2015”.

Ο τομέας ICT (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών – ΤΠΕ) αποτελεί έναν από τους καθοριστικούς παράγοντες οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στο σύγχρονο διεθνοποιημένο περιβάλλον. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία, αλλά και εταίρος του δικτύου Ideal-ist, υποστηρίζει την ελληνική ακαδημαϊκή, ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα, καλύπτοντας όλα τα στάδια των ερευνητικών έργων, από την προετοιμασία της πρότασης έως την υλοποίηση και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Oι υπηρεσίες του ΕΚΤ περιλαμβάνουν: Πληροφόρηση και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης, Ανάπτυξη και Διακίνηση ενημερωτικού υλικού, Διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων, Εξεύρεση συνεργατών για την συγκρότηση κοινοπραξιών και την από κοινού υποβολή προτάσεων.

Ως Εθνικό Σημείο Επαφής, το ΕΚΤ δεν περιορίζεται μόνο σε δράσεις ενημέρωσης και υποστήριξης, αλλά συνεισφέρει με Ειδικές Εκθέσεις (Intelligent Reports) σχετικά με τις επιδόσεις των Ελλήνων ερευνητών, τις γεωγραφικές και θεματικές περιοχές αριστείας. Πρόκειται για μελέτες με αξιόπιστα στοιχεία και δείκτες που συνεισφέρουν στη χαρτογράφηση της ερευνητικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και την αποτίμηση της ελληνικής συμμετοχής στα Προγράμματα της ΕΕ.

Συγκεκριμένα, στη διεύθυνση http://metrics.ekt.gr/el/ekdoseis, είναι διαθέσιμες εκδόσεις με στατιστικά στοιχεία για την ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στο 7ο ΠΠ, στις πρώτες προκηρύξεις του νέου προγράμματος Ορίζοντας 2020, αλλά και για την καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις στον τομέα των ΤΠΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το αρμόδιο Εθνικό Σημείο Επαφής, Δρ. Ηρακλή Αγιοβλασίτη (agiovlasitis@ekt.gr) και ακολουθήστε στο twitter: @ict2015_eu, #ICT2015

 

Αφήστε μια απάντηση