Ανοικτό λογισμικό και Στρατηγική Ανοικτού Κώδικα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να χρησιμοποιήσει κυρίως εργαλεία ανοικτού κώδικα για την ανάπτυξη του λογισμικού που διανέμεται στο κοινό. Ήδη ένα μεγάλο μέρος του λογισμικού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει αναπτυχθεί με τη χρήση ανοικτού κώδικα, αλλά για τα επόμενα 3 χρόνια μέσω της DIGIT,  θα προωθήσει την χρήση ανοικτού κώδικα ως την πρώτη επιλογή για όλα τα νέα σχέδια ανάπτυξης λογισμικού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Pierre_Damas-OSS_Strategy-300x300
«Θέλουμε πραγματικά να συμβάλουμε περισσότερο στον ανοικτό κώδικα”, δήλωσε ο Pierre Damas, επικεφαλής της DIGIT, ο οποίος παρουσίασε τη στρατηγική στο συνέδριο Mindtrek openmind στο Τάμπερε. “Αυτό μας επιτρέπει να αυξήσουμε το επίπεδο υιοθέτησης και συμμετοχής μας, και να πρωταγωνιστήσουμε στην αλλαγή.

Η DIGIT σκοπεύει να επόμενα 3 χρόνια να επιλέξει εργαλεία ανοικτού κώδικα για όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την online συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης του περιεχομένου, τα φόρουμ και τα κοινωνικά δίκτυα. Για παράδειγμα, το ανοικτό σύστημα διαχείρισης περιεχομένου Drupal έχει ήδη προγραμματιστεί να τρέξει σε όλες τις ευρωπαϊκές ιστοσελίδες της Επιτροπής.
Ακόμα το Drupal αργότερα θα εξεταστεί για να γίνει η κύρια εφαρμογή της εσωτερικής διαχείρισης του περιεχομένου της ΕΚ.

Μια άλλη περιοχή που ασχολείται η DIGIT, είναι η διάθεση λύσεων λογισμικού της ΕΕ. Σε αυτό το επίπεδο, η ΕΕ έχει ήδη ευθυγραμμιστεί με την πολιτική ανοικτού κώδικα, δημοσιεύοντας λογισμικό χρησιμοποιώντας την ελεύθερη άδεια EUPL της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών της ΕΕ με EUPL είναι οι εφαρμογές CEF eID, eSignature, και eDelivery Ευθυγραμμισμένη με την πολιτική ανοικτού λογισμικού επίσης, είναι η υιοθέτηση των λύσεων που βασίζονται σε Linux στα κέντρα δεδομένων της ΕE.

 

oss-adoption-ec

Οι σταθμοί εργασίας της ΕΕ όμως είναι πιο πίσω από τους στόχους. Αυτή τη στιγμή η πλειονότητα των εργαλείων λογισμικού για την επιφάνειας εργασίας των υπολογιστών της ΕΕ είναι ιδιόκτητα, εκτός από την περίπτωση του browsers και κάποιων άλλων εργαλείων. Η Γενική Διεύθυνση έχει ως στόχο να το αλλάξει αυτό τα επόμενα 3 χρόνια, ξεκινώντας για παράδειγμα με τη μετατροπή και τη διαφοροποίηση στο λογισμικό αυτοματισμού εφαρμογών γραφείου. Επιπλέον, οι μονάδες της ΕΕ που είναι υπεύθυνες για την επιλογή των προϊόντων είναι ελεύθερες να καθορίζουν τη δική τους πολιτική, παίρνοντας  υπόψιν τους τα χαρακτηριστικά, το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας των εφαρμογών και τους πιθανούς κινδύνους.

Η στρατηγική Ανοικτού κώδικα της ΕΕ ανακοινώθηκε για πρώτη φορά το Δεκέμβριο. Την περασμένη εβδομάδα, στο Τάμπερε,  ο επικεφαλής της DIGIT  τονίζει ότι «η στρατηγική αυτή καθιστά σαφές ότι υπάρχει μια πολιτική ανταγωνισμού με ίσους όρους για το λογισμικό ανοιχτού κώδικα στις δημόσιες συμβάσεις». “Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι το λογισμικό ανοιχτού κώδικα λαμβάνεται υπόψιν με ίσους όρους και ότι δεν υπάρχουν εμπόδια για την υιοθέτηση του στους διαγωνισμούς για τις προμήθειες μας»

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Αφήστε μια απάντηση