Πρόσκληση για έργα προετοιμασίας / ανάπτυξης στο υπερ-υπολογιστικό σύστημα #ARIS

article4523.w_l Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε.) διαθέτει πόρους στο υπερ-υπολογιστικό σύστημα ARIS  για την εκτέλεση  υπολογιστικών έργων προετοιμασίας.

Η πρόσκληση για έργα προετοιμασίας στο σύστημα ARIS είναι συνεχώς ανοιχτή για προτάσεις. Οι προτάσεις ελέγχονται από την τεχνική επιτροπή του ΕΔΕΤ ανά τακτά χρονικά διαστήματα (την τελευταία εργάσιμη μέρα κάθε μονού μήνα, δηλαδή τους μήνες Ιανουάριο, Μάρτιο, Μάιο, Ιούλιο, Σεπτέμβριο, Νοέμβριο).

Σημείωση:  Κατ’ εξαίρεση  η πρώτη αξιολόγηση θα ξεκινήσει στις  15 Οκτωβρίου 2015 στις 18:00, ενώ η επόμενη θα ξεκινήσει κανονικά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Νοεμβρίου 2015.

Ημερομηνία έναρξης

Τα επιλεγμένα έργα ξεκινούν το αργότερο ένα μήνα μετά την ημερομηνία αξιολόγησής τους.

Στόχοι της πρόσκλησης

Η πρόσκληση για έργα προετοιμασίας έχει σκοπό να δώσει στους ερευνητές, οι οποίοι εργάζονται σε Ελληνικά εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα, πρόσβαση στο σύστημα ARIS με στόχο:

  • την πραγματοποίηση δοκιμών κλιμάκωσης εφαρμογών και την πιθανή επίλυση προβλημάτων τους
  • υποστήριξη δοκιμών μεταφοράς και βελτιστοποίησης παράλληλου κώδικα  εφαρμογών

Βασικός στόχος της παροχής πρόσβασης για έργα προετοιμασίας είναι να επιτρέψει στους ερευνητές να δοκιμάσουν τους κώδικες και τις εφαρμογές τους, ώστε να ενισχύσουν τις αιτήσεις τους για πρόσβαση στις προσκλήσεις για έργα παραγωγής.

Τύποι έργων προετοιμασίας

  • Έργα προετοιμασίας Τύπου Α (Type A)
  • Έργα προετοιμασίας Τύπου Β (Type B)

Τύπος A: Δοκιμές κλιμάκωσης κώδικα

Τα έργα προετοιμασίας τύπου A έχουν στόχο τη δημιουργία γραφημάτων απόδοσης του κώδικα και των δεδομένων στο σύστημα ARIS, επιτρέποντας στους ερευνητές να τα χρησιμοποιήσουν στις αιτήσεις τους για τα έργα παραγωγής.

Η μέγιστη χρονική διάρκεια πρόσβασης για έργα τύπου A είναι 2 μήνες, ενώ ο μέγιστος αριθμός core hours που παρέχονται είναι 100.000.

Μετά την πάροδο των 2 μηνών, και σε διάστημα 15 ημερών, θα πρέπει οι ερευνητές να στείλουν στο ΕΔΕΤ αναφορά εκτέλεσης και αποτελεσμάτων του έργου προετοιμασίας.

Τύπος B: Μεταφορά και βελτιστοποίηση κώδικα

Τα έργα προετοιμασίας τύπου B έχουν σκοπό να δώσουν στους χρήστες τη δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα με σκοπό τη μεταφορά και βελτιστοποίηση του κωδικά τους ώστε να λειτουργεί αποδοτικά στο σύστημα ARIS. Οι χρήστες θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην αίτηση τους αναλυτικό πλάνο ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων και στοιχείων για το διαθέσιμο στο έργο ανθρώπινο δυναμικό και τις τεχνικές τους δεξιότητες.

Η μέγιστη χρονική διάρκεια πρόσβασης για έργα τύπου Β είναι 4 μήνες ενώ ο μέγιστος αριθμός core hours που παρέχονται είναι 100.000.

Μετά την πάροδο των 4 μηνών, και σε διάστημα 20 ημερών, θα πρέπει οι ερευνητές να στείλουν στο ΕΔΕΤ αναφορά ανάπτυξης, εκτέλεσης και αποτελεσμάτων των έργων προετοιμασίας.

Επιλεξιμότητα

Επιλέξιμοι υποψήφιοι είναι επιστήμονες και ερευνητές που εργάζονται σε ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δεσμευθούν για τη χρήση των πόρων που θα διατεθούν στο σύστημα, καθώς και για την παροχή αναφοράς των εργασιών τους, με βάση τα προτεινόμενα χρονοδιαγράμματα (βλ. παραπάνω). Επιπλέον οι χρήστες θα πρέπει να αναγνωρίζουν τη χρήση του συστήματος ARIS του ΕΔΕΤ σε όλες τις δημοσιεύσεις σχετικά με τα αποτελέσματα που λαμβάνονται από τη χρήση των διατιθέμενων πόρων.

Ενδεικτικά αναφέρεται η παρακάτω μορφή αναγνώρισης:

“We acknowledge GRNET S.A. for awarding us access to the Greek national high performance systems, ARIS.”

Οι χρήστες αναγνωρίζουν το δικαίωμα του ΕΔΕΤ να δημοσιοποιήσει την περίληψη του έργου καθώς και τα τεχνικά αποτελέσματα απόδοσης των εφαρμογών στο σύστημα ARIS.

Υπολογιστικό σύστημα HPC – ARIS

Το σύστημα ARIS βασίζεται στην πλατφόρμα NeXtScale της IBM, διαθέτοντας επεξεργαστές της σειράς Intel ® Xeon ® E5-2680v2 processors, (Ivy Bridge) και προσφέροντας υπολογιστική ισχύ η οποία φτάνει τα 180 TFlops (τρισεκατομμύρια πράξεις κινητής υποδιαστολής ανά δευτερόλεπτο). Το σύστημα ARIS αποτελείται από 426 υπολογιστικούς κόμβους, με συνολικά 8520 πυρήνες επεξεργαστή (CPU cores), διασυνδεμένους μέσω ενός δικτύου Infiniband FDR. Επιπλέον, το σύστημα προσφέρει 1 Petabyte (τετράκις εκατομμύρια bytes) αποθηκευτικό χώρο, μέσω του συστήματος αρχείων General Parallel File System (GPFS) της IBM. Το σύστημα συμπληρώνεται με το κατάλληλο λογισμικό που επιτρέπει την ανάπτυξη και εκτέλεση επιστημονικών εφαρμογών παρέχοντας αρκετούς προ-εγκατεστημένους compilers, επιστημονικές βιβλιοθήκες και επιστημονικές σουίτες εφαρμογών.

Διαδικασία αίτησης

Η αίτηση για πρόσβαση στο σύστημα ARIS για έργα προετοιμασίας βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://goo.gl/15qlTo

Διαδικασία αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των προτάσεων για έργα προετοιμασίας περιλαμβάνει την τεχνική αξιολόγησή  τους από το εξειδικευμένο προσωπικό του ΕΔΕΤ. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης προωθούνται στους ερευνητές μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία αξιολόγησης.

Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας πόρων για την εκτέλεση έργων, οι πόροι του ARIS θα δίνονται με σειρά προτεραιότητας

Επικοινωνία

hpc-access  ΑΤ  lists.grnet.gr

-.-

Αφήστε μια απάντηση