Οι δράσεις και η ομάδα του ODI Αthens

logo-odi

Το Open Data Institute (ODI, http://theodi.org/) ιδρύθηκε από τον εφευρέτη του Web, Sir Tim Berners-Lee και τον Sir Nigel Shadbolt με στόχο να προάγει την κουλτούρα των ανοιχτών δεδομένων στην κοινωνία, στην οικονομία και στην εκπαίδευση. Τα δύο χρόνια λειτουργίας του έχει ήδη αναπτύξει ένα σύνολο από πρωτοποριακές δράσεις οι οποίες το αναδεικνύουν σαν το σημαντικότερο διεθνές κέντρο για τα ανοιχτά δεδομένα.

Η πρωτοβουλία της ΕΕΛ/ΛΑΚ για την σύναψη συνεργασίας με το ODI και την δημιουργία του ODI Athens (http://theodi.org/nodes/odi-athens) αποσκοπεί στο να αξιοποιήσει την μοναδική τεχνογνωσία και το διεθνές δίκτυό του προς όφελος της ελληνικής κοινότητας ανοιχτών δεδομένων.

Οι δράσεις του ODI Αthens περιστρέφονται γύρω από τρεις βασικούς άξονες

  • Εκπαίδευση για τα ανοιχτά δεδομένα
  • Εκδηλώσεις
  • Πιστοποίηση εκπαιδευτών & δεδομένων

Αν ενδιαφέρεστε για τα ανοιχτά δεδομένα και την προώθηση τους, αν η δουλειά σας βασίζεται σε δεδομένα και θέλετε να μάθετε πως μπορείτε να βελτιώσεις την αξία των δεδομένων σας ή αν θέλετε να σχεδιάσετε μια καινοτόμα υπηρεσία που βασίζεται σε ανοιχτά δεδομένα και θέλετε να μάθετε πως πρέπει να δουλέψετε και τι ακριβώς πρέπει να προσέξετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα του odi.ellak.gr .

Η ομάδα του odi.ellak.gr κεφαλαιοποιεί τη διεθνή δυναμική και προσδιορίζει ποια είναι τα χρησιμότερα δεδομένα και με ποιους τρόπους θα επιτευχθεί η ανοιχτή διάθεσή τους. Οι σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες (πχ PSI) και οι αναπτυσσόμενες τεχνολογίες οδηγούν σε ριζικές αλλαγές, τόσο στο οργανωτικό μοντέλο του δημόσιου τομέα, όσο και στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Τα εργαστήρια του ODI Αthens έχουν σαν στόχο να εκπαιδεύσουν τους συμμετέχοντες στο άνοιγμα των δεδομένων και στις τεχνολογίες συλλογής διάθεσης και αξιοποίησης των ανοικτών δεδομένων.

H ομάδα του ODI Athens :

Διαβάστε περισσότερα για το ODI Athens στο odi.ellak.gr και στο http://athens.theodi.org/

Αφήστε μια απάντηση