Οι Αναπτύσσοντες – περίληψη (Les Développeurs) – Από τον πλανήτη(planet.ellak.gr)

Μετά από κάποιους μήνες κυκλοφορίας του βιβλίου Les Développeurs, που συζητήθηκε αρκετά στη Γαλλία, βρήκα το χρόνο να γράψω και μια περίληψη στα ελληνικά…

Ce document a été créé et certifié chez IGS-CP, Charente (16)

Οι αναπτύσσοντες είναι τα υποκείμενα των σύγχρονων καινοτόμων διεργασιών που, αφ’ενός είναι πανταχού παρόντα, αφ’ετέρου παραμένουν εν πολλοίς αόρατα.
Η παρουσία τους σε μια σειρά από τομείς της οικονομίας σχετίζεται με την άμεση σχέση που έχουν με το ολοένα και αυξανόμενο πλήθος των νέων τεχνολογιών. Έτσι, από το λογισμικό στους τρισδιάστατους εκτυπωτές και από τους αισθητήρες στις μηχανές αυτόματου διαλόγου, οι αναπτύσσοντες είναι εκείνοι οι οποίοι διερευνούν τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών, εφευρίσκουν νέες αξίες χρήσεις και νέες ανταλλακτικές αξίες, προβάλλουν νέα όνειρα για το μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας μέσω των τεχνολογιών αυτών.
Ταυτόχρονα όμως, παραμένουν αόρατοι μέσα από τα κλασσικά αναλυτικά εργαλεία των επιστημονικών πειθαρχιών και των επαγγελμάτων. Έτσι, ενόσω γνωρίζουμε ότι οι τεχνολογικοί γίγαντες του διαδικτύου στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στη δράση των αναπτυσσόντων για να επεκτείνουν τη δραστηριότητά του σε νέα γεωγραφικά και οικονομικά πεδία, αδυνατούμε ακόμα και σήμερα να καταγράψουμε δημογραφικά αυτό τον πληθυσμό, σε εθνικό ή σε διεθνές επίπεδο.
Η αδυναμία αυτή σχετίζεται ακριβώς με τις νέες δυνατότητες: οι αναπτύσσοντες μπορεί να προέρχονται από τις καλύτερες πανεπιστημιακές σχολές, μπορεί όμως και να είναι αυτοδίδακτοι. Αυτό που τους χαρακτηρίζει δεν είναι τόσο η επαγγελματική ιδιότητα ή η οικονομική τους κατάσταση, αλλά κυρίως η προσωπική τους σχέση με την ίδια τη διαδικασία της ανάπτυξης των τεχνολογιών, μέσω της οποίας αναπτύσσονται και οι ίδιοι σε προσωπικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.
Ανάλογα με την σχέση τους με τις παραγόμενες καινοτομίες, μπορούμε λοιπόν να διακρίνουμε τους αναπτύσσοντες στις ακόλουθες κατηγορίες:
  • Χρήστες-Αναπτύσσοντες (Usageurs – Développeurs). Χρησιμοποιούν τις δεξιότητες που αναπτύσσουν γύρω από μια ή περισσότερες τεχνολογίες για να φτιάξουν αντικείμενα προσωπικής χρήσης.
  • Χρήστες – Αναπτύσσοντες – Επιχειρηματίες (Usageurs – Développeurs – Entrepreneurs). Ξεκινώντας από την αφετηρία του Χρήστη – Αναπτύσσοντα, ανακαλύπτουν επιχειρηματικές ή επαγγελματικές ευκαιρίες, και εγγράφονται έτσι σε μια επιχειρηματική πορεία.
  • Αναπτύσσοντες – Επιχειρηματίες (Développeurs – Entrepreneurs). Έχοντας αποκτήσει μια σημαντική εμπειρία στις νέες τεχνολογίες, ασκούν μια επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία απομακρύνεται πλέον από τις ιδιαίτερες, προσωπικές τους προτιμήσεις.
Πρωτοεμφανιζόμενοι στις ΗΠΑ στα τέλη της δεκαετίας του ’50 – αρχές δεκαετίας του ’60, οι αναπτύσσοντες εισήλθαν στο πεδίο της βιομηχανίας μέσω της επιχείρησης DEC. H DEC, μπόρεσε να αναδυθεί στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πεδίο των υπολογιστών αναθέτοντας ένα μεγάλο μέρος της ολοκλήρωσης της λειτουργικότητας των μηχανημάτων της PDP στους αναπτύσσοντες, σε αντίθεση με τις παραδόσεις των επιχειρήσεων μέχρι τότε.
Έπειτα, η κουλτούρα των αναπτυσσόντων πέρασε στο πεδίο της ανάπτυξης του PC και του διαδικτύου, τα οποία εφευρέθηκαν μέσα από τη συλλογική τους δράση. Σήμερα, με τον πολλαπλασιασμό και τη διαρκή ανανέωση των νέων τεχνολογιών σε παγκόσμιο επίπεδο, οι αναπτύσσοντες αποτελούν κι αυτοί ένα ιδιαίτερο είδος “τεχνολογικής τάξης” που απαντάται διεθνώς.
Δεδομένης της προσωπικής σχέσης με τις τεχνολογίες που βρίσκεται στο υπόβαθρο της ανάδυσης αυτών των υποκειμένων, της διαρκούς εναλλαγής των τεχνολογιών βάσης, αλλά και της δυναμικής εναλλαγής των κατηγοριών των ίδιων των αναπτυσσόντων, είναι δύσκολο να τους χαρακτηρίσουμε με βάση την κοινωνική ή την οικονομική τους κατάσταση.
Παρ’όλ’αυτά, μπορούμε να διακρίνουμε ένα κοινό χαρακτηριστικό στο επίπεδο της συμπεριφοράς, της στάσης απέναντι στον εαυτό τους, τους άλλους και τις τεχνολογίες.
Πρόκειται για μια συμπεριφορά διερευνητική, που ανιχνεύει δυνατά μέλλοντα και αναπτύσσει εναλλακτικές. Αυτή η συμπεριφορά είναι σε αντιστοίχηση με το ιδιαίτερο καθεστώς της σύγχρονης οικονομίας, την οποία χαρακτηρίζω ως ομιχλώδη οικονομία.
Όπως φάνηκε στο παρελθόν στην ιστορία του PC που περιγράφω στο βιβλίο, οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν ένα διπλό φαινόμενο: αφ’ενός, ανοίγουν νέες δυνατότητες για εφευρέσεις, οι οποίες μένουν όμως να εξερευνηθούν και να συγκροτηθούν. Έτσι εισάγουν ένα σημαντικό παράγοντα αβεβαιότητας στη σύγχρονη οικονομία, ο οποίος εξαρτάται από τα αποτελέσματα στα οποία θα οδηγήσει αυτή η διερεύνηση, η οποία μπορεί, εν δυνάμει, να δημιουργήσει εκπλήξεις σε μια σειρά από κλάδους οι οποίοι, μέχρι πρότινος, παρέμεναν ανέπαφοι από τις τεχνολογικές αυτές εξελίξεις. Ταυτόχρονα όμως, μέσα από τον εξορθολογισμό και τη συστηματοποίηση αυτή της διερευνητικής δραστηριότητας, προκύπτουν νέες επιχειρηματικές λογικές και νέες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι σε καλύτερη θέση να αξιοποιήσουν τις τεχνολογίες που μόλις έχουν εξορθολογιστεί.
Στο οργανωτικό επίπεδο, αυτή η ιδιαίτερη διάσταση της νέας οικονομίας αντιμετωπίζεται με τρεις τρόπους. Πρώτον, με την ίδια η αυτο-οργάνωση των αναπτυσσόντων. Έτσι, έχουμε μορφές συναντήσεων όπως τα BarCamps, που συγκροτούνται γύρω από μια γενική τεχνολογική θεματική (πχ. βίντεο και διαδίκτυο). Το πρόγραμμα αυτών των συναντήσεων προκύπτει από την ενεργοποίηση των ίδιων των συμμετεχόντων, οι οποίοι συγκροτούν ομάδες εργασίας που επεξεργάζονται επί μέρους διαστάσεις της θεματικής. Τελικά, μια ταχεία διερεύνηση της δυναμικής της θεματικής παράγεται στο πολύ μικρό διάστημα των τριών ημερών που διαρκεί η συνάντηση, δίνοντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες αφ’ενός να μοιραστούν τη μεγάλη εικόνα του πεδίου που τους αφορά, αφ’ετέρου να συνδεθούν με άλλα υποκείμενα, ανοίγοντας προοπτικές συνεργασιών.
Δεύτερος τρόπος οργάνωσης αφορά στην από κοινού διερεύνηση της δυναμικής μιας επιχείρησης με τη συμμετοχή των αναπτυσσόντων.
Τυπικά, τα Hackathon δίνουν την ευκαιρία σε μια επιχείρηση να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο η δραστηριότητά της μπορεί να επεκταθεί από τη δράση τρίτων. Ταυτόχρονα, οι αναπτύσσοντες έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πληροφορίες για μια νέα τεχνολογία, η οποία ανοίγει ευκαιρίες και για τους ίδιους.
Τρίτος τρόπος οργάνωσης, η συνεργασία στην εκμετάλλευση των τεχνολογιών. Δεδομένης της πρότερης φάσης διερεύνησης, οι νέες τεχνολογίες υποστηρίζουν καθημερινά την ανάπτυξη εφαρμογών. Σ’αυτή την πορεία, είναι αναγκαίος ο διαρκής εξορθολογισμός και η συστηματοποίηση της γνώσης, καθώς οι χρήσεις των τεχνολογιών απαντώνται σε περισσότερους τομείς. Τα φόρουμ των αναπτυσσόντων αποτελούν δομές που επιτρέπουν το διάλογο μεταξύ τους και με τις επιχειρήσεις που διαθέτουν τις τεχνολογίες αυτές, δίνοντας τη δυνατότητα από κοινού επίλυσης προβλημάτων, ανταλλαγής γνώσεων αλλά και δημιουργίας κοινοτικών δεσμών.
 
Οι αναπτύσσοντες αποτελούν σύγχρονα υποκείμενα της καινοτομίας που μεταμορφώνονται ταυτόχρονα με το μετασχηματισμών των νέων τεχνολογιών, δημιουργώντας νέες μορφές οργάνωσης και ξετυλίγοντας τις δυναμικές της καινοτομίας.

Αφήστε μια απάντηση