Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα για την ενίσχυση της τεχνολογικής επιχειρηματικότητας

Τη δημιουργία ενός δικτύου παρόχων Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων (Massive Open Online Courses – MOOCs) με έμφαση στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ανακοίνωσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος “Startup Europe” για την ενίσχυση των τεχνολογικών δεξιοτήτων και της διαδικτυακής επιχειρηματικότητας σε ευρωπαϊκό και, πιο συγκεκριμένα, σε […]

Οι κυριότεροι πάροχοι δεδομένων στην Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Eurostat, πρώτη στην κατάταξη των φορέων που παρέχουν δεδομένα στην Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνύει έμπρακτα την υιοθέτηση της στρατηγικής τοποθέτησης ότι η «δημόσια πληροφορία θα πρέπει να διατίθεται δωρεάν για περαιτέρω χρήση». Στατιστικά για τα ποσοστά απασχόλησης στην ΕΕ, πληθυσμιακά, οικονομικά και άλλα δεδομένα, είναι ελεύθερα προσβάσιμα για χρήση, επανάχρηση, διάδοση […]

Έναρξη λειτουργίας Μονάδων Αριστείας Ανοιχτού Λογισμικού

Οι Μονάδες Αριστείας, είναι ομάδες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα που υλοποιούν το έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού» με ενέργειες διάχυσης και προβολής μέσω συνεδρίων και εκδηλώσεων σε δέκα θεματικές περιοχές. Το έργο έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται από την ΕΔΕΤ Α.Ε, που είναι από τα ιδρυτικά μέλη της […]

Το 2ο Φεστβάλ των Κοινών είναι εδώ!

 Στις 9, 10 και 11 Μαΐου το Δεύτερο CommonsFest θα  πραγματοποιείται στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το Φεστιβάλ των Κοινών (CommonsFest) αποτελεί μια πρωτοβουλία για την προώθηση της ελεύθερης γνώσης και της ομότιμης συνεργασίας για τη δημιουργία και τη διαχείριση των κοινών (Commons),  μια φιλοσοφία που έχει διαδοθεί πολύ μέσα από τις κοινότητες του ελεύθερου λογισμικού και επεκτείνεται […]

Πρόσκληση σε Workshop: Συνεργατική Ανάπτυξη Ανοιχτού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου (Open Educational Resources)

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) στο πλαίσιο των δράσεών της για την ανάδειξη και προώθηση των δράσεων ανοιχτής πρόσβασης σας καλεί στο workshop: Συνεργατική Ανάπτυξη Ανοιχτού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου (Open Educational Resources), το οποίο διοργανώνεται από το ΕΚΕΦΕ “Δ” / ΔΤΕ στο πλαίσιο του έργου Open Educational Ideas (OEI2.e). Κύριος σκοπός του […]