Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παρακολούθηση των Ανοιχτών Μαθημάτων

Οι αιτήσεις συμμετοχής για τον 3ο Κύκλο των μαθημάτων ολοκληρώθηκαν.

Ο 4ος κύκλος των μαθημάτων θα ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2021