10ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ: «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη»

Ημερομηνία/Ώρα
Date(s) - 12/04/2019 - 14/04/2019
Ολοήμερο

Τοποθεσία
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Κατηγορία(ες) Δεν υπάρχουν κατηγορίες


Σκοπός του Συνεδρίου

Σκοπός του Συνεδρίου είναι ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος αναφορικά με την εφαρμογή των «Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» (ΤΠΕ-Ε), καθώς και τις σύγχρονες πρακτικές έτσι όπως διαμορφώνονται στη σχολική πραγματικότητα. Ιδιαίτερα στοχεύει στο να ευαισθητοποιήσει τους/τις εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προς την κατεύθυνση ανάδειξης των θεμάτων διδακτικής μεθοδολογίας με την αξιοποίηση των ΤΠΕ.

Το 10ο Συνέδριο απευθύνεται κυρίως στους:

Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Επιμορφωτές/τριες ΤΠΕ
Επιμορφωτές/τριες και επιμορφούμενους/ες στην διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ Β΄ Επιπέδου.
Μέλη πανεπιστημιακών παιδαγωγικών τμημάτων
Φοιτητές/τριες (Παιδαγωγικών Τμημάτων και Τμημάτων Η/Υ & Πληροφορικής).
Μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Θεματολογία του Συνεδρίου

Εκπαιδευτικό Λογισμικό και υπηρεσίες στήριξης του εκπαιδευτικού έργου

Παρουσιάσεις διδασκαλιών με αξιοποίηση των ΤΠΕ που πραγματοποιήθηκαν από εκπαιδευτικούς σε σχολικά εργαστήρια ή/και στις τυπικές αίθουσες διδασκαλίας.
Σενάρια διδασκαλίας μαθημάτων
Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία μαθημάτων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Ανοιχτό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο με χρήση του OER Canvas.
Σενάρια χρήσης ανοιχτού λογισμικού από τον κατάλογο της ΕΕΛΛΑΚ
Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.
Υπηρεσίες υποστήριξης σχολείων και εκπαιδευτικών. Τεχνική Υποστήριξη. Υποστήριξη παιδαγωγικού έργου.
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση – Τηλεκπαίδευση.
Θεωρητική στήριξη και μεθοδολογία για την ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού.
Ανάπτυξη και Αξιοποίηση Ανοικτού Λογισμικού.
Θέματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής στις ΤΠΕ.
Διαδραστικοί πίνακες.
Εκπαιδευτική Ρομποτική.
Αξιοποίηση των μαθησιακών αντικειμένων από τα αποθετήρια υλικού.
Εκπαιδευτική Καινοτομία
Οι ΤΠΕ στη διδασκαλία και ενσωμάτωση προσφυγικών πληθυσμών
Η χρήση των ΤΠΕ και αυτοματισμών για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα
Μάθηση με κινητές συσκευές (Mobile learning)

Διαδίκτυο

Εκπαιδευτική χρήση του Διαδικτύου.
Σχεδίαση/υλοποίηση δικτυακών τόπων με περιεχόμενο σχετικό με την εκπαίδευση.
Θέματα ασφάλειας για τo σχολικό δίκτυο/διαδίκτυο.
Σχεδίαση της δομής και του περιεχομένου «σχολικών ιστοσελίδων».
Παρουσιάσεις εργασιών με χρήση Διαδικτύου στα σχολεία.
Χρήση του Διαδικτύου στην επιμόρφωση και εκπαίδευση εξ αποστάσεως.
Διαδίκτυο και συνεργατική μάθηση. Συνεργασία σχολείων, μαθητών για την εκπόνηση εργασιών με τη χρήση του Διαδικτύου.
Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης (Web 2.0).
Παρουσίαση εφαρμογών Web 2.0 στα εργαστήρια, με δραστηριότητες και φύλλα εργασίας.
Ιστολόγια (Blogs), Wikis, Κοινότητες Μάθησης, CMS, LMS.
Θεωρητική στήριξη και μεθοδολογία για την ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.
Δράσεις eTwinning
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
Ανοιχτές τεχνολογίες, ανοιχτά δεδομένα

Η παρακολούθηση του συνεδρίου είναι δωρεάν
Για την διαμονή σας ήδη η οργανωτική επιτροπή έχει κλείσει συμφωνίες με ξενοδοχεία με τιμές που κυμαίνονται από 25€ – 50€. Περισσότερες πληροφορίες στο site του συνεδρίου τις επόμενες ημέρες
Η ενημέρωση αποδοχής εργασίας μετά την υποβολή περίληψης μέχρι 500 λέξεων για όλες τις κατηγορίες εργασιών έχει ως στόχο τον έγκαιρο προγραμματισμό της μετακίνησης.

Όλες οι εκδηλώσεις