Εκδηλώσεις - 6 Οκτ 20


Date/Time Event
01/10/2020 - 31/10/2020
Ολοήμερο
#Online event: Hacktoberfest®
01/10/2020 - 31/10/2020
Ολοήμερο
Wiki Loves Monuments Greece
05/10/2020 - 08/10/2020
Ολοήμερο
#Online event: Interop 2020 DIGITAL
06/10/2020 - 08/10/2020
Ολοήμερο
#Online event: 2020 LLVM Developers' Meeting
06/10/2020
Ολοήμερο
#Online event: MoodleMoot Benelux 2020
06/10/2020 - 08/10/2020
Ολοήμερο
#Online event: MoodleMoot US
06/10/2020
09:00 - 13:00
Εργαστήρι συνεργατικού σχεδιασμού (co-design workshop) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου Phygital
Υπηρεσία της Κυπριακής Χειροτεχνίας, Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Ενέργειας, Λευκωσία
06/10/2020
18:00 - 20:00
#Online event: The future of open data portals: the EDP view
06/10/2020
19:30 - 21:30
#Online event: 12th Laravel Greece Online Meetup - L8, Jetpack, JS frameworks stacks and more
06/10/2020
19:30 - 21:00
#Online event: Angular & Electron
Όλες οι εκδηλώσεις

Powered by Events Manager