Εκδηλώσεις - 7 Οκτ 20


Date/Time Event
01/10/2020 - 31/10/2020
Ολοήμερο
#Online event: Hacktoberfest®
01/10/2020 - 31/10/2020
Ολοήμερο
Wiki Loves Monuments Greece
05/10/2020 - 08/10/2020
Ολοήμερο
#Online event: Interop 2020 DIGITAL
06/10/2020 - 08/10/2020
Ολοήμερο
#Online event: 2020 LLVM Developers' Meeting
06/10/2020 - 08/10/2020
Ολοήμερο
#Online event: MoodleMoot US
07/10/2020 - 08/10/2020
Ολοήμερο
#Online event: CDCON
07/10/2020 - 08/10/2020
Ολοήμερο
#Online event: Slack Frontiers 2020
07/10/2020
19:00 - 21:00
TRANSLATING THE COMMONS
Όλες οι εκδηλώσεις

Powered by Events Manager