Εκδηλώσεις - 20 Σεπ 22


Date/Time Event
12/09/2022 - 15/01/2023
Ολοήμερο
#Online eventMoodle|MEC Full pack
19/09/2022 - 21/09/2022
Ολοήμερο
#ArgoCon
Computer History Museum, Mountain View, CA, Mountain View, CA
19/09/2022 - 22/09/2022
Ολοήμερο
#Hybrid event: Xen Summit
19/09/2022 - 20/09/2022
Ολοήμερο
#Infobip Shift Conference
The Kresimir Cosic Hall, Zadar
20/09/2022 - 23/09/2022
Ολοήμερο
#Hybrid event: Grace Hopper Celebration
20/09/2022 - 21/09/2022
Ολοήμερο
#Hybrid event: ICODAI 2022
20/09/2022 - 23/09/2022
Ολοήμερο
#Online event: JCON-ONLINE 2022
20/09/2022
17:00 - 18:00
#Online event: Open Research Webinar Series
Όλες οι εκδηλώσεις

Powered by Events Manager