Εκδηλώσεις - 22 Σεπ 22


Date/Time Event
12/09/2022 - 15/01/2023
Ολοήμερο
#Online eventMoodle|MEC Full pack
19/09/2022 - 22/09/2022
Ολοήμερο
#Hybrid event: Xen Summit
20/09/2022 - 23/09/2022
Ολοήμερο
#Hybrid event: Grace Hopper Celebration
20/09/2022 - 23/09/2022
Ολοήμερο
#Online event: JCON-ONLINE 2022
21/09/2022 - 22/09/2022
Ολοήμερο
#Open Mainframe Summit
Convene at Commerce Square, Philadelphia
22/09/2022 - 23/09/2022
Ολοήμερο
#Hybrid event: EmberFest
22/09/2022 - 23/09/2022
Ολοήμερο
#PGConf NYC 2022
Convene 237 Park Avenue, New York
22/09/2022
Ολοήμερο
#Swiss Python Summit 2022
OST Eastern Switzerland University of Applied Sciences, Rapperswil
Όλες οι εκδηλώσεις

Powered by Events Manager