Εκδηλώσεις - 27 Σεπ 22


Date/Time Event
12/09/2022 - 15/01/2023
Ολοήμερο
#Online eventMoodle|MEC Full pack
26/09/2022 - 30/09/2022
Ολοήμερο
#Hybrid event: European Sustainable Energy Week (EUSEW)
26/09/2022 - 29/09/2022
Ολοήμερο
#Hybrid event: International JavaScript Conference
27/09/2022 - 29/09/2022
Ολοήμερο
#MoodleMoot Global 2022 | hosted by Moodle HQ
Hotel Barceló Sants, Barcelona
27/09/2022 - 28/09/2022
Ολοήμερο
#Online event: JavaScript Global Summit
Όλες οι εκδηλώσεις

Powered by Events Manager