Συγκρότηση ομάδας εργασίας για την Συλλογική παραγωγή Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων στα Ελληνικά