Εγγραφή στο μεταφραστικό editathon του Moodle

Για να εκδηλώστε ενδιαφέρον συμμετοχής θα πρέπει να έχετε συνδεθεί στο ellak.gr