Η διαδικτυακή πλατφόρμα ProGreece

Το Γενικό Προξενείο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη και το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με την υποστήριξη του Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, του Συλλόγου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, του Συλλόγου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, του Συλλόγου Μεταναστών και Ομογενών από τη Γερμανία, την Ένωση Νέων Επιχειρηματιών Θεσσαλονίκης και την Mediascape ltd, πήρε την […]

Η ΕΕ αναζητά ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες για το Πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020” για την Έρευνα & Καινοτομία

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ),  συνεργάζεται με το ΕΚΤ  για την υλοποίηση του Enterprise Europe Network-Hellas, έναν από τους κόμβους του Enterprise Europe Network, παρέχοντας υποστήριξη σε θέματα Ελεύθερου Λογισμικού, Ανοιχτού Περιεχομένου και Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής, με σκοπό να βοηθηθούν οι Ελληνικές επιχειρήσεις ώστε να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, με βάση τη γνώση […]

Η ΕΕ αναζητά ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες για το Πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020” για την Έρευνα & Καινοτομία

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ),  συνεργάζεται με το ΕΚΤ  για την υλοποίηση του Enterprise Europe Network-Hellas, έναν από τους κόμβους του Enterprise Europe Network, παρέχοντας υποστήριξη σε θέματα Ελεύθερου Λογισμικού, Ανοιχτού Περιεχομένου και Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής, με σκοπό να βοηθηθούν οι Ελληνικές επιχειρήσεις ώστε να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, με βάση τη γνώση […]

Το Enterprise Europe Network βοηθά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων

Το Enterprise Europe Network είναι ένα βασικό εργαλείο στη στρατηγική της ΕΕ για την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης . Συγκεντρώνοντας κοντά στις 600 οργανώσεις στήριξης των επιχειρήσεων σε περισσότερες από 50 χώρες, σκοπό έχει να βοηθήσει τις μικρές επιχειρήσεις να αδράξουν τις απαράμιλλες δυνατότητες των επιχειρήσεων στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά . Οι οργανώσεις […]

Ο κόμβος του Ισραήλ στο Enterprise Europe Network

Το Enterprise Europe Network είναι το μεγαλύτερο δίκτυο των επιχειρήσεων στην Ευρώπη και έχει σαν στόχο τη μεγιστοποίηση του δυναμικού της ευρωπαϊκής αγοράς με τη διευκόλυνση της διεθνούς έρευνας και ανάπτυξης, της τεχνολογικής και εμπορικής συνεργασίας . Το δίκτυο παρέχει στις επιχειρήσεις πρόσβαση σε εταιρείες από όλη την Ευρώπη που παρέχουν ομοειδείς υπηρεσίες, πληροφόρηση για […]