Κέντρο Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Δήμου Αθηναίων με χρήση ΕΛ/ΛΑΚ

Στο Κέντρο Ηλεκτρονικής  Εξυπηρέτησης  του Δήμου Αθηναίων,  το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου, υπάρχουν πλέον νέες ψηφιακές υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται ελεύθερα προς τους πολίτες. Η δράση αυτή  υλοποιείται με απόφαση του Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στο Δήμο Αθηναίων και τη Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας […]