Καλές πρακτικές χρήσης ΕΛΛΑΚ: Το παράδειγμα της πόλης του Μονάχου

Η πόλη του Μονάχου είναι ένας από τους σημαντικούς συντελεστές σε αρκετά έργα ελεύθερου και ανοιχτού λογισμικό τα τελευταία χρόνια. Οι διορθώσεις σε σφάλματα κώδικα (bugfixes) στις διάφορες εφαρμογές ΕΛΛΑΚ που χρησιμοποιεί, η δημοσίευση λύσεων λογισμικού και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τεχνικών πληροφοριών, καθιστούν την πόλη του Μονάχου έναν σημαντικό συντελεστή στο χώρο του […]