Κάλεσμα για τη συνεργατική ανάπτυξη διαδικτυακής υπηρεσίας της ΓΓΠΣ σε συνεργασία με την ΕΕΛ/ΛΑΚ

Το άνοιγμα των δημόσιων δεδομένων αποτελεί κεντρική Ευρωπαϊκή πολιτική του Ψηφιακού Θεματολογίου 2020 και απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη μείωση των διοικητικών βαρών για τις επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με το Δημόσιο. Ιδιαίτερα σε σχέση με τα ανοιχτά οικονομικά δεδομένα, η παροχή τους από τη Γενική […]