Ελεύθερο λογισμικό στη Βιβλιοθήκη του Ανοικτού Πανεπιστημίου

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (http://www.eap.gr) έχει υλοποιήσει και προσφέρει στα μέλη της ακαδημαϊκής του κοινότητας, την υπηρεσία ηλεκτρονικού ιδρυματικού αποθετηρίου «apothesis» (http://apothesis.eap.gr). Η υπηρεσία αυτή δίνει τη δυνατότητα στο ίδρυμα να αποθηκεύει σε ψηφιακή μορφή το υλικό όλο το υλικό πνευματικής παραγωγής και ιδιοκτησίας του ΕΑΠ. Αντίστοιχα οι χρήστες της υπηρεσίας αυτής έχουν τη δυνατότητα […]