Τα ανοιχτά δημόσια δεδομένα και η δημοσιοποίησή τους.

Τα περισσότερα λογισμικά παράγουν δεδομένα. Οι ιδιοκτήτες των δεδομένων επί του παρόντος δημοσιοποιούν τα δεδομένα ως μέρος μιας ευρύτερης κίνησης που περιλαμβάνει ομάδες όπως Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Ιδιώτες, Κοινότητες, και Εταιρίες. Από το 2007, η πλατφόρμα Ushahidi έχει χρησιμεύσει ως τεχνολογία για την επικοινωνία κατά τη διάρκεια κρίσεων, από το σεισμό της Αϊτής το 2010 μέχρι τη […]

Τα σημαντικότερα νέα και έργα ανοιχτού λογισμικού για το 2014 από το Open Source Way

Τα σημαντικότερα νέα και έργα ανοιχτού λογισμικού το 2014 από το Open Source Way Nέα από τον τομέα των επιχειρήσεων, της κυβέρνησης και της παιδείας.  Η υιοθέτηση του Open source  στις επιχειρήσεις συνεχίζεται. Το 2014, υπήρξε σημαντική ανάπτυξη της χρήσης και της υιοθέτησης του λογισμικού ανοιχτού κώδικα στην αγορά επιχειρησιακού λογισμικού. Το Cloud καταλαμβάνει εμφανώς ένα μεγάλο […]

Ημερίδα για την εφαρμογή του νέου Νόμου για τα Ανοιχτά Δεδομένα στο Δημόσιο Τομέα

Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ) διοργανώνει ημερίδα με τίτλο: ‘‘Η νέα κυβερνητική πολιτική για την ανοικτή διάθεση της δημόσιας πληροφορίας. Θεσμικά, επιχειρησιακά και τεχνικά θέματα για την εφαρμογή της’’. Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση των αρμόδιων στελεχών του ελληνικού δημοσίου σε ζητήματα θεσμικού πλαισίου και εφαρμογής της νέας […]

Blue Hackathon

Η Agro–KnowTechnologies σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) και τον Θαλασσόκοσμο (Cretaquarium) διοργανώνουν στις 1 και 2 Ιουλίου 2013 το πρώτο BlueHackathon, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το BlueHackathon 2013, θα φέρει κοντά προγραμματιστές, επιστήμονες του περιβάλλοντος, σχεδιαστές, αλλά και επιστήμονες άλλων συναφών κλάδων που θα χρησιμοποιήσουν ανοικτά δεδομένα από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. για να παράξουν […]