Το Purism Librem 15 είναι ο πρώτος υψηλής ποιότητας φορητός υπολογιστής ελεύθερου λογισμικού

Το Librem 15 είναι ο πρώτος φορητός υπολογιστής με πλήρη πρόσβαση στον kernel, στο λειτουργικό σύστημα, προσεκτικά σχεδιασμένο να συνεργάζεται με το ανοιχτού κώδικα λογισμικό του. Έχει ήδη ξεπεράσει το στόχο της συγκέντρωσης $250.000 δολαρίων της διαδικτυακής καμπάνιας χρηματοδότησης του project με τη μέθοδο Crowdfunding που χρειαζόταν για να ξεκινήσει.   Απευθύνεται σε χρήστες οι οποίοι θέλουν να έχουν πλήρη πρόσβαση […]