Difference between revisions of "Ανάθεση άρθρων στους ιστότοπους του ellak.gr"

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Jump to: navigation, search
Line 13: Line 13:
 
|
 
|
 
|
 
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|[https://creativecommons.org/2018/04/14/announcing-open-registration-for-cc-certificates/?utm_source=social&utm_medium=twitterfacebook&utm_campaign=jennryn-cert&utm_content= Announcing Open Registration for CC Certificates - Creative Commons]
 +
|creative commons
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|[https://www.linuxfoundation.org/blog/lessons-learned-from-growing-an-open-source-project-too-fast/ Lessons Learned from Growing an Open Source Project Too Fast]
 +
|opensource
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|[https://qz.com/1120344/200-universities-just-launched-600-free-online-courses-heres-the-full-list/ universities-just-launched-600-free-online-courses]
 +
|mycontent
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|[https://internethealthreport.org/2018/what-internet-and-telecom-companies-arent-telling-us/ What Internet and telecom companies aren’t telling us]
 +
|opengov
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|[http://www.nzherald.co.nz/business/news/article.cfm?c_id=3&objectid=12027367 Why Google — not Facebook — should be your main concern]
 +
|privacy
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|[https://www.internationalbudget.org/2017/11/budget-transparency-four-things-governments-can-do/ Things Governments Can Do to Improve Budget Transparency]
 +
|obs
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|[https://voices.transparency.org/making-summits-meaningful-a-how-to-guide-for-heads-of-government-69bb06cb48f0?gi=5e0e9a75365 Making Summits Meaningful: A How to Guide for Heads of Government]
 +
|opengov
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|[http://www.ci-journal.net/index.php/ciej/article/view/1092/1113 The Right(s) to the Hybrid City and the Role of DIY Networking]
 +
|smartcities
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|[https://www.linuxfoundation.org/publications/harmonization-2-0-how-open-source-and-standards-are-driving-collaboration-across-it/ How Open Source and Standards Are Driving Collaboration Across IT]
 +
|openstandards
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|[https://blog.foam.space/crypto-spatial-coordinate-standard-and-the-open-geospatial-consortium-technical-committee-dffb0bd14c7c?source=---------0---------------- Crypto-spatial Coordinate standard and the Open Geospatial Consortium Technical Committee]
 +
|openstandards
 
|
 
|
 
|
 
|
Line 18: Line 73:
 
|[https://about.worldmap.harvard.edu/ Harvard WorldMap is an online, open source mapping platform]
 
|[https://about.worldmap.harvard.edu/ Harvard WorldMap is an online, open source mapping platform]
 
|edu
 
|edu
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|[http://wiki.p2pfoundation.net/Peer_Production_License Peer Production License - P2P Foundation]
 +
|legal.ellak.gr
 
|
 
|
 
|
 
|

Revision as of 07:51, 17 April 2018

Μια προτεινόμενη λίστα άρθρων για δημοσίευση στους ιστότοπους του ellak.gr. Όταν επιλέξετε το άρθρο που σας ενδιαφέρει να μεταφράσετε, πατήστε στο Επεξεργασία κώδικα και βάλτε τρεις περισπωμένες ~~~ (tildes) και το username σας κάτω από το άρθρο

|http://www.cio.com/article/3040853/software/4-principles-that-will-shape-the-future-of-it.html
|opensource.ellak.gr
 |~~~pkst.

Αν σας φαίνεται περίπλοκο πατήστε Επεξεργασία και απλά βάλτε το όνομα σας στο Αντίστοιχο κελί "Ανάληψη από"

  • Αναλυτικές οδηγίες για το πώς καταχωρείτε άρθρα στους ιστότοπους του ellak.gr, μπορείτε να βρείτε εδώ
Δεσμός προτεινόμενου άρθρου Ιστότοπος για Δημοσίευση Ανάληψη από: Δημοσιεύτηκε
Announcing Open Registration for CC Certificates - Creative Commons creative commons
Lessons Learned from Growing an Open Source Project Too Fast opensource
universities-just-launched-600-free-online-courses mycontent
What Internet and telecom companies aren’t telling us opengov
Why Google — not Facebook — should be your main concern privacy
Things Governments Can Do to Improve Budget Transparency obs
Making Summits Meaningful: A How to Guide for Heads of Government opengov
The Right(s) to the Hybrid City and the Role of DIY Networking smartcities
How Open Source and Standards Are Driving Collaboration Across IT openstandards
Crypto-spatial Coordinate standard and the Open Geospatial Consortium Technical Committee openstandards
Harvard WorldMap is an online, open source mapping platform edu
Peer Production License - P2P Foundation legal.ellak.gr
#hacking community around #Ikea - open source design opendesign
Proposals for developing open geospatial educational material edu
European Single Procurement Document openbusiness
Universities Learn about resources for universities to help make an impact on Hyperledger edu
Learning Resource Exchange (LRE) - http://lreforschools.eun.org/ opensource
Ubuntu 18.04 LTS Release Date and New Features opensource
The top 5 enterprise blockchain platforms you need to know about - Enterprise Irregulars openbusiness
https://foundation.mozilla.org/campaigns/facebook/?utm_source=newsletter-mofo&utm_medium=email&utm_campaign=facebook&utm_term=4626044 privacy mixailina_k published
Moodle founder edu
Electronic Frontier Foundation] privacy
Republish Our Content—Singularity Hub Launches Creative Commons creativecommons
How to build community-wealth, ensure the well-being of gig workers, and participate in the Sharing Cities story smartcities
Evidence of Open Access of scientific publications in Google Scholar: a large-scale analysis mycontent
LibreOffice: The premier open source office suite ... opengov tgstone published
http://pycsw.org/ openstandards
eduOER service oer
How Open Source Approach is Impacting Science openstandards published
Open education as a research context oer
How Local Government Reform is Key to Europe’s Digital Success smartcities published
Guiding Principles for Findable, Accessible, Interoperable and Re-usable Data oer
You can now access 400,000 free high-res images from the Metropolitan Museum of Art mycontent to be published
Get Free Raspberry Pi Tutorials from The Linux Foundation edu
Τhe Creative Commons Summit Program creative commons to be published
The top 10 programming languages and skills you need to work in open source opensource published
Six key points from the EU Commission’s new report on disinformation mycontent.ellak.gr
These smart cities in Italy put Silicon Valley to shame smartcities
Neil Gaiman: Why our future depends on libraries... mucontent
The Civil Cryptoeconomic Whitepaper openbusiness
​GitHub makes open-source project licensing easier with an open-source program opensource published
How LibreOffice and TDF are helping other open source projects opensource
3 open source tools for scientific publishing mycontent
A new international municipalist movement is on the rise – from small victories to global alternatives opengov tgstone pubished
women in ict eellak
Growing #GoOpen: U.S. – Office of Ed Tech mycontent
Creativity in the Making - Open Education Week myconttent
The Year in Elections 2017 — The Electoral Integrity Project EIP opengov
The Expansion of Algorithmic Governance: From Code is Law to Law is Code legal
With Sugarizer, you can discover the Sugar Learning Platform on any device edu
Internet-in-a-Box -- Sharing the world's Free information edu
How I transitioned from a graphic designer to front-end developer in 5 months opensource
Free and open source software for video recording and live streaming. edu
Discover the best IoT related Open Source tools, projects and platforms openhardware
https://www.osrfoundation.org openhardware
https://www.openrobotics.org/  openhardware
Inquiry-Based Teaching in Life Sciences edu
Universities - Hyperledger edu
OpenAddresses opendata
Prospects for e-democracy in Europe opengov
PEPPOL BIS Billing 3.0 openbusiness
Sensorica - Commons Transition Primer openhardware
Open Belgium Conference 2018 opendata published
Open Data Day organizer's guide opendata
Practical Guide - European Data Portal opendata published
Series of webinars on geospatial data opengov tgstone pubished
OpenAI - https://blog.openai.com/ edu
Liquid democracy uses blockchain to fix politics, and now you can vote for it pubished
More States Eye Blockchain for Records, Businesses openbusiness
As Campuses Move to Embrace OER, College Libraries Become Key Players mycontent
Highlights of the French cybersecurity strategy privacy
An open-source machine learning framework opensource Gerasimos.vonitsanos (συζήτηση)makisb
A community collaboration to develop an open source Library Services Platform (LSP opensource
Interested in digital resources for teachers? Join the Europeana DSI3 User Group of Teachers edu
How Glendale, Arizona is using Tactical Data Engagement to improve procurement smartcities
Open Design & Manufacturing paradigm opendesign
San Francisco seeks universal fiber broadband with net neutrality and privacy smartcities
STEAM not STEM: Why scientists need arts training edu
Democracy needs a clumsy solution opengov
Blockchain for Business - An Introduction to Hyperledger Technologie openbusiiness
Open Source Compliance in the Enterprise openbusiness pantzop published
https://www.smartcitiesdive.com/news/data-is-the-newest-form-of-infrastructure/514981/ smartcities
Free, Open and Private Innovation Cartography openstandards published
Global Co-Creation Week: Be open to co-create opengov.ellak.gr tgstone published
You Physics Teachers Really Ought to Teach Numerical Calculations edu.ellak.gr
Wherever possible, open source to be the preferred choice opensource.ellak.gr published
Italy The first Open Government Week opengov.ellak.gr published
FAISS: Facebook Just Released A New Open Source Library For Clustering Big Data opensource.ellak.gr
Adding value by matching access with privacy and security opendata.ellak.gr
Making the Most of the Budget Cycle: The Budget Formulation Stage obs.ellak.gr Leonidas (συζήτηση)Leonidas
Open Networking Automation Platform opensource.ellak.gr
http://openbudgets.eu/ obs.ellak.gr
διάθεση και περαιτέρω χρήση συνόλων δεδομένων του Δήμου Αθηναίων opendata.ellak.gr
All-STEM, all-stars" Competition edu.ellak.gr
The Harvard Classics: Download All 51 Volumes as Free eBooks mycontent.ellak.gr
Ultimaker education challenge: Winners announced edu.ellak.gr published
Pixar offers free online lessons in storytelling via Khan Academy mycontent.ellak.gr
Open Source Guides opensource.ellak.gr
Experts on the Pros and Cons of Algorithms opengov.ellak.gr
Practical guidelines for public officials’ interaction with interest representatives opengov.ellak.gr
Open Discovery Space edu.ellak.gr
Nothing to Fear but Fear Itself opengov.ellak.gr tgstone
Opening up education through new technologies edu.ellak.gr published
29ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Πληροφορικής 2016-2017 edu.ellak.gr published
Η οικονομία των κοινών, πιο αποτελεσματική από τις αγορές και το κράτος openbusiness.ellak.gr published
Έλλειψη ψηφιακής πολιτικής στο Δημόσιο opengov.ellak.gr published
The 12 Days of 2FA: How to Enable Two-Factor Authentication For Your Online Accounts privacy.ellak.gr
Feature Comparison: LibreOffice - Microsoft Office opensource.ellak.gr
Belgian researchers initiate Open Patent Office openstandards.ellak.gr published
http://patternsofcommoning.org/ creativecommons.gr
Three new FOSS umbrella organizations in Europe eellak.ellak.gr
MuseScore oer.ellak.gr published
http://www.gutenberg.org/  mycontent.ellak.gr
SOFA is an efficient simulation framework dedicated to research in medical simulation opensource.ellak.gr published
Exploring Unseen Open Source Infrastructure opensource.ellak.gr
European Standards for the 21st Century openstandards.ellak.gr
OSS directory eellak.ellak.gr
How to treat government like an open source project opengov.ellak.gr tgstone published
Joint X-Road opensource.ellak.gr
LibreTaxi opensource.ellak.gr
Simple RaspberryPi-based Autonomous Car openhardware.ellak.gr
Dutch govt data centre sets open source standard opengov.ellak.gr published
Integrating 3D printing in high school education edu.ellak.gr published
Push Free Software and Open Science for Horizon2020 opensource.ellak.gr published
Mozilla Science Lab's Open Data Primer opendata.ellak.gr
The European Data Market Monitoring Tool opendata.ellak.gr published
openHAB - a vendor and technology agnostic open source automation software for your home smartcities.ellak.gr
7 notable legal developments in open source in 2016 legal.ellak.gr
How can educators find and use OER in their classroom mycontent.ellak.gr
Core Public Service Vocabulary Application Profile opengov.ellak.gr published
Open Data Handbook opendata.ellak.gr
Madrid city council’s citizen participation, transparency and open government department " opengov.ellak.gr
2016 has proven to be a banner year for open source makers. openharware.ellak.gr
How to build your own maker workbench openhardware.ellak.gr
https://www.odysseus-contest.eu/ edu.ellak.gr
https://github.com/jakevdp/PythonDataScienceHandbook/blob/master/README.md opendata.ellak.gr
Value for money: Costing Open Government reforms opengov.ellak.gr published
Communication: ICT Standardisation Priorities for the Digital Single Market openstandards.ellak.gr
How “open source” seed producers from the US to India are changing global food production openstandards.ellak.gr published
Open Design Alliance previews first independent translation of Revit models : GraphicSpeak opendesign.ellak,gr
Making Sense of the Smart City Standardization Landscape opendesign.ellak.gr
Discovering OpenSCAD openhardware.ellak.gr published
OSHWA: Open-source hardware makers unite to start certifying products openhardware.ellak.gr published
The farmer who built her own broadband openwifi.ellak.gr
http://www.openhouseathens.gr/

http://www.openhousethessaloniki.gr/

mycontent.ellak.gr
EC study: open source an important enabler for public sector collaboration opengov.ellak.gr published
Boston Invites Smart City Providers to the Table smartcities.ellak.gr
Tides opengov.ellak.gr
OpenAg Initiative — Farming for the Future opengov.ellak.gr
http://www.prosvasimo.gr/el/ edu.ellak.gr
Educational Technology and Mobile Learning: A List of The Best Free Digital Storytelling Tools for Teachers edu,ellak.gr
Sustainable Connected Home | Green Home Alliance smartcities.ellak.gr
ICDL - International Children's Digital Library edu.ellak.gr
Senate passes historic endorsement of open government data opendata.ellak,gr published
The Dublin Dashboard smartcities.ellak.gr
SmartSantander smartcities.ellak.gr
The Impact of Open Government: Assessing the Evidence opengov.ellak.gr tgstone published
http://www.smarticipate.eu/resources/ smartcities.ellak.gr
Slovenia voting analysis tool shared as open source opengov.ellak,gr
OGP Summmit Declaration opengov.ellak.gr published
3ο πανελλήνιο φεστιβάλ ρομποτικής  edu.ellak.gr published
OGP Toolbox opengov.ellak,gr
https://github.com/mysociety opensource- opengov.ellak.gr
DCENT tools for direct democracy and economic empowerment opensource.ellak.gr
Austin Open Government Online portal smartcities.ellak.gr published
Open Government and the EU: a model for action opengov.ellak.gr tgstone published
Decision concerning the European Commission’s compliance with the Tobacco Control Convention (852/2014/LP) opengov.ellak,gr
code.gov opengov.ellak.gr published
http://www.socioscope.gr/ opengov.ellak,gr published
Ofbiz openbusiness.ellak,gr published
Η αρχιτεκτονική των βιβλιοθηκών στο δυτικό πολιτισμό: έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη mycontent.ellak.gr published
Usb armory openhardware.ellak.gr published
The 9 Best Free and Open Source Legal Software Tools legal.ellak.gr
http://electronicdesign.com/microcontrollers/first-open-source-risc-v-chip-arrives openhardware.ellak.gr
Midi-Pyrenees French Region remains committed to Free Software opengov.ellak.gr published
NL Parliament makes open standards mandatory openstandards.ellak.gr published
European countries are reaping the benefits of Open Data opendata.ellak.gr published
Governments favor open source... opengov.ellak,gr
http://www.wikihouse.cc/ openhardware.ellak.gr
http://ec.europa.eu/growth/single-market/strategy/collaborative-economy_en openbusiness.ellak.gr
http://www.openculture.com/freeonlinecourses mycontent.ellak.gr
Joint EUDAT- OpenAIRE webinar “How to write a Data Management Plan” opendata.ellak.gr
openNASA] opengov.ellak.gr
LEOS – drafting legislative texts made easy! opengov.ellak.gr published
Five tips for getting the most out of a Raspberry Pi 3 as a work PC openhardware.ellak.gr
Benefits of Open Data opendata.ellak.gr published
Three things to highlight from G20’s new effort on fighting corruption opengov.ellak.gr
City of Bern starts open desktop proof of concept smartcities.ellak.gr published
Piton: An Open Source Processor That Can Power A 200,000-core Computer openhardware
What People Don't Get About Open Source opensource.ellak.gr
What can Open Data do for Prague opendata.ellak.gr
https://opensource.com/business/16/8/lets-encrypt opensource.ellak.gr
https://www.thethingsnetwork.org/ openhardware.ellak.gr
Open Source Robotics Foundation edu.ellak.gr
The Theory of a Blockchain Circular Economy openbusiness.ellak.gr
https://wikiedu.org/for-instructors/ edu.ellak.gr
The Road to 61: Achieving Sufficient Levels of Budget Transparency obs.ellak.gr
http://www.digitaltrends.com/web/ways-to-decentralize-the-web/#ixzz4H1ZkIaYk mycontent.ellak.gr Αιμιλία Κελαϊδή Published
How open data is aiding business development opendata.elllak.gr Published
Maintaining and extending the audience and influence of national biographies mycontent.ellak.gr
Madrid City Adopts Strong Transparency and Lobby Regulation Rules opengov.ellak.gr
Brexit, Chilcot and evidence-based decision making opendata.ellak.gr
Independent Adviser on Ministers' Interests opengov.ellak,gr
GOV.UK Notify sends its first messages opengov.ellak,gr
The Mozilla Learning Network edu.ellak.gr elina.moraitopoulou Published
Supporting stronger libraries in the digital age mycontent.ellak.gr
Higher Ed Leaders Respond to the Digital Transformation of Education edu.ellak.gr
Syscast opensource.ellak.gr
Creating Value Through Business Model Innovation openbusiness.ellak.gr
AT&T's ECOMP code to land soon at Linux Foundation opensource.ellak.gr
Debating Europe – Discuss YOUR ideas with Europe’s leaders opengov.ellak.gr
DISTRIBUTED LEDGERS, BLOCKCHAIN & SMART CONTRACTS openbusiness.ellak.gr
Linux training cources opensource.ellak.gr
OPEN-SOURCE CNC FARMING MACHINE openhardware.ellak.gr Published
5 SSH Hardening Tips privacy.ellak.gr
The code that took America to the moon was just published to GitHub, and it’s like a 1960s time capsule opensource.ellak.gr
Letter to the 10-year-old girl who applied to the Paris Summer Innovation Fellowship edu.ellak.gr
The Art of Community by Jono Bacon mycontent.ellak.gr
Europe’s Mission to Innovate Europe’s Mission to Innovate openbusiness.ellak.gr
Lesson Plans  http://arthistoryteachingresources.org/journal/# mycontent.ellak.gr
When everything else fails, amateur radio will still be there—and thriving openhardware.ellak.gr
Core Infrastructure Initiative announces investment in security tool OWASP ZAP privacy.ellak.gr
Thymio robot could be hitting UK schools soon openhardware.ellak.gr published
Open Innovation 2.0 Yearbook - edition 2016 openbusiness.ellak.gr
http://2016.semantics.cc/about opengov.ellak.gr
The Power of Letting Students Solve Problems in School edu.ellak.gr
New 3D printing config dramatically reduces print time openhardware.ellak.gr
Commission releases the 2016 "European Digital Progress Report": unequal progress towards the Digital Single Market opengov.ellak.gr
Municipal Fiber Network Will Let Customers Switch ISPs In Seconds smartcitiies.ellak.gr
Public Administration of the 21st century           opengov.ellak.gr
Legislative

Openness is One of OGP's Greatest Success Stories

opengov.ellak.gr
How Bitcoin’s Blockchain Could Power an Alternate Internet

https://backchannel.com/how-bitcoins-blockchain-could-power-an-alternate-internet-bb501855af67#.qeebnwkrl

ellak.gr
The first open source satellite https://upsat.gr/ openhardware.ellak.gr
The Institute for Prospective Technological Studies http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=6359 edu.ellak.gr theodore kalligas Ναι
What if we owned the Internet together? It’s time to bring the co-op revolution to the web https://blog.p2pfoundation.net/what-if-we-owned-the-internet-together-its-time-to-bring-the-co-op-revolution-to-the-web/2016/04/18 opengov.ellak.gr
FSFE summit 2016 – Call for Participation https://gfoss.ellak.gr/2016/04/28/fsfe-summit-2016-call-for-participation/ ellak.gr
Open Standards, Move Over https://gfoss.ellak.gr/2016/04/28/open-standards-move-over/ https://openstandards.ellak.gr/
Open Standards -­ a Key to Success in the Delivery of the DSM https://gfoss.ellak.gr/2016/04/28/open-standards-%C2%AD-a-key-to-success-in-the-delivery-of-the-dsm/ https://openstandards.ellak.gr/
From spreadsheet to API to app: A better contract forecasting tool https://18f.gsa.gov/2016/05/02/from-spreadsheet-to-api-to-app-a-better-contract-forecast-tool/ opengov.ellak.gr
Diplohack Brussels http://diplohack.brussels/blogpost/diplohack-brussels-1st-edition-ultimate-hyperlinked-post opengov.ellak.gr
How to Overcome Cultural Resistance to Agile in Government http://www.digitalgov.gov/2016/04/22/recap-how-to-overcome-cultural-resistance-to-agile-in-government/   opengov.ellak.gr
http://www.irishcentral.com/roots/history/Irish-university-starts-worlds-largest-crowdsourcing-project-about-Vikings.html ellak.gr Αιμιλία Κελαϊδή
http://thenextweb.com/us/2016/04/04/mits-new-visualization-tool-is-a-goldmine-for-data-nerds/ opendata.ellak.gr
http://www.brookings.edu/blogs/techtank/posts/2016/03/18-technology-improving-student-learning-south-stevens-lettvin#.VvFmQclJQ2w.twitter edu.ellak.gr
http://tech.ed.gov/open-education/ edu.ellak.gr
http://www.alphr.com/raspberry-pi/raspberry-pi-2/1000043/raspberry-pi-2-18-of-the-best-projects-you-can-try-with-the openhardware.ellak.gr
http://fossbytes.com/best-linux-distros-of-2016-which-one-is-best-for-me/ opensource.ellak.gr
http://fivethirtyeight.com/features/failure-is-moving-science-forward/?ex_cid=538twitter edu.ellak.gr
http://www.bbc.co.uk/programmes/articles/4hVG2Br1W1LKCmw8nSm9WnQ/the-bbc-micro-bit http://openhardware.ellak.gr
European Countries making Clear Progress with Open Data opendata.ellak.gr aloukeri
JRC Data Catalogue - Making Open Science a Reality opendata.ellak.gr aloukeri Ναι
World Bank DataBase - What do you think? opendata.ellak.gr aloukeri Ναι
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)581950 opengov.ellak.gr aloukeri Ναι
http://ec.europa.eu/transparency/civil_society/public_consultation_en.htm opengov.ellak.gr
http://blog.codeweek.eu/post/133986283855/save-the-date-eu-code-week-15-23-october-2016 http://edu.ellak.gr
https://github.com/Dash-Industry-Forum/dash.js/wiki/Governance-model opensource.ellak.gr
http://mashable.com/2016/03/18/meet-the-man/?utm_cid=mash-com-Tw-main-link#HAadQLk2cuqs openwifi.ellak.gr
http://europeanmakerweek.eu/blog/europe-is-the-maker-continent-the-eumakerweek-confirms-that/ openhardware.ellak.gr
https://pkp.sfu.ca/ocs/ http://pentabarf.org http://edu.ellak.gr theodore
http://www.wired.com/2016/03/crowdfunding-is-evil/?mbid=social_twitter openGov.ellak.gr
http://www.nytimes.com/2016/03/13/opinion/sunday/should-all-research-papers-be-free.html?_r=0https://sci-hub.io/ https://mycontent.ellak.gr/ gsiolas
https://gfoss.ellak.gr/2016/03/13/a-dual-language-national-contesteditathon-for-april-2016-wikipedia/ https://mycontent.ellak.gr/
http://www.cio.com/article/3040853/software/4-principles-that-will-shape-the-future-of-it.html opensource.ellak.gr
http://google-opensource.blogspot.gr/2016/03/teaching-kids-to-program-in-their.html edu.ellak.gr emik3l
https://whispersystems.org/#page-top privacy.ellak.gr
UK open source drive ‘encourages citizens participation’ ellak.gr
Basque open source sector almost doubles ellak.gr
Helsinki region utilities turn to open source ellak.gr
BeeGFS looking for the right licence ellak.gr
Ireland National Library: open source everywhere ellak.gr
France involves public to draft support contract ellak.gr
Dutch Gov: ‘Our lack of knowledge hinders open source ellak.gr
Tallinn schools piloting open source software ellak.gr mazz
Free software groups protest France school software deal [ ellak.gr
Award for Ireland building regulations software ellak.gr
Vendor: ‘Governments moving to open source databases’ ellak.gr
Open Source digital software Open-Sankore edu.ellak.gr faysvas
AT Δομές - Η επόμενη Γενιά (Next Generation of AT Structures) opensource.ellak.gr Psot Ναι
EAT - Ένα εργαλείο ελέγχου λογισμικού άπειρων εκδόσεων opensource.ellak.gr Psot Ναι