Ανάθεση άρθρων στους ιστότοπους του ellak.gr

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Revision as of 13:01, 16 May 2016 by Pkst (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Μια προτεινόμενη λίστα άρθρων για δημοσίευση στους ιστότοπους του ellak.gr. Όταν επιλέξετε το άρθρο που σας ενδιαφέρει να μεταφράσετε, πατήστε στο Επεξεργασία κώδικα και βάλτε τρεις περισπωμένες ~~~ (tildes) και το username σας κάτω από το άρθρο

|http://www.cio.com/article/3040853/software/4-principles-that-will-shape-the-future-of-it.html
|opensource.ellak.gr
 |~~~pkst.

Αν σας φαίνεται περίπλοκο πατήστε Επεξεργασία και απλά βάλτε το όνομα σας στο Αντίστοιχο κελί "Ανάληψη από"

  • Αναλυτικές οδηγίες για το πώς καταχωρείτε άρθρα στους ιστότοπους του ellak.gr, μπορείτε να βρείτε εδώ
Δεσμός προτεινόμενου άρθρου Ιστότοπος για Δημοσίευση Ανάληψη από: Δημοσιεύτηκε
...
Legislative

Openness is One of OGP's Greatest Success Stories http://www.opengovpartnership.org/blog/ogp-webmaster/2016/04/19/legislative-openness-one-ogp%E2%80%99s-greatest-success-stories

opengov.ellak.gr
How Bitcoin’s Blockchain Could Power an Alternate Internet

https://backchannel.com/how-bitcoins-blockchain-could-power-an-alternate-internet-bb501855af67#.qeebnwkrl

ellak.gr
The first open source satellite https://upsat.gr/ openhardware.ellak.gr
The Institute for Prospective Technological Studies http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=6359 edu.ellak.gr theodore kalligas Ναι
What if we owned the Internet together? It’s time to bring the co-op revolution to the web https://blog.p2pfoundation.net/what-if-we-owned-the-internet-together-its-time-to-bring-the-co-op-revolution-to-the-web/2016/04/18 opengov.ellak.gr
FSFE summit 2016 – Call for Participation https://gfoss.ellak.gr/2016/04/28/fsfe-summit-2016-call-for-participation/ ellak.gr
Open Standards, Move Over https://gfoss.ellak.gr/2016/04/28/open-standards-move-over/ https://openstandards.ellak.gr/
Open Standards -­ a Key to Success in the Delivery of the DSM https://gfoss.ellak.gr/2016/04/28/open-standards-%C2%AD-a-key-to-success-in-the-delivery-of-the-dsm/ https://openstandards.ellak.gr/
From spreadsheet to API to app: A better contract forecasting tool https://18f.gsa.gov/2016/05/02/from-spreadsheet-to-api-to-app-a-better-contract-forecast-tool/ opengov.ellak.gr
Diplohack Brussels http://diplohack.brussels/blogpost/diplohack-brussels-1st-edition-ultimate-hyperlinked-post opengov.ellak.gr
How to Overcome Cultural Resistance to Agile in Government http://www.digitalgov.gov/2016/04/22/recap-how-to-overcome-cultural-resistance-to-agile-in-government/   opengov.ellak.gr
http://www.irishcentral.com/roots/history/Irish-university-starts-worlds-largest-crowdsourcing-project-about-Vikings.html ellak.gr Αιμιλία Κελαϊδή
http://thenextweb.com/us/2016/04/04/mits-new-visualization-tool-is-a-goldmine-for-data-nerds/ opendata.ellak.gr
http://www.brookings.edu/blogs/techtank/posts/2016/03/18-technology-improving-student-learning-south-stevens-lettvin#.VvFmQclJQ2w.twitter edu.ellak.gr
http://tech.ed.gov/open-education/ edu.ellak.gr
http://www.alphr.com/raspberry-pi/raspberry-pi-2/1000043/raspberry-pi-2-18-of-the-best-projects-you-can-try-with-the openhardware.ellak.gr
http://fossbytes.com/best-linux-distros-of-2016-which-one-is-best-for-me/ opensource.ellak.gr
http://fivethirtyeight.com/features/failure-is-moving-science-forward/?ex_cid=538twitter edu.ellak.gr
http://www.bbc.co.uk/programmes/articles/4hVG2Br1W1LKCmw8nSm9WnQ/the-bbc-micro-bit http://openhardware.ellak.gr
European Countries making Clear Progress with Open Data opendata.ellak.gr aloukeri
JRC Data Catalogue - Making Open Science a Reality opendata.ellak.gr aloukeri Ναι
World Bank DataBase - What do you think? opendata.ellak.gr aloukeri Ναι
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)581950 opengov.ellak.gr aloukeri Ναι
http://ec.europa.eu/transparency/civil_society/public_consultation_en.htm opengov.ellak.gr
http://blog.codeweek.eu/post/133986283855/save-the-date-eu-code-week-15-23-october-2016 http://edu.ellak.gr
https://github.com/Dash-Industry-Forum/dash.js/wiki/Governance-model opensource.ellak.gr
http://mashable.com/2016/03/18/meet-the-man/?utm_cid=mash-com-Tw-main-link#HAadQLk2cuqs openwifi.ellak.gr
http://europeanmakerweek.eu/blog/europe-is-the-maker-continent-the-eumakerweek-confirms-that/ openhardware.ellak.gr
https://pkp.sfu.ca/ocs/ http://pentabarf.org http://edu.ellak.gr theodore
http://www.wired.com/2016/03/crowdfunding-is-evil/?mbid=social_twitter openGov.ellak.gr
http://www.nytimes.com/2016/03/13/opinion/sunday/should-all-research-papers-be-free.html?_r=0https://sci-hub.io/ https://mycontent.ellak.gr/ gsiolas
https://gfoss.ellak.gr/2016/03/13/a-dual-language-national-contesteditathon-for-april-2016-wikipedia/ https://mycontent.ellak.gr/
http://www.cio.com/article/3040853/software/4-principles-that-will-shape-the-future-of-it.html opensource.ellak.gr
http://google-opensource.blogspot.gr/2016/03/teaching-kids-to-program-in-their.html edu.ellak.gr emik3l
https://whispersystems.org/#page-top privacy.ellak.gr
UK open source drive ‘encourages citizens participation’ ellak.gr
Basque open source sector almost doubles ellak.gr
Helsinki region utilities turn to open source ellak.gr
BeeGFS looking for the right licence ellak.gr
Ireland National Library: open source everywhere ellak.gr
France involves public to draft support contract ellak.gr
Dutch Gov: ‘Our lack of knowledge hinders open source ellak.gr
Tallinn schools piloting open source software ellak.gr mazz
Free software groups protest France school software deal [ ellak.gr
Award for Ireland building regulations software ellak.gr
Vendor: ‘Governments moving to open source databases’ ellak.gr
Open Source digital software Open-Sankore edu.ellak.gr faysvas