Ανοικτά Μαθήματα : Σχετικές δράσεις και προσπάθειες στην Ελλάδα

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Jump to navigation Jump to search

= Τριτοβάθμια Εκπαίδευση = 


== Οριζόντιες δράσεις ==   

 


Ιδρυματικές δράσεις[edit | edit source]

Πανεπιστήμιο Πατρών:

Έργο Ανοικτών Μαθημάτων: http://ocw-project.upatras.gr

Συλλογή από Πηγές Πληροφόρησης Ανοικτής Πρόσβασης: http://ocw-project.upatras.gr/node/74

Σύντομα και με Ανοικτά Μαθήματα στο http://eclass.upatras.gr/

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης:

Έργο Ανοικτών Μαθημάτων:  http://it.auth.gr/el/opencourses

Ανοικτά Μαθήματα στο: http://it.auth.gr/el/academicSupport/eLearning 

 


= Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση =   


Πρωτοβάθμια Εκπαίδευσης[edit | edit source]