Ανοιχτό Περιεχόμενο

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Revision as of 11:22, 29 July 2015 by Pkst (talk | contribs) (Νέα σελίδα με '= Καταγραφή πηγών Ανοιχτού Περιεχόμενου =  == Σε αυτή τη σελίδα καταγράφουμε όλο το Υλικό Αν...')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

= Καταγραφή πηγών Ανοιχτού Περιεχόμενου = 


== Σε αυτή τη σελίδα καταγράφουμε όλο το Υλικό Ανοιχτού Περιεχόμενου που διαθέτουν οι φορείς που συνεργάζονται με την ΕΕΛ/ΛΑΚ. == 


=== Σκοπός μας είναι η κατάρτιση προγράμματος βιωματικού εργαστηρίου τριών εκπαιδευτικών ωρών, το οποίο θα περιλαμβάνει: εισαγωγή στο ανοιχτό περιεχόμενο , περιγραφή πηγών ανοιχτού περιεχόμενου με παραδείγματα χρήσης, εργαλεία συγγραφής ανοιχτού εκπαιδευτικού περιεχομένου( πχ http://oerpub.org/tools/ ), συνοπτική παρουσίαση όλων των δράσεων του https://www.wikimedia.org/( ειδικά της https://www.wikipedia.org/, των https://commons.wikimedia.org/ & των https://www.wikibooks.org/ ), του http://openglam.org/, του https://archive.org/ και του http://www.openstreetmap.org/ με έμφαση το πως αξιοποιούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία και πως εμπλουτίζονται. === 


Παραθέτουμε μερικές πηγές Ανοιχτού Περιεχόμενου και καλούμε όλους τους φορείς που διαθέτουν παρόμοιες πηγές να τις καταγράψουν, μαζί με οδηγίες για τη χρήση τους.[edit | edit source]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού[edit | edit source]

http://www.minedu.gov.gr/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------[edit | edit source]

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης[edit | edit source]

http://www.ekt.gr

Η παρουσίαση του ΕΚΤ για το σεμινάριο στο ΟΠΑ στις 9/11/2012 βρίσκεται στη διεύθυνση https://docs.google.com/open?id=0Bz2IZJcK4Tb5aWZMLWN4WTY1a0U

Το αρχείο με τα σενάρια χρήσης των υπηρεσιών του ΕΚΤ για το σεμινάριο στο ΟΠΑ στις 9/11/2012 βρίσκεται στη διεύθυνση https://docs.google.com/open?id=0Bz2IZJcK4Tb5a3pFd1dYVko2WFU

Ακολουθούν άλλες παρουσιάσεις / αρχεία για το περιεχόμενο και τα εργαλεία του ΕΚΤ:

α. Οι πηγές/εργαλεία/υπηρεσίες του ΕΚΤ βρίσκονται στο αρχείο ΕΕΛΛΑΚ_Ανοικτή Πρόσβαση ΕΚΤ.doc στη διεύθυνση https://docs.google.com/open?id=0Bz2IZJcK4Tb5aXFFQ2RVc0JwRzg

β. Το αρχείο ELLAK_2012.ppt στη διεύθυνση https://docs.google.com/open?id=0Bz2IZJcK4Tb5UnMxOHJNU3lIRjA περιέχει μία παρουσίαση για το αποθετήριο “Ήλιος” και τις διαδικασίες αυτοαρχειοθέτησης

γ. Το αρχείο “ΕΛΛΑΚ_Εισαγωγη στην ΑΠ.ppt” περιέχει μία εισαγωγή, τα βασικά στοιχεία και τις σχετικές δράσεις του ΕΚΤ για την Ανοικτή Πρόσβαση https://docs.google.com/open?id=0Bz2IZJcK4Tb5ams0SDJ6OEhzbkU

δ. Το αρχείο “presentation_EADD_Oct2012.ppt” περιέχει με παρουσίαση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών και με screenshots από τις βασικές λειτουργίες και βρίσκεται στη διεύθυνση https://docs.google.com/open?id=0Bz2IZJcK4Tb5WFdRRWZUV1BuSUU

ε. Το αρχείο “1 PAGEpresentation_EADD_Oct2012.ppt” περιέχει μία διαφάνεια που συνοψίζει τις πληροφορίες για το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών και βρίσκεται στη διεύθυνση https://docs.google.com/open?id=0Bz2IZJcK4Tb5RU5ONUFVeS1hd2M    στ. Τα παρακάτω αρχεία περιέχουν παρουσιάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της εβδομάδας της Ανοικτής Πρόσβασης το 2011. Έχουν αρκετά χρήσιμη πληροφορία για αρκετά θέματα πάνω στην ανοικτή πρόσβαση, στα αποθετήρια κ.ά.

- SCIENCES MEDICAL Presentation OA 2011_basic.ppt στη διεύθυνση https://docs.google.com/open?id=0Bz2IZJcK4Tb5MkJRNmY1NXBxWFk

- HUMANITIES Presentation OA 2011_basic.ppt στη διεύθυνση https://docs.google.com/open?id=0Bz2IZJcK4Tb5NjF3Tzk4QzFUNUE

------------------------------------------------------------------------------------------------------[edit | edit source]

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων(Ι.Τ.Υ.Ε.ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ)[edit | edit source]

http://www.cti.gr/

Φωτόδεντρο: Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων - http://photodentro.edu.gr/

Online Εκπαιδευτικό Λογισμικό Α’Βάθμιας & Β’Βάθμιας Εκπαίδευσης - http://ts.sch.gr/software

Ubuntu Linux: Αποθετήριο Πιστοποιημένου Εκπαιδευτικού Λογισμικού - http://ts.sch.gr/repository

ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ - http://opensoft.sch.gr/

----------------------------------------------------------------------------------------------------[edit | edit source]

Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων / Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά"[edit | edit source]

http://www.imis.athena-innovation.gr

http://www.geodata.gov.gr/: Προσφέρει ελεύθερα γεωχωρικά δεδομένα για διάφορες θεματικές περιοχές (π.χ. περιβάλλον, γαλάζιες σημαίες, πόλεις, απογραφή πληθυσμού, δάση, δημόσια κτήρια). Τα δεδομένα προσφέρονται σε διάφορους μορφότυπους και συστήματα αναφοράς ώστε να είναι εύκολη η άμεση χρήση τους στο Διαδίκτυο (π.χ. απεικόνιση σε Google Maps). Επιπλέον, το σύνολο των δεδομένων είναι διαθέσιμο και σε διαδικτυακούς χάρτες (http://www.geodata.gov.gr/maps/) αξιοποιώντας τα ελεύθερα υπόβαθρα του OpenStreetMap (http://www.openstreetmap.org/).

---------------------------------------------------------------------------------------------------[edit | edit source]

GUnet - Open eClass[edit | edit source]

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης - Κατάλογος Μαθημάτων - http://eclass.gunet.gr/modules/auth/listfaculte.php

----------------------------------------------------------------------------------------------------[edit | edit source]

ΕΕΛ/ΛΑΚ[edit | edit source]

http://www.ellak.gr/

Η ιστοσελίδα των http://www.creativecommons.gr/ της ΕΕΛ/ΛΑΚ. Παρέχει πληροφορίες για τις άδειες CC και παραπέμπει σε Ελληνικές (και όχι μόνο) ιστοσελίδες που παρέχουν Ανοιχτό Περιεχόμενο με άδειες CC.

Μαθητικός υπολογιστής ένα εργαλείο μάθησης μέσα και έξω από την τάξη - http://www.ellak.gr/edu/.

Παρουσίαση της ΕΕΛ/ΛΑΚ για την δράση προώθησης του ανοιχτού περιεχομένου. http://mycontent.ellak.gr/wp-content/uploads/2012/11/ellak-mycontentV1.odp

--------------------------------------------------------------------------------------------------------[edit | edit source]

OER Commons, a place for you to find and share open educational resources[edit | edit source]

http://www.oercommons.org/ Open Educational Resources (OER) are teaching and learning materials that you may freely use and reuse, without charge. Open Educational Resources are different from other resources a teacher may use in that OER have been given limited or unrestricted licensing rights. That means they have been authored or created by an individual or organization that chooses to retain few, if any, ownership rights. For some of these resources, that means you can download the resource and share it with colleagues and students. For others, it may be that you can download a resource, edit it in some way, and then re-post it as a remixed work. OER often have a Creative Commons or GNU license that state specifically how the material may be used, reused, adapted, and shared.  Τools that make creating open educational resources(OER http://oerpub.org/tools/ ).

------------------------------------------------------------------------------------------------------[edit | edit source]

Open Discovery Space[edit | edit source]

http://www.opendiscoveryspace.eu/  Open Discovery Space will accelerate the sharing, adoption, usage, and re-purposing of the rich educational content base created through funding from the eContentplus programmes. Further, it will align the efforts and initiatives of a large number of relevant stakeholders around Europe, stimulating and increasing user demand.

------------------------------------------------------------------------------------------------------[edit | edit source]

Wikimedia[edit | edit source]

http://www.wikimedia.org/

 Wikimedia is a global movement whose mission is to bring free 

educational content to the world.  Through various projects, chapters, and the support structure of the non-profit Wikimedia Foundation, Wikimedia strives to bring about a world in which every single human being can freely share in the sum of all knowledge.

------------------------------------------------------------------------------------------------------[edit | edit source]

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σεμιναρίων[edit | edit source]

Στο πλαίσιο της δράσης για το Ανοικτό Ελληνικό Περιεχόμενο σχεδιάζονται τρία διαφορετικά σεμινάρια. Τα σεμινάρια θα έχουν συνολική διάρκεια δύο ώρες και τριάντα λεπτά και θα καλύπτουν τις εξής ενότητες:

α. Το ανοιχτό περιεχόμενο διεθνώς, με ειδική αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και καλές πρακτικές.

β. Ελληνικές πηγές ανοιχτού περιεχόμενου με παραδείγματα χρήσης και εργαλεία παραγωγής ανοιχτού εκπαιδευτικού περιεχομένου( πχ http://oerpub.org/tools/ ).

γ. Η wikipedia ως παράδειγμα ανοιχτού περιεχομένου και πως εμπλουτίζεται, αναφορά σε όλα τα εγχειρήματα του wikimedia.

Οι ενότητες θα προσαρμοστούν ώστε να καλύπτουν τα διαφορετικά κοινά που οργανώνονται σε Πανεπιστήμια, Σχολεία και Δήμους. Το κάθε σεμινάριο θα έχει ωρολόγιο πρόγραμμαανάλογα προσαρμοσμένο, ως εξής:

  1. Για Πανεπιστημιακούς και Φοιτητές
  2. Για Εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  3. Για στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και δημότες