Βλάχος Βασίλης

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Revision as of 12:48, 4 August 2015 by Pkst (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Υπεύθυνος για Ιδιωτικότητα και Ασφάλεια

Εισηγήσεις στο ΔΣ

Βλάχος Βασίλης Εισήγηση της 57η συνεδρίαση ΔΣ, 6 Μαϊου 2015

Εισήγηση 58ης συνεδρίασης