Βλάχος Βασίλης Εισήγηση 58ης συνεδρίασης

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Revision as of 13:01, 12 May 2016 by Nick ellak (talk | contribs) (test)
Jump to navigation Jump to search

  1. 1Συμμετείχα στο Workshop Open Data & Source(Ανοιχτά δεδομένα & Λογισμικό) τoυ IEEE Student Branch του τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που πραγματοποιήθηκε στις 21/5 στη Λαμία. Υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον από τους σπουδαστές όσο και από τους συναδέλφους καθηγητές. Παρουσιάστηκαν οι δράσεις της ΕΕΛ/ΛΑΚ, οι σχετικές ομάδες εργασίες και οι δυνατότητες που προκύπτουν από ανάλογες συνέργειες. Απεκόμισα την εντύπωση ότι θα είχε νόημα να εξεταστεί η δυνατότητα διοργάνωσης και άλλων αντίστοιχων workshops σε περιορισμένη κλίμακα σε όλα τα ΑΕΙ της Χώρας με την συμμετοχή μελών του ΔΣ ανά περιοχή προκειμένου να μην υπάρχει ουσιαστικό οικονομικό κόστος. Θα αναπτύξω την πρόταση στο επερχόμενο ΔΣ
  2. Συμμετείχα στο 2ο συνεδρίο για το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) στην Εκπαίδευση 8-10/5. Η επαφή με τους συναδέλφους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υπήρξε ουσιαστική. Σε προσωπικό επίπεδο προγραμματίσαμε την διεξαγωγή webminars για εκπαιδευτικούς στην συνέχεια μιας πολύ πετυχημένης δράσης. Αντιλαμβάνομαι ότι σε αυτή την πρωτοβουλία θα μπορούσε να συμμετάσχει ευρύτερα η ΕΕΛ/ΛΑΚ και θα μπορούσα να βοηθήσω στον συντονισμό τους
  3. Διοργανώνουμε με το ΙΤΥ την 3 Σεπτεμβρίου ημερίδα για την παρουσίαση δράσεων για την ενίσχυση της ψηφιακής εμπιστοσύνης. Στα πλαίσια αυτή θα παρουσιαστεί Σχολική Διανομή βασισμένη σε Ubuntu (http://secure-distro.cti.gr/ ) και το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης PROTOS  (http://protos.cti.gr/). Σε αυτό το κομμάτι είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι συνέργειες μεταξύ ΕΕΛ/ΛΑΚ και ΙΤΥ
  4.  Η ομάδα του Sarantaporo.gr εξετάζει την δυνατότητα διοργάνωσης βασικών σεμιναρίων σε θέματα χρήσης Η/Υ, διαδικτύου. Θα ήταν χρήσιμο αν μπορούσαμε να συνδράμομε και φυσικά να εστιάσουμε σε ΕΛ/ΛΑΚ
  5. Συμμετείχα με το ΤΕΙ Θεσσαλίας στην άσκηση κυβερνοπολέμου Πανόπτης η οποία υπήρξε εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Ωστόσο ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο πως θα μπορούσε να συμμετάσχει συντονισμένα σε αυτή η ΕΛΛ/ΛΚΑ, πέραν από την συμμετοχή στις διασκέψεις λόγω των πολλών τεχνικών και οργανωτικών απαιτήσεων