Δημήτρης Κυριακός: : Εισήγηση 58ης συνεδρίασης

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Jump to navigation Jump to search

Με την ανακοίνωση του νέου συστήματος πρόσβασης (http://www.minedu.gov.gr/ ) των πανελλήνίων εξετάσεων υπάρχει παράλογη κατανομή τμημάτων ( http://www.epe.org.gr/index.php?id=19&tx_ttnews ) Η ΕΕΛ/ΛΑΚ μπορεί να καλέσει σε συνεργασία και με τις υπόλοιπες ενώσεις πληροφορικής (ΕΠΕ,ΕΠΥ,ΕΜΠΕΕ,ΠΕΚΑΠ) τα τμήματα πλροφορικής των ΑΕΙ και ΤΕΙ σε συνάντηση – ανοικτή τράπεζα – ώστε να γίνει μια συζήτηση για τη δημιουργία μιας εναλακτικής πρότασης για τις σχολές πληροφορικής ώστε να εξετάζονται όλοι οι μαθητές στο μάθημα της Πληροφορικής (ΑΕΠΠ). Η συνάντηση θα πρέπει να γίνει σύντομα – προτείνετε η πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου ή η τελευταία του Ιουνίου.

  • Στη παραπάνω συνάντηση προτείνετε να γίνει συζήτηση για την αλλαγή του μαθήματος ΑΕΠΠ σε Πληροφορική με εισαγωγή εννοιών και εργαλείων ΕΛ/ΛΑΚ (π.χ. γλώσσα προγραμματισμού Python). Επίσης προτείνεται η εισαγωγή στα μαθήματα του Λυκείου προγραμματισμού σε Arduino / Raspberry pi και 3D printing
  • Αλλαγή προγραμμάτων σπουδών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) με επικαιροποίηση προγραμματων σπουδών ειδικοτήτων ΙΕΚ σε ΕΛ/ΛΑΚ (π.χ. Arduino / Raspberry pi και 3D printing ) Επικοινωνία με Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και Γενική Γραμματεία Δια Βιου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας
  • Εισαγωγή μαθημάτων ΕΛ/ΛΑΚ στα Κέντρα Δια Βιου Μάαθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Συνεργασία με δήμους και Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.