Διοικητικό Συμβούλιο

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Revision as of 13:01, 31 July 2015 by Vivi.petsioti (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Απολογισμός-Προγραμματισμός Εργασιών Μελών ΔΣ

Συνεργατικοί χώροι[edit | edit source]

  • 58η συνεδρίαση ΔΣ, Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015
  • Εισηγήσεις Μελών ΔΣ για την 57η συνεδρίαση στις 6 Μαϊου 2015
  • Ημερήσια Διάταξη για την 57η συνεδρίαση στις 6 Μαϊου 2015
  • 59η συνεδρίαση ΔΣ, Τρίτη 07 Ιουλίου 2015