Διομήδης Σπινέλλης: Εισήγηση 58ης συνεδρίασης

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Jump to navigation Jump to search

Ενημέρωση από GovJam

  • Εντυπωσιακό παράδειγμα service design, facilitation
  • Συμμετοχή
  • Παροχή υπηρεσιών ΚΕΠ από περίπτερο
  • Χρήση δημοσίων χώρων
  • Πρόσβαση ΑΜΕΑ

Πρόταση για Γενικό Διευθυντή ΕΕΛ/ΛΑΚ.