Επιστημονική Επιτροπή Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Jump to navigation Jump to search

Η Επιστημονική Επιτροπή(ΕΕ) του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ αποτελείται από επιστήμονες και μέλη κοινοτήτων που ασχολούνται με τις ανοιχτές τεχνολογίες. Αντικείμενο της ΕΕ είναι η επιστημονική υποστήριξη της Εταιρίας ΕΛΛΑΚ για θέματα που σχετίζονται με τις ανοιχτές τεχνολογίες. Ο ρόλος της Επιστημονικής Επιτροπής είναι να παρεμβαίνει συμβουλευτικά για την ενίσχυση δράσεων που αφορούν τις ανοιχτές τεχνολογίες, να παρέχει κάθε είδους συμβουλές στην Εταιρία ΕΛΛΑΚ αλλά και γενικότερα να συμμετέχει σε δράσεις προβολής των ανοιχτών τεχνολογιών και του έργου της εταιρίας.

Ενδεικτικά η ΕΕ:

  • Φροντίζει για την καταγραφή και αξιολόγηση των όποιων αναγκών υπάρχουν στην Ελλάδα (ιδιωτικός αλλά και δημόσιος τομέας, εκπαίδευση) σε σχέση με τη χρήση και αξιοποίηση των ανοιχτών τεχνολογιών
  • Εισηγείται για τρόπους ενίσχυσης διάφορων δράσεων (με έμφαση και στην προώθηση ελληνικών χαρακτηριστικών για ΕΛ/ΛΑΚ, όπως ελληνοποίηση, συμφωνία με τους ελληνικούς νόμους, υποστήριξη διαδικασιών που εφαρμόζονται στην Ελλάδα κλπ.)
  • Αξιολογεί επιστημονικά τις υποβαλλόμενες προτάσεις και εισηγείται για την επιστημονική τους ορθότητα και πληρότητα
  • Υποστηρίζει τη διάχυση επιστημονικής δραστηριότητας για τις ανοιχτές τεχνολογίες στην Ελλάδα
  • Υποστηρίζει την διάδοση της κουλτούρας των ανοιχτών τεχνολογιών με προετοιμασία κειμένων και ομιλίες/παρουσιάσεις σε εκδηλώσεις
  • Υποστηρίζει επιστημονικά την προσπάθεια διάδοσης των ανοιχτών τεχνολογιών στον δημόσιο τομέα
  • Υποστηρίζει επιστημονικά την προσπάθεια οικονομικής ενίσχυσης δράσεων ανοιχτών τεχνολογιών από το δημόσιο τομέα
  • Λειτουργεί ως επιστημονική επιτροπή / επιτροπή προγράμματος για τα συνέδρια που διοργανώνει ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ
  • Εκπροσωπεί, μετά από απόφαση του ΔΣ, τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ σε συνέδρια και διεθνή φόρα
  • Υποστηρίζει συμβουλευτικά την προκήρυξη των παραπάνω δράσεων

Θα πρέπει να σημειωθεί πως η επιτροπή δρα συμβουλευτικά προς του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ και η δράση της καθώς και η αναγνώριση για το έργο της ανήκει στις κοινότητες ανοιχτών τεχνολογιών που δρουν εθελοντικά.

Σύνθεση της Επιστημονικής Επιτροπής Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ[edit | edit source]

– Αλέξανδρος Καλόξυλος, (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)

– Αλέξανδρος Μελίδης, (Openwise)

– Αλέξης Ζάβρας,

– Αντώνιος Ανδρεάτος, (Σχολή Ικάρων)

– Αύγουστος Τσινάκος, (ΤΕΙ Καβάλας)

– Βασίλης Σαμολαδάς (Πολυτεχνείο Κρήτης)

– Γεώργιος Ανδρουλάκης (Παν. Πάτρας)

– Γεώργιος Γούσιος (ΟΠΑ)

– Γιάννης Γιανναράκης, (mycontent.gr)

– Γιώργος Καραμανώλης, (Crowdpolicy)

– Δημήτρης Ανδρεάδης, (Redhat)

– Δημήτριος Γλέζος (Fedora Project)

– Ευστράτιος Γεωργόπουλος, (ΤΕΙ Καλαμάτας)

– Θανάσης Πρίφτης,

– Θέμις Ζαμάνη,

– Ιωάννης Αναγνωστόπουλος (Παν. Θεσσαλίας)

– Ιωάννης Σκοπούλης (Παν. Ιωαννίνων)

– Μιχάλης Βαφόπουλος, (ΕΜΠ)

– Μιχάλης Ψαλίδας (Crowdpolicy)

– Νεκτάριος Κοζύρης, (ΕΜΠ)

– Νίκος Παπασπύρου (ΕΜΠ)

– Νίκος Χούσος, (EKT)

– Παναγιώτης Κρανιδιώτης, (Χίλων Πληροφορική)

– Πάνος Λουρίδας, (ΕΔΕΤ)

– Πέτρος Λάμψας (ΤΕΙ Λαμίας)

– Σαράντος Καπιδάκης (Ιόνιο Πανεπιστήμιο)

– Στέργιος Αναστασιάδης, (Παν. Ιωαννίνων)

– Φαίδων Λιαμπότης, (WIKIMEDIA)