Επιστολή προς Δήμους για Ανοιχτά Οικονομικά Δεδομένα

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Jump to navigation Jump to search

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,

 

Επικοινωνούμε μαζί σας από την Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr) για να σας ενημερώσουμε για τη λειτουργία του Κέντρου Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης του Δήμου Αθηναίων(www.cityofathens.gr/khe) και πιο συγκεκριμένα για την υπηρεσία παρακολούθησης υλοποίησης του προϋπολογισμού (www.cityofathens.gr/khe/proypologismos). Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει σε όλους τους δημότες να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για την πορεία των εσόδων και εξόδων του Δήμου και τα στοιχεία παρέχονται ελεύθερα ως ανοιχτά δεδομένα για περαιτέρω χρήση.

 

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει προσπάθεια να καταστεί η Διοίκηση πιο ανοιχτή, με έμφαση στην παροχή υπηρεσιών προς τον πολίτη και την επιχείρηση και τη διάθεση ανοιχτών δεδομένων.

 

Τα ανοιχτά δεδομένα έχουν ως βασικούς στόχους την αύξηση της διαφάνειας, τη συνεισφορά στη δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής πληροφοριακής αγοράς, τη δημιουργία νέων υπηρεσιών και συνακόλουθα περισσότερων θέσεων εργασίας.

 

Με βάση τα παραπάνω σας προτείνουμε την υιοθέτηση σχετικής πρωτοβουλίας στο Δήμος σας αξιοποιώντας και την εμπειρία του Δήμου Αθηναίων, η δράση αυτή υλοποιήθηκε με απόφαση του Δημάρχου από στελέχη του Δήμου με την αξιοποίηση τεχνολογιών Ανοιχτού Λογισμικού (http://mathe.ellak.gr/).

 

Θέτουμε, επίσης, στη διάθεσή σας, στελέχη από τις αρμόδιες ομάδες εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση (http://opengov.ellak.gr/) και τα Ανοιχτά Δεδομένα (http://opendata.ellak.gr/) οι υπεύθυνοι των οποίων μπορούν να συμβάλλουν στο σχεδιασμό αυτής της δράσης στο Δήμο σας.  Στο πλαίσιο αυτό θα θέλαμε να μας ορίσετε τους αρμόδιους συνεργάτες σας με τους οποίους θα πρέπει να επικοινωνήσουμε.

Είμαστε στη διάθεσή σας κεντρικά και τοπικά σε συνεργασία με τα μέλη της ΕΕΛ/ΛΑΚ( http://go.eellak.gr/meli) για να συμβάλουμε στο σχεδιασμό δράσεων ανοιχτότητας που σας ενδιαφέρουν.

    Με εκτίμηση,

Ο πρόεδρος ΔΣ

Θεόδωρος Καρούνος