Εταιρείες που υποστηρίζουν λύσεις Ανοιχτού Λογισμικού

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Jump to navigation Jump to search

Αλφαβητικός κατάλογος εταιρειών που υποστηρίζουν λύσεις ανοιχτού λογισμικού

 • Εδώ μπορείτε να δείτε ένα κατάλογο με εταιρείες που υποστηρίζουν λύσεις ανοιχτού λογισμικού.
 • Για να προσθέσετε την εταιρεία σας στoν κατάλογο, στείλτε email στο admin at eellak.gr
 • Για να επικοινωνήσετε με όλες τις εταιρίες του καταλόγου, στειλτε email στην λίστα αλληλογραφίας https://lists.ellak.gr/opensourcebusiness/listinfo.html.

ABOUTNET[edit | edit source]

http://www.aboutnet.gr/

* Ανάπτυξη Δικτυακών εφαρμογών ανοικτού κώδικα * Υπηρεσίες web hosting σε περιβάλλοντα Linux, Apache, MySQL

AGILEWEB[edit | edit source]

https://www.agileweb.gr Digital Marketing.

Οι υπηρεσίες της AgileWeb αφορούν πλατφόρμες και εργαλεία όπως

Website Development με WordPress CMS,. PHP, JavaScript, HTML, CSS, Java, Python κλπ Prestashop, Magento, Web Services.

και MySQL βάσεις δεδομένων

Agilis A.E[edit | edit source]

Statistics and Informatics http://www.agilis-sa.gr

Οι δραστηριότητές μας εστιάζονται στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων και στατιστικών μεθόδων για όλον τον κύκλο ζωής της πληροφορίας: από την συλλογή, διαχείριση και οργάνωση πρωτογενών δεδομένων μέχρι την επεξεργασία, ανάλυση και διάχυση της πληροφορίας. Πιο συγκεκριμένα οι υπηρεσίες μας αφορούν:

1. Σχεδιασμός και ανάπτυξη web 2.0 εφαρμογών για στατιστικά πληροφοριακά συστήματα με χρήση τεχνολογίας   

2. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και διαχείριση σύνθετων βάσεων δεδομένων με χρήση PostgreSQL και MySQL  

3. Σχεδιασμός και ανάπτυξη στατιστικών πληροφοριακών συστημάτων για τη αυτοματοποιοημένη ανταλλαγή στατιστικών και οικονομικών δεδομένων και μεταδεδομένων με χρήση τεχνολογίας web services και web feeds

  4.Σχεδιασμός και ανάπτυξη εξειδικευμένων Αλγορίθμων και Υπολογιστικών Εφαρμογών για την ανάλυση και επεξεργασία επίσημων στατιστικών (official statistics) με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού R  

5. Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, εκπαίδευσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας  

AKtoWEB[edit | edit source]

Web Services / Linux Support (Kozani) http://www.aktoweb.gr

 • Σχεδιασμός Ιστοσελίδων με (συστήματα διαχείρησης περιεχομένου, ecommerce κ.α.)
 • Web Hosting σε Linux Servers / Reseller / Dedicated Υπηρεσίες
 • Ανάπτυξη Κατα παραγγελία Ελεύθερου Λογισμικού
 • Ανάπτυξη Web Εφαρμογών / Web ERP * Unordered List Item

ALBIODATA S.A.[edit | edit source]

http://www.albiodata.gr

 • Linux based WEB Applications,WEB hosting

Altnet[edit | edit source]

H Altnet έχει ως κύριο αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών στο διαδίκτυο, με εξειδίκευση στην κατασκευή ιστοσελίδων με πλατφόρμες Open Source. http://www.altnet.gr

 • Ανάπτυξη και προγραμματισμός ιστοσελίδων - εταιρικά websites, portals, e-commerce, e-learning, e-government
 • Καταχώρηση ονομάτων χώρου
 • Φιλοξενία ιστοσελίδων σε cPanel
 • Διαδικτυακό Marketing
 • Βιντεοδιάσκεψη μέσω Web (Web conferencing system)

Anubis[edit | edit source]

http://www.anubis.gr

 • Βιβλία για Linux στα Ελληνικά 

Bee Group AE[edit | edit source]

https://bee.gr

Η Bee Group ΑΕ , αξιοποιώντας το ελεύθερο λογισμικό (open-source), αναπτύσσει εφαρμογές και λύσεις για οργανισμούς και επιχειρήσεις.

Οι υπηρεσίες της Η Bee Group ΑΕ περιλαμβάνουν:

 • Σχεδίαση και υλοποίηση διαδικτυακών τόπων, όπως κατασκευή ιστοσελίδων, ηλεκτρονικών καταστημάτων).
 • Ανάπτυξη εφαρμογών στο περιβάλλον web (web-based).
 • Δημιουργία e-learning εφαρμογών σε Moodle, WP LMS
 • Εξειδικευμένη webinars platform βασισμένη στο Big Blue Button
 • Διαδικτυακή προβολή, προώθηση ιστοσελίδων, διαφήμιση online, αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων.
 • Βελτιστοποίηση για τις μηχανές αναζήτησης (SEO).
 • Υπηρεσίες Φιλοξενίας και υποστήριξης διαδικτυακών τόπων και εφαρμογών, Web hosting, σε LAMP (Linux, Apache, MySQL).
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες εκπαίδευσης

B-Focus[edit | edit source]

Web and IT services http://www.b-focus.gr

 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών (συστήματα διαχείρησης περιεχομένου, ecommerce κ.α.)
 • Web Hosting σε Redhat , Fedora ,Slackware GNU/Linux
 • Σχεδίαση και εγκατάσταση δικτύων καθώς και οποιουδήποτε εξυπηρετητή σε GNU/Linux
 • Ασύρματα και ενσυρματα δίκτυα Υπολογιστων
 • Εγκαταστάσεις σε ξενοδοχεία, Internet Stations, δημόσιους φορείς Open source Λογισμικού (VoIP, Routers κ.τ.λ) .
 • Εξειδικευμένες λύσεις για Firewalls, ασφάλεια συστημάτων και δικτύων.

Biznet Infoservices[edit | edit source]

http://www.biznet.gr

 • Υπηρεσίες web Hosting σε Linux, Apache, , MySQL
 • Υπηρεσίες Co-Location - Dedicated Linux Servers
 • Ανάπτυξη ιστοσελίδων, Portals και ηλεκτρονικών καταστημάτων σε λογισμικό ανοιχτού κώδικα.
 • Υπηρεσίες Application Hosting για εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα 

census[edit | edit source]

IT security research, development and services http://www.census-labs.com/

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η census στο χώρο του ελεύθερου λογισμικού είναι οι παρακάτω:

 • Έλεγχος λογισμικού ανοιχτού κώδικα για ανεύρεση προβλημάτων ασφάλειας.
 • Έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών ψηφιακής ασφάλειας βασισμένων σε ελεύθερο λογισμικό. Για παράδειγμα, λύσεις εφαρμοσμένης κρυπτογραφίας, υποδομές δημοσίου κλειδιού, ασφαλή αποθήκευση δεδομένων, βάσεις ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης, συστήματα ανίχνευσης ηλεκτρονικών επιθέσεων.

ClickMedia[edit | edit source]

Κατασκευή ιστοσελίδων και λογισμικού www.clickmedia.gr

Η ClickMedia αναπτύσσει διαδικτυακές λύσεις για επιχειρήσεις, αξιοποιώντας το ελεύθερο λογισμικό (open-source).

Στόχος της εταιρεία είναι η ολοκληρωμένη παροχή διαδικτυακών λύσεων προς όφελος των πελατών - συνεργατών της, με κύριο μέλημά της για κάθε έργο που αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες του πελάτη, επιτυγχάνοντας τον ιδανικό λόγο ποιότητας προς τιμή (value for money).

Οι υπηρεσίες της ClickMedia περιλαμβάνουν:

 • Σχεδίαση και υλοποίηση διαδικτυακών τόπων (κατασκευή ιστοσελίδων / site, ηλεκτρονικών καταστημάτων, mobile sites).
 • Ανάπτυξη λύσεων λογισμικού που βασίζεται στο web (web-based).
 • Διαδικτυακή προβολή, προώθηση ιστοσελίδων, διαφήμιση online, αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων.
 • Βελτιστοποίηση για τις μηχανές αναζήτησης (SEO).
 • Φιλοξενία (web hosting) και υποστήριξη διαδικτυακών τόπων και εφαρμογών. 

Comway Information Systems[edit | edit source]

http://www.comway.gr/

 • Υπηρεσίες web Hosting σε Linux, Apache, , MySQL
 • Ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικού ανοιχτού κώδικα

Crowdpolicy Ψηφιακές Συμμετοχικές Υπηρεσίες Ι.Κ.Ε.[edit | edit source]

www.crowdpolicy.com, www.crowdpolicy.com/blog

Η Crowdpolicy ΙΚΕ ( https://crowdpolicy.com ) δραστηριοποιείται στο χώρο του Crowdsourcing από το 2012 παρέχοντας σε δημόσιους Φορείς και ιδιωτικές επιχειρήσεις μια σειρά από καινοτόμες υπηρεσίες ψηφιακών συστημάτων. Οι υπηρεσίες αυτές συνίστανται στην παροχή εργαλείων crowdsourcing, οργάνωσης διαδικασιών και συμβουλευτικής και στοχεύουν στην ενεργοποίηση της συμμετοχικότητας στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον των Φορέων και των επιχειρήσεων καθώς και στην αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας τους μέσα από τη δημιουργία νέων προϊόντων, υπηρεσιών και τη βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών τους.

 

Η Crowdpolicy αναπτύσσει ψηφιακές πλατφόρμες και εφαρμογές που εκμεταλλεύονται πλήρως τις ευκολίες και την καινοτομία του χαμηλού-αποτελεσματικού κόστους των υπηρεσιών του ανοιχτού λογισμικού. Διαθέτουμε ένα ευρύ και επίλεκτο δίκτυο εσωτερικών και εξωτερικών συνεργατών που υλοποιούν πλήρως με τις γνώσεις, την εκτεταμένη εμπειρία, την αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα και τις ιδέες τους το όραμά μας για τη δημιουργία και παροχή καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων.    

Cyb Informatics Systems NETwork[edit | edit source]

http://www.cybnet.net

Web Hosting Provider

 • FreeBSD/Solaris/IRIX Platforms
 • Personal, Business and VPS Hosting Plans
 • Cyb Informatics Systems http://www.cyb.gr  

DELL[edit | edit source]

http://dell.gr

 • Linux Servers 

Delta Pi Systems[edit | edit source]

http://www.delta-pi-systems.eu/

Η Delta Pi Systems παρέχει λύσεις στα πιο δύσκολα υπολογιστικά προβλήματα. Χτίζουμε ολοκληρωμένες εφαρμογές λογισμικού που σας βοηθούν να λύσετε δύσκολα προβλήματα, να αναλύσετε και να αναπαραστίσετε τα δεδομένα σας. Οι λύσεις ποικίλουν από πεπερασμένα στοιχεία και υπολογιστική ρευστομηχανική, βέλτιστος σχεδιασμός και συστήματα ελέγχου, προηγμένος προγραμματισμός και σχεδιασμός, ανάλυση και εξόρυξη δεδομένων, μέχρι συστήματα επιχειρησιακής διαχείρισης, διαχείρισης πελατολογίου, διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, διαχείρισης κύκλου ζωής προϊόντος, και διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας.

Επικοινωνία: info@delta-pi-systems.eu 

DHD Software Solutions[edit | edit source]

Η εταιρεία DHD Solutions υλοποιεί, υποστηρίζει και παρέχει ολοκληρωμένες μηχανογραφικές λύσεις, που απευθύνονται κυρίως σε βιβλιοθήκες, ιστορικά αρχεία, μουσεία και φορείς πολιτισμού γενικότερα.

Η εταιρεία DHD Solutions απευθυνόμενη ειδικότερα στις βιβλιοθήκες παρέχει ένα μεγάλο εύρος λύσεων και βιβλιοθηκονομικής, υποστήριξης όπως:

 • Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιβλιοθηκών, υπηρεσίες καταλογογράφησης και τεκμηρίωσης του υλικού των βιβλιοθηκών και των αρχείων τους
 • Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης, της ψηφιακής επεξεργασίας υλικού και την διαχείριση Βάσεων Δεδομένων με στόχο να απλουστεύσουμε τις διαδικασίες και διευκολύνουμε την καθημερινότητά των φορέων.
 • Αναλαμβάνουμε την σχεδίαση - υλοποίηση συνολικών λύσεων, την προμήθεια συστημάτων αυτοματοποίησης ελευθέρου λογισμικού και τη δημιουργία Βιβλιογραφικών Βάσεων Δεδομένων και συστημάτων προβολής δεδομένων (OPAC)

Το προσωπικό της DHD Solutions αποτελείται από βιβλιοθηκονόμους και πληροφορικούς και διαθέτει απόλυτη εξειδίκευση σε εργασίες αυτοματοποίησης και τεχνικής υποστήριξης βιβλιοθηκώνhttp://www.dhd.gr  

DIGITAL SYSTEMS LTD[edit | edit source]

http://www.dsi.gr/

 • Ανάπτυξη Εμπορικών-Βιομηχανικών εφαρμογών ( σειρά ΕΞΕΛΙΞΗ )
 • Ανάπτυξη εφαρμογών για κάθετες αγορές ( έπιπλο, χαρτοκιβώτιο, ρούχο, ύφασμα, μάρμαρο, εισιτήρια ... )
 • ERP Linux in a box
 • Σχεδιασμός και Υλοποίηση Δικτυακών Τόπων (στατικών και δυναμικών)
 • Σχεδιασμός και Υλοποίηση intranets File, Mail, Proxy, Firewall, FAX servers
 • Σχεδιασμός και Υλοποίηση ειδικών δικτύων (LAN,,VPN) ασύρματων ή μη
 • Υπηρεσίες Web hosting σε LAMP (Linux, Apache, MySQL, )
 • Λύσεις Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-shops b2b, b2c)
 • Εξειδικευμένες ασφαλείς λύσεις
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες εκπαίδευσης 

dnhost[edit | edit source]

http://www.dnhost.gr/

 • Υπηρεσίες web Hosting σε Linux, Apache, , MySQL

e-Orama.com[edit | edit source]

http://www.e-orama.com

 • Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού ανοιχτού κώδικα
 • Payment modules για Joomla/Virtuemart & osCommerce για την διασύνδεση ηλεκτρονικών καταστημάτων με Ελληνικές τράπεζες για την εκκαθάριση συναλλαγών με πιστωτική κάρτα
 • Εκπαίδευση σε scripts ανοιχτού κώδικα (Joomla/Virtuemart, osCommerce κ.α)
 • Ανάπτυξη ιστοσελίδων, Portals και ηλεκτρονικών καταστημάτων βασισμένα σε λογισμικό ανοιχτού κώδικα.
 • Linux servers για φιλοξενία ιστοσελίδων και εταιρικών εφαρμογών 

EasyLogic[edit | edit source]

https://easylogic.gr

 • Εξειδικευμένες λύσεις με λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα
 • Ανάπτυξη Eshop διασύνδεση με Ελληνικές τράπεζες και κατα παραγγελία παραμετροποίηση, Λύσεις για Μεσητικά γραφεία, Ξενοδοχεία, κρατήσεις ενοικιάσεις.
 • Εφαρμογές Διαχείρισης online Παραγγελιών (Delivery coffee - food).
 • Joomla Επαγγελματική Υποστήριξη, Ολοκληρωμένες Λύσεις Παραμετροποίησης.
 • Cloud Φιλοξενία ιστοσελίδων στην Ελλάδα (Linux)
 • Εγκεκριμένος καταχωρητής ονομάτων EETT
 • Προώθηση ιστοσελίδων

EBS[edit | edit source]

http://www.ebs.gr

 • Δημιουργία και συντήρηση του open source project GSS (http://code.google.com/p/gss), στο οποίο στήριζεται η υπηρεσία Πίθος (http://pithos.grnet.gr)
 • Ανάπτυξη συστημάτων J2EE βασισμένων σε ελεύθερο λογισμικό (JBoss, Tomcat, Hibernate, PostgreSQL, MySQL, κλπ.)
 • Λύσεις δικτύωσης επιχειρήσεων (web/proxy/file/print/directory servers, firewalls, routers, intrusion detection systems, κλπ.)
 • Λύσεις με Drupal, Joomla, Wordpress
 • Λύσεις e-learning βασισμένες σε open source LMS (Moodle, Claroline)
 • Υποστήριξη FreeBSD/Linux servers
 • Συνεισφορές σε open source projects (Apache, FreeBSD, Eclipse, κλπ.)

EEXI[edit | edit source]

Ένωση Ελλήνων Χρηστών Internet http://www.eexi.net

Entelia Informatics[edit | edit source]

http://www.entelia.gr

 • Παροχή υπηρεσιών Linux. Administration, εγκατάσταση, συντήρηση Servers.
 • Κατασκευή δυναμικών ιστοσελίδων σε /MySQL/Drupal.
 • Webhosting σε Linux servers.
 • Υλοποίηση custom εφαρμογών για intranets.

Enterprise Software & Consulting[edit | edit source]

http://www.enterprise.gr

 • Υλοποίηση αλληλεπιδραστικών δυναμικών web site/poral
 • Σχεδιασμός και Υλοποίηση intranets
 • Υπηρεσίες Web hosting σε LAMP (Linux, Apache, MySQL, )
 • Λύσεις Ηλεκτρονικού Εμπορίου
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες εκπαίδευσης

EOfarm P.C.
[edit | edit source]

Βασικός στόχος της EOfarm, http://eofarm.com/ είναι η διερεύνηση, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, ο έλεγχος καθώς και η παραγωγή προϊόντων τα οποία βασίζονται πάνω σε σύγχρονα εργαλεία Τηλεπισκόπησης (Remote Sensing), σε τεχνολογίες αιχμής του Διαστήματος (Space), σε μεθόδους και αλγορίθμους Παρατήρησης της Γης (Earth Observation) καθώς και λύσεις Γεωπληροφορικής. Η εταιρεία απαρτίζεται από στελέχη με μεγάλη εμπειρία στο Ελεύθερο Γεωχωρικό Λογισμικό και συγκεκριμένα στα λογισμικά ανοιχτού κώδικα του Open Source Geospatial Foundation, όπως PostGIS, GeoServer, QGIS, MapServer, pycsw, GeoNode, OrfeoToolbox, pygeoapi, ZOO-Project, OWSLib. Η εταιρεία επίσης παρέχει λύσεις ανάπτυξης και υποστήριξης στις πλατφόρμες openSUSE, Ubuntu μέσω συντήρησης των επίσημων αποθετηρίων πακέτων (openSUSE App:Geo και UbuntuGIS).

Contact: info@eofarm.com 

Equinox I.T. Solutions[edit | edit source]

http://equinox.com.gr/

Με έδρα μας το Γύθειο, δραστηριοποιούμαστε στην ευρύτερη περιοχή της Λακωνίας, προσφέροντας τις υπηρεσίες μας σε ιδιώτες και επιχειρήσεις της περιοχής, πάντα με γνώμονα την άρτια και ειλικρινή εξυπηρέτηση του πελάτη.

Σκοπός της εταιρίας είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες προτάσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών της. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρίας κινούνται γύρω από στρατηγικά επιλεγμένους άξονες που επιδιώκουν να καλύψουν τις ανάγκες της τοπικής αγοράς, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Οι κύριοι αυτοί άξονες δραστηριοποίησης είναι :

 • Ολοκληρωμένες λύσεις τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρονικών και υπολογιστικών συστημάτων
 • Παροχή υπηρεσιών συμβούλου πληροφορικής
 • Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων πληροφορικής και μηχανοργάνωσης
 • Ολοκληρωμένες λύσεις τηλεπικοινωνιών και συστημάτων ασφαλείας επαγγελματικών χώρων
 • Ανάπτυξη και υλοποίηση εφαρμογών λογισμικού
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου - Ανάπτυξη, σχεδιασμός και φιλοξενία ιστοσελίδας
 • Προμήθεια και διάθεση αναλώσιμων ειδών πληροφορικής 

Ergobyte Πληροφορική[edit | edit source]

http://www.ergobyte.gr

 • Ανάπτυξη λογισμικού Desktop, Client/Server, 3-Tier J2EE, Joomla,
 • Υλοποίηση έργων πληροφορικής
 • Εγκατάσταση/υποστήριξη εταιρικών Linux File, Backup, VoIP, Application servers
 • Ενεργός συμμετοχή σε open source projects όπως το Eclipse
 • Open φιλοσοφία σε όλα τα επίπεδα των υλοποιήσεων 

ErgoQ[edit | edit source]

Η ErgoQ προσφέρει υπηρεσίες ανάπτυξης εταιρικών Intranet για διαχείριση και αυτοματοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών, με λογισμικό ανοικτού κώδικα. Η έδρα της εταιρείας είναι στην Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων i4G, στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη. - http://www.ergoq.gr

 • Ανάπτυξη εταιρικών intranet
 • Αυτοματοποίηση εταιρικών διαδικασιών
 • Αυτοματοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης ( 9001, 14000, HACCP κ.α.)
 • Επιδοτούμενα προγράμματα
 • Ανοιχτό λογισμικό 

European Dynamics[edit | edit source]

http://www.eurodyn.com

 • Ανάπτυξη λογισμικού σχετικά με : συστήματα διοίκησης πληροφοριών (MIS) για το δημόσιο τομέα, ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-Government), e-Commerce (B2C, B2B, B2E, κλπ.), e-Collaboration, διαχείριση ροης εργασίας (workflow), περιεχομένου, εγγράφων και γνώσης, communications middleware, διαχείριση δικτύων, ασφάλεια δικτύων, ευρυζωνικές, κινητές και δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις, outsourcing, κλπ.

EWORX SA[edit | edit source]

http://www.eworx.gr

 • Ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικού ανοιχτού κώδικα
 • Eφαρμογές eBusiness / eGovernment / eLearning
 • Υπηρεσίες σχεδίασης διεπαφής, usability testing, accessible design
 • Υπηρεσίες web hosting σε περιβάλλοντα Linux, Apache, Tomcat, MySQL, SAPdb 

Extenly[edit | edit source]

www.extenly.com

 • Υπηρεσίες ανάπτυξης εφαρμογών διεπαφής χρήστη (User Interface) σε Qt/QML
 • Ανάπτυξη εφαρμογών διεπαφής χρήστη για ενσωματωμένα συστήματα (embedded)

Forum Open Language Tools[edit | edit source]

http://www.folt.org/

 • TRANSLATION MEMORY OPEN SOURCE SYSTEM (TMOSS)

FOSS Office[edit | edit source]

https://www.fossoffice.com/

 • Το FOSS Office είναι ένα δίκτυο συνεργατών προώθησης του ανοιχτού λογισμικού σε δημόσιους και μη κυβερνητικούς οργανισμούς και σε επιχειρήσεις. Αποτελείται από επιστήμονες με πολύχρονη εμπειρία και εξειδίκευση σε λύσεις ανοιχτού λογισμικού, ως επί το πλείστον για περιβάλλοντα γραφείου, όπου είναι απαραίτητη η αποδοτική και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων.

freelancing.gr[edit | edit source]

The outsourcing experts http://www.freelancing.gr

 • Υπηρεσίες ανάπτυξης Java και J2EE web εφαρμογών με χρήση εργαλείων ανοιχτού κώδικα (JBoss, Tomcat, MySQL)
 • E-commerce εφαρμογές (ηλεκτρονικό κατάστημα) με αποδεδειγμένο Java shopping cart και checkout.
 • Υπηρεσίες ανάπτυξης Web 2.0 εφαρμογών με χρήση τεχνολογίας Ajax
 • Υπηρεσίες web Hosting σε περιβάλλοντα Linux, Apache, , MySQL
 • Παραμετροποίηση εφαρμογών ανοιχτού κώδικα 

Geomanagement[edit | edit source]

Είμαστε μια μελετητική εταιρεία με προσανατολισμό στις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία. Έχει σκοπό να εκπονήσει έργα για την Κεντρική και Περιφερειακή διοίκηση, τους οργανισμούς ΟΤΑ, τις Δημόσιες και Ιδιωτικές Εταιρείες και τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στους τομείς  Κτηματολογίου, Χαρτογραφικών μελετών, Εφαρμογές Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων(GIS) , Ψηφιακής Χαρτογράφησης .

Ο κύριος στόχος της εταιρείας είναι η  εκπόνηση μελετών σε μία ποικιλία θεμάτων όπως

 • Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της ποιότητας των εργασιών
 • Παροχή υπηρεσιών  σε Δημόσιες και Ιδιωτικές Εταιρίες σχετικά με  συγκοινωνιακές, κτηματογραφικές, περιβαλλοντικές και αναπτυξιακές μελέτες.Μελέτες- έργα Οργανισμών  Κεντρικής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι, Νομαρχίες, Εταιρείες Δημοσίου Ενδιαφέροντος)
 • Εφαρμογές τεχνολογίας ανοιχτού κώδικα η οποία ενσωματώνει τεχνολογίες γεωπληροφορικής, Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών Με τις γνώσεις που έχει αποκτήσει η Geomanagement προσφέρει  υπηρεσίες υποστήριξης ανοικτού κώδικα λογισμικού για να βοηθήσει τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις ώστε να  δημιουργήσουν Υποδομές Χωρικών Δεδομένων αξιοποιώντας διαδραστικά το διαδίκτυο στην λήψη αποφάσεων και χάραξης στρατηγικής.

http://levadia.gr/

GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES (GET)[edit | edit source]

https://www.getmap.eu

Η GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES (GET) ιδρύθηκε το 2006, εδρεύει στην Αθήνα και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και το εξωτερικό με κύριο αντικείμενο τη γεωπληροφορική. Η εταιρεία αποτελείται από επαγγελματίες με σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρία στη διαχείριση και αξιοποίηση της χωρικής πληροφορίας, στα ανοικτά πρότυπα, το ανοικτό και ελεύθερο λογισμικό, στα ανοικτά δεδομένα και στην περιβαλλοντική πληροφορική.

Η GET είναι η πρώτη εταιρεία Γεωπληροφορικής στην Ελλάδα που αναπτύσσει επαγγελματικές, σύνθετες λύσεις βασιζόμενη σε Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) μέσω σύγχρονων επιχειρηματικών μοντέλων (Infrastructure/Software/Data as a Service).

Από το 2010 η εταιρεία υλοποιεί έργα βασιζόμενη και σε λογισμικό  που η ίδια αναπτύσσει και υποστηρίζει. Η χαρτογραφική πλατφόρμα GET SDI Portal αποτελεί ΕΛ/ΛΑΚ (διαθέσιμο στο Github με αδειοδοτικό μοντέλο GPLv3) και χρησιμοποιείται σε πλέον των 50 πελατών παγκόσμια (Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Γκάνα, Εκουαδόρ, Ισπανία, Κίνα).

Επιπλέον η GET προσφέρει μια πρωτοποριακή λύση σε ανοιχτά δεδομένα Παρατήρησης Γης που σχεδιάστηκε για την αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής Υποδομής του δικτύου δορυφόρων Senitnel καθώς και του Αποθετηρίου δεδομένων Copernicus ελαχιστοποιώντας το κόστος λογισμικού αφού η λύση βασίζεται σε Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα και παρέχεται ως  Software/Platform as a Service (SaaS / PaaS).

Το όραμα της GET είναι να αναγνωριστεί ως ο καλύτερος πάροχος λύσεων Γεωπληροφορικής που βασίζεται σε ανοικτά πρότυπα, ανοικτό/ελεύθερο λογισμικό, ανοικτά δεδομένα και συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της κοινωνίας και το διαμοιρασμό της γνώσης.

Greek Tux[edit | edit source]

http://www.cafepress.com/tuxgr

 • On-line shop με ρούχα και αξεσουάρ για τους Έλληνες χρήστες Linux. 

Hellas CRM[edit | edit source]

Η HellasCrm είναι τμήμα και αναπόσπαστο μέρος της HellasPhone. Εξειδικεύεται στο να εγκαθιστά, παραμε τροποιεί, βελτιστοποιεί και υποστηρίζει κάθε είδους πλατφόρμα Ανοικτού Κώδικα. Η ναυαρχίδα της προιοντικής της γκάμας είναι η ολοκληρωμένη Επαγγελματική λύση για Επιχειρήσεις, πλατφόρμα – εφαρμογή HellasCRM, βασισμένη στην ανοικτού κώδικα εφαρμογή vTiger. Το vTiger είναι ένα πλήρες σύστημα C.R.M βασισμένο στην ανοικτού λογισμικού πλατφόρμα vTiger. H HellasCrm εγκαθιστά και παραμετροποιεί το vTiger σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες που μπορεί να έχει η κάθε επιχείρηση, καθιστώντας το έτσι, ένα σύγχρονο και απαραίτητο εργαλείο για την περαιτέρω ανάπτυξη της.

Προιόντα:

1) Εγκατάσταση Παραμετροποίηση και υποστήριξη λογισμικού CRM. 2) Δημιουργία και ανάπτυξη στατικών και δυναμικών ιστοσελίδων. 3) Δημιουργία Ηλεκτρονικών Κατατημάτων – eshops. 4) Εγκατάσταση και υποστήριξη τηλεφωνικών κέντρων – Call Centers. 5) Προμήθεια, εγκατάσταση, και παραμετροποίηση τηλεφωνικών κέντρων ανοικτού κώδικα ΑSTERISK

http://hellascrm.gr/  

Hewlett Packard[edit | edit source]

http://www.hp.gr

 • Linux Servers
 • Σεμινάρια Linux 

høly[edit | edit source]

https://holy.gd/

 • Providing services across a wide spectrum, fusing design and technology to give shape to matter and make businesses thrive since 2014.
 • Our høly recipe has created thus far: Brands, Logotypes, Event Identities, Packagings, Icons, Posters, Fonts, Interiors, Photos, Corporate Presentations and Pitch Decks — Websites, Platforms, Apps — Social Media profiles, Videos, Ads, Vlogs, Blogs — Crowdfunding Campaigns, Ideas, Products.

HYPERSYSTEMS[edit | edit source]

http://www.hypersystems.gr

 • ΑΡΧΕΙΟΝ-WEB σε LINUX

IBM[edit | edit source]

http://www.ibm.gr

 • Linux Servers 

Indifex Software Solutions[edit | edit source]

http://www.indifex.com/

Indifex is a fresh company developing novel software solutions around scalable content distribution technologies. Indifex was founded with the goal of greatly improving how content is managed and translated on the Web by developing technologies to bring content to million more people than today. The company’s flagship product is Transifex, an open platform for community translations of user interfaces for software, documentation, websites and other resources, used by companies like Red Hat and Intel.   Contact: info@indifex.com 

Infili Technologies[edit | edit source]

Consulting & Project Management, Application development, Big Data( https://www.infili.com/)

H Infili Technologies τα τελευταία χρόνια έχει αναλάβει να εξελίξει και να αναπτύξει περαιτέρω το Scriptum https://www.scriptum.gr. Από 1/1/2017 η νέα ριζικά ανασχεδιασμένη και βελτιωμένη έκδοση του Scriptum (κωδική ονομασία Rescriptum - https://gitlab.infili.com/infili/rescriptum ) που επανασχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε και "τρέχει" πλέον στον νέο ασφαλιστικό φορέα ΕΦΚΑ.

Infoproject Πληροφορική Α.Ε.[edit | edit source]

http://www.infoproject.com.gr

Η Infoproject Πληροφορική Α.Ε. παρέχει λύσεις πληροφορικής στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό τομέα, βασισμένες σε αξιόπιστες τεχνολογίες ελεύθερου λογισμικού και λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Επιπρόσθετα, ολοκληρώνει λύσεις με υπάρχοντα συστήματα των πελατών, με βάση ανοιχτές τεχνολογίες και πρότυπα. Στην Infoproject Πληροφορική Α.Ε. δίνουμε τη μέγιστη δυνατή προτεραιότητα στη υποστήριξη των πελατών μας μετά την πώληση και στη διασφάλιση της λειτουργικότητας και της ανανέωσης των λύσεων μας. Ενδεικτικές υπηρεσίες είναι:

 1. Δικτυακές πύλες και πληροφοριακά συστήματα βασισμένες σε επέκταση του ισχυρού συστήματος διαχείρισης περιεχομένου TYPO3, με αξιοποίηση τεχνολογιών , JSON, .
 2. Σχεδιασμός και ανάπτυξη κατά παραγγελία πληροφοριακών συστημάτων με χρήση τεχνολογιών , , , MySQL, PostgreSQL. Σχεδιασμός και ανάπτυξη web Services (RESTful και ).
 3. Σχεδιασμός συστημάτων και διαχείριση υπηρεσιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης βασισμένες στο σύστημα Moodle.
 4. Λύσεις ηλεκτρονικού εμπορίου βασισμένες στα συστήματα osCommerce και Magento.
 5. Σχεδιασμός λύσεων σε android για φορητές συσκευές / smartphones. 

INLINE TECHNOLOGY CONSULTANTS[edit | edit source]

http://www.inline.gr

 • έτοιμες λύσεις file server, mail server, proxy server, firewall server, fax server κτλ βασισμένες σε linux Mandrake
 • Διανομή Linux Mandrake
 • ανάπτυξη custom λύσεων

Innoscript[edit | edit source]

http://www.innoscript.org

 • Εφαρμογές διαδικτύου
 • Ανάπτυξη του Porcupine Application Server
 • Διαχείριση εγγράφων
 • Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο

INTERGA[edit | edit source]

Open Source your Business(http://www.interga.gr)

Εταιρία Πληροφορικής & Τεχνικών Έργων με έδρα την Αθήνα

 • Joomla, WebGUI, Drupal Συστήματα Διαχείρησης Περιεχομένου
 • Κατασκευή Ηλεκτρονικών Καταστημάτων (e-shop) με osCommerce, Magento
 • Ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών δικτυακού λογισμικού με και /Symfony
 • Φιλοξενία Ιστοσελίδας (web hosting).,,MySQL,cPanel,στατιστικά
 • Service H/Y & εκτυπωτών όλων των εταιριών
 • Υπηρεσίες δικτύωσης Η/Υ με ανοιχτό λογισμικό
 • Υλοποίηση εξειδικευμένων λύσεων δρομολόγησης (routes) και τοιχών προστασίας (firewalls) με Monowall, PfSense, Ipcop
 • Εγκατάσταση & Ρύθμιση διακομιστών αρχείων (file servers) με ανοιχτό λογισμικό Samba
 • Εγκατάσταση & Ρύθμιση διακομιστών email (sendmail, postfix) με ενσωματωμένη αντιική & anti-spam προστασία (spamassasin)
 • Τηλεφωνικά Κέντρα Asterisk PBX 

Is Open Source(IOS)[edit | edit source]

http://www.isopensource.com

 • Ανάπτυξη του GNU/ συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Elxis (http://www.elxis.org). Χρηματοδότηση και υποστήριξη του project. Το Elxis έχει ήδη 3 χρόνια ζωής και χρησιμοποιείται με μεγάλη επιτυχία σε όλο τον κόσμο.
 • Ανάπτυξη επεκτάσεων για το Elxis
 • Υπηρεσίες φιλοξενίας σε διακομιστές Linux 64bit με 100% ανοικτό λογισμικό
 • Εκπαιδευτικά σεμινάρια σε php, mysql, javascript, ajax, html, κ.α.
 • Έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στο διαδίκτυο. 

Iservices[edit | edit source]

https://iservices.gr/

H iservices δημιουργήθηκε με στόχο την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, καινοτόμων ιδεών, πολύχρονης εμπειρίας management και marketing και την ένταξή τους σε διαδικτυακές εφαρμογές.

Παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις σε όλους τους τομείς του διαδικτύου:

 • Ανάπτυξη ιστοσελίδων σε Wordpress, Joomla, Drupal,
 • Δημιουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων με Woocommerce, magento, Prestashop
 • Φιλοξενία ιστοσελίδων σε περιβάλλον Linux / Apache / MySQL
 • Δημιουργία Web Εφαρμογών με χρήση του καταλληλότερου ανά περίπτωση ανοιχτού λογισμικού
 • Δημιουργία e-learning εφαρμογών σε Moodle, WP LMS
 • Εξειδικευμένη webinars platform βασισμένη στο Big Blue Button
 • Δημιουργία e-booking εφαρμογών
 • Δημιουργία online delivery εφαρμογών
 • Ανάπτυξη mobile app για IOS και Android
 • Σχεδιασμό newsletter
 • Υπηρεσίες Web marketing, SEO
 • Σχεδιασμό internet business plan

Στα στελέχη της iservices περιλαμβάνονται εξειδικευμένοι developers, δημοσιογράφοι και επιστήμονες του marketing. Για περισσότερες πληροφορίες www.iservices.gr  

Istogram[edit | edit source]

Κατασκευή ιστοσελίδων – Πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης (http://www.istogram.com)

Η istogram ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 2011, στο χώρο του σχεδιασμού, της κατασκευής και της ανάπτυξης δυναμικών ιστοσελίδων και συστημάτων τηλεκπαίδευσης (e-learning). Από τα πρώτα της βήματα, η istogram έθεσε ως στόχο την καθιέρωσή της στο χώρο της ανάπτυξης και διαχείρισης δυναμικών ιστοσελίδων καθώς και στον αναδυόμενο χώρο της σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες και υποστηρίζοντας τη δράση της με αναλυτική τεκμηρίωση των σχετικών τεχνολογιών. Για την υλοποίηση των έργων μας χρησιμοποιούμε αποκλειστικά λογισμικό ανοικτού κώδικα, ώστε να προσφέρουμε τις πλέον προσαρμοσμένες και επεκτάσιμες λύσεις σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές, χωρίς καμία από τις δεσμεύσεις που συνεπάγεται η χρήση ιδιόκτητου λογισμικού.

Οι υπηρεσίες που παρέχει η istogram περιλαμβάνουν :

 • Κατασκευή και διαχείριση δυναμικών ιστοσελίδων και e-shop
 • Βελτιστοποίηση ιστοσελίδων (search engine optimization)
 • Φιλοξενία ιστοσελίδων σε linux servers
 • Υπηρεσίες ιδιωτικού Cloud
 • Σχεδιασμό και υλοποίηση συστημάτων σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης 

ITDT Services Ltd[edit | edit source]

IT Digital Transformation Services  https://www.itdtservices.com

Η εταιρία ιδρύθηκε το 2017 με στόχο την παροχή λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, ιδιαίτερα σε θέματα διαχείρισης χρηστών, σε επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς. Δραστηριοποιείται στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων και οι λύσεις μας στηρίζονται αποκλειστικά σε λύσεις ανοικτού κώδικα. Πιο συγκεκριμένα παρέχουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες

 • Εγκατάσταση συστημάτων κεντρικής διαχείρισης χρηστών

Δημιουργία on premise ή σε cloud υποδομή κεντρικού συστήματος διαχείρισης χρηστών με δυνατότητες single sign on και multifactor authentication με χρήση του ανοικτού κώδικα λογισμικού WSO2 Identity Server. Η εταιρία μας είναι επίσημος μεταπωλητής των υπηρεσιών της WSO2 https://wso2.com στην ευρύτερη περιοχή.

 • Έκδοση SSL certificates & eIDAS digital signatures

Σε συνεργασία με τον πιστοποιημένο  πάροχο ψηφιακών πιστοποιητικών  HARICA https://www.harica.gr/ δίνουμε  τη δυνατότητα έκδοσης SSL πιστοποιητικών DV, OV και EV για διακομιστές καθώς και εγκεκριμένες ψηφιακές υπογραφές και σφραγίδες κατά eIDAS.

 • Eponymous Online

Έχουμε υλοποιήσει και παρέχουμε την καινοτόμα Cloud υπηρεσία ισχυρής αυθεντικοποίησης με εγκεκριμένες ψηφιακές υπογραφές κατά eIDAS. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το https://eponymous.online/

 • Zeus by Eponymous

Cloud υπηρεσία ηλεκτρονικών ψηφοφοριών με την χρήση του ανοικτού κώδικα λογισμικού ZEUS https://github.com/grnet/zeus στην οποία η είσοδο στην κάλπη γίνεται και  με εγκεκριμένες ψηφιακές υπογραφές κατά eIDAS εξασφαλίζοντας την μέγιστη δυνατή αξιοπιστία.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο info@itdtservices.com 

Kernel IT Solutions[edit | edit source]

http://www.kernelit.gr

 • Εξυπηρετητές Linux
 • Εφαρμογές ασφάλειας δικτύων
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση ενσύρματων-ασύρματων δικτύων και υπηρεσιών
 • Εξειδικευμένες υπηρεσίες με λογισμικό Open Source
 • Υλοποίηση Web Sites, Portals και Webshops
 • Συμβουλευτική και εκπαιδευτική υποστήριξη
 • Ολοκληρωμένες λύσεις ανοιχτού λογισμικού για όλες τις εφαρμογές

Konet Web Services[edit | edit source]

https://konet.gr/

 • Web Hosting σε περιβάλλοντα Linux, Apache, MySQL
 • Reseller Hosting σε περιβάλλοντα Linux, Apache, MySQL
 • VPS Linux Servers
 • Dedicated Linux Servers
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών σε open source
 • Σχεδιασμός Ιστοσελίδων με συστήματα διαχείρησης περιεχομένου, e-commerce κ.α.

Marinet[edit | edit source]

http://www.marinet.gr/

 • η Marinet ΕΠΕ χρησιμοποιεί Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού κώδικα (Linux, qmail, open ldap, κλπ.) τόσο για την κάλυψη εσωτερικών αναγκών (Desktop PCs, File Sharing Services, firewalls), όσο και για την ανάπτυξη υπηρεσιών προς τους πελάτες της (Mail servers, Databases, Web Hosting services, κλπ.).

MikrosKosmos[edit | edit source]

http://www.mikroskosmos.com

 • Συμφωνητικό Συμβουλευτικής Υποστήριξης για Open Source Software
 • UNIX System Administration Trainings
 • Consultancy in application of Open Source Software
 • System Administration of UNIX (Linux/FreeBSD) systems
 • Open Source Software Applications
 • Customized UNIX on Laptop installations

Miniweb[edit | edit source]

Internet Services http://www.miniweb.gr  (τηλ. 6972839483)

 • GR Domains, Κατασκεύη Ιστοσελίδων & Διαδικτυακών Εφαρμογών
 • Φιλοξενία & Audio Streaming σε Debian GNU/Linux
 • Internet Marketing
 • Service Υπολογιστών (Linux,Windows)  και Δικτύων Wired/Wireless
 • Λύσεις Open Source

modulesoft.eu[edit | edit source]

http://www.modulesoft.eu

 • Επιχειρηματική μονάδα της ORANGE5 η οποία ασχολείται με την ανάπτυξη επεκτάσεων (Add-ons, modules, components) ανοικτού κώδικα για δημοφιλείς εφαρμογές ανοιχτού κώδικα. Ανάπτυξη λογισμικού (ενδεικτικά) για το joomla! , drupal, osCommerce, zencart, VirtueMart, WordPress 

Modulus Α.Ε.[edit | edit source]

http://www.modulus.gr

Ανώνυμη Εταιρία Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής - Χαλάνδρι

 • Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας VoIP (SIP) με χρήση πλατφορμών ανοιχτού κώδικα
 • Παροχή υπηρεσιών εικονικού τηλεφωνικού κέντρου (vPBX) με χρήση εφαρμογών ανοικτού κώδικα
 • Εγκατάσταση τηλεφωνικών κέντρων βασισμένων στο λογισμικό Asterisk
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση δικτύων υπολογιστών

NEC[edit | edit source]

http://www.neceurope.com/

 • Fault Tolerant Linux servers 

NetOperis[edit | edit source]

http://www.netoperis.com/

 • Ανάπτυξη Δικτυακών εφαρμογών ανοικτού κώδικα (Portal Servers, Content Management Systems).
 • Ανάπτυξη Επιχειρησιακών Εφαρμογών (CRM, E-Ordering Systems, Ανταλλαγή Δεδομένων).
 • Διαχείριση Δικτύων.

Onscreen Web Services[edit | edit source]

https://www.onscreen.gr

Υπηρεσίες παρουσίας στο διαδίκτυο με Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού κώδικα

 • Ανάπτυξη δυναμικών ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων χρησιμοποιώντας αποκλειστικά Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού κώδικα
 • Εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης εγκαταστάσεων Joomla από Certified Joomla Administrators
 • Εκπαίδευση στη διαχείριση του Joomla
 • Ολοκληρωμένες λύσεις Δικτυακών Τόπων
 • Σχεδιασμός και Υλοποίηση εταιρικών δικτύων intranets

OΝΕΧ TECHNOLOGY SYSTEMS & BUSINESS SOLUTIONS S.A. (ONEX TS& BS)[edit | edit source]

https://www.onexcompany.com/

Η ΟΝΕΧ TECHNOLOGY SYSTEMS & BUSINESS SOLUTIONS S.A. (ONEX TS& BS), ιδρύθηκε το 2004, στην Αθήνα, είναι μέλος του Ομίλου Εταιρειών ONEX TECHNOLOGIES και είναι ένας σύγχρονος και δυναμικός οργανισμός με πρωταρχικό στόχο να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά και γρήγορα στις συνεχείς μεταβολές των συνθηκών της αγοράς. Δίνουμε έμφαση στην πελατοκεντρική ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών που ικανοποιούν τις εξειδικευμένες και υψηλές απαιτήσεις των πελατών μας.

Από την ίδρυσή της, η Εταιρεία έχει αναπτύξει ένα μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων στο οποίο έχει ολοκληρώσει επιτυχώς σύνθετα έργα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με βασική επιταγή την κάλυψη των αναγκών των πελατών της με στόχο την διαφοροποίηση και την επιχειρηματική αριστεία. Συγκεκριμένα, η εταιρεία ONEX TS&BS παρέχει Integrated Solutions, Technology and Business Services, Engineering and Product & Prototype Design σε κρίσιμους τομείς όπως: • Ασφάλεια Κρίσιμων Υποδομών και Περιοχών • Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες • Αεροπορική Υποστήριξη • Επιχειρηματική & Διοικητική Υποστήριξη • Νανοτεχνολογία & Τεχνολογία Υλικών

Open For Business[edit | edit source]

http://www.ofb.gr

 • Open Source CRM - eCRM
 • HelpDesk
 • Δίκτυα
 • GroupWare
 • Document Management
 • Υλοποίηση Παρουσίας στο Internet
 • Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο, υποστηρίζουμε το innoscript

Η εταιρεία Open for Business εξελλήνισε και υποστηρίζει το CRM Ανοικτού κώδικα vtiger CRM. Μπορείτε να το κατεβάσετε από http://www.vtiger.gr και είστε ευπρόσδεκτοι στο forum για να συμμετάσχετε στις συζητήσεις μας.

Openminds Web solutions[edit | edit source]

Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδων http://www.openminds.gr

 • Joomla Designs
 • Εκπαίδευση στη χρήση και διαχείρηση ενός δυναμικού website
 • Search engine optimization
 • Υπηρεσίες web hosting

Oracle[edit | edit source]

http://www.oracle.com/gr/index.html

 • Linux Open Desktop Client
 • Linux Servers 

OTS - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.[edit | edit source]

http://ots.gr/

Η OTS είναι εταιρεία πληροφορικής που εξειδικεύεται στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των Φορέων του Δημόσιου Τομέα.

Στόχος μας, η παραγωγή μηχανογραφικών λύσεων, με βασικό γνώμονα την καινοτομία τεχνολογίας και την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για την αποτελεσματική λειτουργία των συνεργατών μας και την ταχύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των Πολιτών.

Οι λύσεις μας εφαρμόζονται στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και Κεντρικής Διοίκησης. Οι εγκαταστάσεις μας ξεπερνούν τις 700 και οι χρήστες των εφαρμογών μας τους 6000. Στο πελατολόγιο μας ανήκουν Δήμοι, ΝΠΔΔ/ΙΔ Δήμων, Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ΔΕΥΑ, ΑΕΙ και ΤΕΙ, Οργανισμοί του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κα. Περισσότερες πληροφορίες στο http://ots.gr/ .

Pointer Internet and software solutions[edit | edit source]

http://www.pointer.gr

 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών σε open source (συστήματα διαδικτυακής διαφήμισης, κ.α.)
 • Προγραμματισμός σε γλώσσα php.
 • Dedicated Linux Servers - Co Location
 • VPS Linux Servers
 • Web Hosting σε περιβάλλοντα Linux, Apache, , MySQL. 

Proxima[edit | edit source]

Επιχειρηματικές λύσεις ανοικτού λογισμικού http://www.proxima.gr

Η Proxima έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη, και προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών και εγκατάστασης, παραμετροποίησης και υποστήριξης ανοικτού λογισμικού:

 • ERP
 • CRM
 • Business Inteligence
 • Document Management,

Καθώς και πλήρες περιβάλλον εφαρμογών γραφείου. Τον Μάιο του 2006 η εταιρεία έγινε τοπικός εταίρος της Compiere, Inc. και υποστηρίζει επίσημα το Compiere ERP & CRM. Το τηλέφωνο της εταιρείας είναι 2310 860001.  

Pylones[edit | edit source]

http://www.pylones.gr

 • Υπηρεσίες εγκατάστασης και υποστήριξης Linux

SciFY[edit | edit source]

H SciFY είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία που αναπτύσσει κορυφαία τεχνολογία πληροφορικής και τεχνητής νοημοσύνης για να λύσει πραγματικά προβλήματα της ζωής. Και διαθέτει τα αποτελέσματα της δουλειάς της δωρεάν σε όλους, μαζί με τη σχεδίαση, τις λεπτομέρειες της υλοποίησης και την αναγκαία υποστήριξη.  www.scify.gr

Projects

 • PServer (Γενικού σκοπού υποδομή personalization)
 • NewSum (Εξαγωγή περιλήψεων από πολλές ειδησεογραφικές πηγές) 

Sigma Informatics[edit | edit source]

http://www.sinf.gr

Η Sigma Informatics δραστηριοποιείται στον χώρο της πληροφορικής με σκοπό να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επιχειρήσεις, οργανισμούς αλλά και οικιακούς χρήστες, βασισμένες σε λογισμικό ανοικτού πηγαίου κώδικα.

Λάρισα τηλ. 2410 256026

 • Σχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδων
 • Καταχώρηση ή ανανέωση ονομάτων domain
 • Φιλοξενία ιστοσελίδων
 • Ανάπτυξη λογισμικού cross platform
 • Εξειδικευμένες λύσεις λογισμικού
 • Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων σε MySQL, SQLite, PostgreSQL.
 • Ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης βασισμένες σε λογισμικό ανοικτού πηγαίου κώδικα.
 • Μετακόμιση συστημάτων από Windows σε Linux
 • Δίκτυα υπολογιστών 

site-effective[edit | edit source]

http://www.site-effective.gr/

 • Υπηρεσίες web Hosting σε Linux, Apache, , MySQL 

SQLearn[edit | edit source]

H SQLearn είναι μία ελληνική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2006 και δραστηριοποιείται στο χώρο των υπηρεσιών e-learning, με αποκλειστική ειδίκευση στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς από διάφορους επαγγελματικούς κλάδους. 

Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν τεχνολογικές λύσεις για κάθε εκπαιδευτική ανάγκη, 

όπως:

 • Πλατφόρμα σύγχρονης εκπαίδευσης & τηλεδιασκέψεων: Η πλατφόρμα σύγχρονης εκπαίδευσης & τηλεδιασκέψεων επιτρέπει τη σύγχρονη συνομιλία μεταξύ χρηστών και τη δυνατότητα ταυτόχρονης μεταφοράς βίντεο, ήχου και αρχείων (PDF, PPT), ποικιλία εργαλείων παρουσίασης, εύκολο διαμοιρασμό σημειώσεων, εγγράφων, λογισμικών και ιστοσελίδων, ανταλλαγή μηνυμάτων καθώς και δυνατότητα συμμετοχής μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων.
 • Πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης (LMS): Η πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης που παρέχει η SQLearn βασίζεται στο Moodle και παρέχει όλα τα εργαλεία που χρειάζονται για την διαχείριση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 • Σύστημα διαχείρισης εταιρικών εκπαιδεύσεων: Το Σύστημα διαχείρισης εταιρικών εκπαιδεύσεων ενσωματώνεται στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης και επιτρέπει την αυτοματοποιημένη ανάθεση μαθημάτων σε ομάδες χρηστών με βάση τις εταιρικές εκπαιδεύσεις.
 • Ανάπτυξη ηλεκτρονικών μαθημάτων: Η SQLearn αναπτύσσει ηλεκτρονικά μαθήματα ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη, το διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό και το σενάριο χρήσης. Επιπλέον, η εταιρεία παρέχει μια βιβλιοθήκη έτοιμων μαθημάτων που καλύπτουν θέματα Soft Skills, Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, καθώς και χρήσης εξειδικευμένων λογισμικών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το site μας: https://www.sqlearn.gr/  ή να επικοινωνήσετε μαζί μας: https://www.sqlearn.gr/epikoinonia/

Technicks.eu
[edit | edit source]

http://www.technicks.eu/
Η Εταιρεία Technicks SysAid, ιδρύθηκε το 2003 με έδρα την Αθήνα και δραστηριοποιείται στον χώρο της πληροφορικής από τότε, στην περιοχή αυτή, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του νομού Αττικής, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών, την πώληση και διανομή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και αναλώσιμων υλικών πληροφορικής, περιφερειακών ηλεκτρονικών υπολογιστών, προϊόντων multimedia, αξεσουάρ και βοηθητικών προϊόντων πληροφορικής, μηχανογραφικών εντύπων, καθώς επίσης και προϊόντων γραφείου και έχει εκτελέσει και υποστηρίξει αυτόνομα έργα με μεγάλη επιτυχία, τόσο σε ιδιωτικούς όσο και σε δημόσιους οργανισμούς, αλλά και σε πολλούς ιδιώτες. Προσφέρει μια σειρά λύσεων επιχειρησιακού λογισμικού που καλύπτουν τις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων. Υποστήριξη και παραμετροποίηση του Dollibar CRM/ERP

Telia.co.gr[edit | edit source]

Υπήρεσίες Web Development - SEO Marketing http://www.telia.co.gr

 • Ανάπτυξη Εφαρμογών Internet, mCommerce, eCommerce (Web Development)
 • Σχεδιασμός - Κατασκευή Ιστοσελίδων
 • Web Marketing, seo
 • Κατοχύρωση Ονομάτων Co.gr
 • Φιλοξενία Ιστοσελίδων

H εταιρία κάνει χρήση hosting και λύσεων σε Linux 

Tessera Multimedia[edit | edit source]

http://www.tessera.gr (τηλ. 2310889155 )

 • Ανάπτυξη ιστοσελίδων σε Joomla!, Zikula, Wordpress
 • Δημιουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων με το Opencart
 • Φιλοξενία ιστοσελίδων σε περιβάλλον Linux / Apache / / MySQL
 • Δημιουργία Web Εφαρμογών (με χρήση CakePHP / Zend Framework)

theWebPower[edit | edit source]

https://www.thewebpower.com/

 • Υπηρεσίες Web Hosting σε Linux, Apache, MySQL. Κατοχυρώσεις domain names. Web Design.

Unweb.me Ε.Π.Ε.[edit | edit source]

https://unweb.me

 • Πληροφοριακά συστήματα αιχμής
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογών και web applications
 • Ειδίκευση στο Open Source, agile development
 • Τεχνολογίες: python, django, zope, plone, google app engine
 • IT Security
 • Επικοινωνία: we@unweb.me 

Virtual Trip ΕΠE[edit | edit source]

http://www.vtrip.net

 • Εξειδικευμένες υπηρεσίες και προϊόντα που στηρίζονται σε Open Source/Free Software
 • Εξειδικευμένα σεμινάρια για εταιρίες (security, HPC, network design)

vistoweb[edit | edit source]

http://www.vistoweb.gr/

 • Υπηρεσίες web Hosting σε Linux, Apache, , MySQL

Web2Learn[edit | edit source]

http://web2learn.eu

Η Web2Learn δραστηριοποιείται από το 2012 στη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανοικτής και κοινωνικής μάθησης (οpen and social learning) βασισμένες σε αξιόπιστες τεχνολογίες ελεύθερου λογισμικού και λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Η εταιρία απευθύνεται κυρίως σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς εκπαίδευσης και κατάρτισης και συμπράξεις τους που αποσκοπούν στο σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών λύσεων που αξιοποιούν τις δυνατότητες της ανοικτότητας. H oμάδα μας συμμετέχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά έργα όπως για παράδειγμα-

1. (ευρωπαικό έργο COMALAT): γλωσσικό υλικό σε περιβάλλον προσαρμοστικής μάθησης (adaptive learning) που προσφέρεται μέσω του ανοικτό Course Management system Sakai

2. (ευρωπαικό έργο LangOER): δημιουργία ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων από καθηγητές σε επτά ευρωπαικές χώρες και η διάθεσή τους μέσω του ευρωπαικού ανοικτού αποθετηρίου LRE European Schoolnet

3. (ευρωπαικό έργο ExplOERer): κατάρτιση εκπαιδευτικών σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες πάνω στη χρήση και επαναχρησιμοποίηση ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων στην εκπαιδευτική πρακτική. Eμφαση στη σύνδεση της ανοικτότητας με τη κοινωνική διάσταση της επαναχρησιμοποίησης πόρων και των κινήτρων βάσει «παιχνιδοποίησης»(gamification).

4. (ευρωπαικό έργο ΕnetCollect):ανάλυση πρακτικών χρηστών σε περιβάλλοντα crowdsourcing που αξιοποιούν ανοικτές τεχνολογίες.

Περισσότερες πληροφορίες για το προφίλ της εταιρίας μπορεί να αντλήσει από την ιστοσελίδα μας.

Webtouch[edit | edit source]

http://www.webtouch.gr (τηλ. 231 220 1500)

 • Εξειδικευμένες λύσεις με λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα
 • , Forum, Blog, Eshop, Real Estate, E-magazine,
 • Joomla Επαγγελματική Υποστήριξη, Ολοκληρωμένες Λύσεις Παραμετροποίησης
 • Φιλοξενία ιστοσελίδων( Linux, Apache, 5.x, MySQL 5.x )
 • Web Hosting σε Linux Servers / Reseller / Dedicated Υπηρεσίες
 • Interne * t Promotion | SEO | SEM
 • Ανάπτυξη Κατα παραγγελία Ελεύθερου Λογισμικού
 • Ανάπτυξη Web Εφαρμογών / Web ERP
 • Δέσμευση Domain Name

WIDE Services[edit | edit source]

eLearning Integrated Solutions - Moodle Partner Greece & Cyprus (https://wideservices.gr)

Το όνομα της εταιρείας είναι «Γουάϊντ Σέρβισις», στα Αγγλικά ο τίτλος είναι “WIDE Services”, και προήλθε από την ένωση των λέξεων «Web Innovation and Elearning Services» δηλαδή «Καινοτόμες Υπηρεσίες Διαδικτύου και Ηλεκτρονικής Μάθησης»

Η WIDE Services. είναι μια εταιρεία που παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στο τομέα της ηλεκτρονικής μάθησης. Το βασικό της χαρακτηριστικό είναι οι καινοτόμες και δημιουργικές ιδέες των μελών της για έργα που αφορούν το web γενικότερα και το E-learning ειδικότερα. Η ομάδα ειδικών της μπορεί να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες Moodle, ως Moodle Partner εταιρεία - η μοναδική αναγνωρισμένη στην Ελλάδα και στην Κύπρο-, και να προσφέρει λύσεις προκειμένου να βοηθήσει οργανισμούς, εταιρείες και ιδιώτες να επιτύχουν τους στόχους τους και να υλοποιήσουν τα όνειρά τους μέσα από το μαγικό κόσμο του Moodle, του μεγαλύτερου ανοιχτού λογισμικού συστήματος διαχείρισης μάθησης (LMS) σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ακολουθεί διαδικασίες αυστηρών προδιαγραφών, από την εισήγηση μέχρι την παράδοση της πρότασης, οι οποίες προϋποθέτουν τη συμμετοχή και την έγκριση του πελάτη. Μια διαδραστική E-learning solution που έχει δημιουργήσει πάνω από εκατό επιτυχημένα projects.

Οι υπηρεσίες που παρέχει είναι:

 • Πλατφόρμα LMS
 • Web Conference
 • Content Creation (SCORM)
 • Gamification & M- Learning
 • Reporting
 • Development & Integrations
 • Training & Support
 • Consulting

Λεωνίδας Λιάκος[edit | edit source]

Υπηρεσίες χαρτογράφησης - http://www.geographer.gr

 • Χαρτογραφήσεις με ανοικτού κώδικα λογισμικό GIS (GrassGIS, QGIS, Mapwindow, gvSIG)
 • Διαχείριση χωρικών βάσεων δεδομένων σε Postgresql με PostGIS
 • Web mapping με UMN mapserver (προγραμματισμός με php/mapscript)
 • Προγραμματισμός python/OGR script
 • Δημιουργία Υποδομών Χωρικών Δεδομένων (Spatial Data Infrastructures – SDI) με Geonetwork
 • Σχεδιασμός - Κατασκευή Ιστοσελίδων με CRM (Joomla, Drupal κτλ.)

Δημήτριος Μπότσης[edit | edit source]

http://www.dbotsis.com

 • Παροχή υπηρεσιών Linux / BSD. Administration, Κατασκευή Servers, συντήρηση, αναβάθμιση συστήματος
 • File,Mail,Web,Ftp,VPN,Proxy Servers, SPAM filtering, Firewalls, Ασφάλεια Συστημάτων και Δικτύων
 • Κατασκευή στατικών και web εφαρμογών επί παραγγελία για Linux και BSD
 • Μετατροπή λογισμικού για λειτουργία σε περιβάλλον Linux
 • Απομακρυσμένη διαχείριση Συστημάτων και Εφαρμογών
 • Διαχείριση βάσεων δεδομένων MySQL / PostgreSQL
 • Ρυθμίσεις πυρήνα & βελτιστοποίηση ανά σύστημα
 • Δίκτυα (LAN,,VPN)
 • Κατασκευή παραμετροποιήσημων συσκευών Linux επί παραγγελία
 • Embedded Linux devices

Νικολάου Ευάγγελος[edit | edit source]

Ανάπτυξη Λογισμικού (http://www.vnikolaou.com)

 • Ανάπτυξη λογισμικού σε Java/J2EE
 • Web site design

Χίλων Πληροφορική[edit | edit source]

http://www.hilonsys.com/

Η Χίλων Πληροφορική ιδρύθηκε το 2004 και δραστηριοποιείται στον χώρο της υποστήριξης και διαχείρισης δικτύων και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών πληροφορικής σε επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς. Ειδικεύεται σε παροχή λύσεων και διαχείριση συστημάτων Unix αλλά και σε τεχνολογίες που στηρίζονται σε ελεύθερο λογισμικό όπως σχεδιασμός, εγκατάσταση και συντήρηση εξυπηρετητών (server) δικτύου, αρχείων, ιστοσελίδων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Παραλλήλα παρέχει λύσεις δομημένης καλωδίωσης προσφέροντας την δυνατότητα για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που αφορά την δικτύωση μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού Επικοινωνία στο info@hilonsys.com